3.Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Tarama Testi Soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 3. Sınıf Türkçe Dersi Dökümanları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

3.Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Tarama Testi Soruları

            AKILLI DEVE İLE KARGALAR
      Bir deve yavrusu vardı. Kadife gibi tüyleri, iri kara gözleri ile o kadar güzeldi ki, görenler bayılırdı.
      Bir gün bir ana karga ile üç yavrusu devenin sırtına kondular. Ana karga sivri gagası ile devenin sırtını gagaladı. Yavru deve can acısı ile koşmaya başladı.
      Karga yavruları devenin sırtında zıp zıp sıçrıyorlar, bayram salıncağına binmiş çocuklar gibi sevinç çığlıkları koparıyorlardı. Küçük deve, kargaları kaçırmak için sırt üstü yerlere yatıyor, fakat, ayağa kalkınca kargalar tekrar sırtına konuyorlardı. Bu eğlence her gün böyle tekrarlanıyordu.
Küçük deve akıllı idi. Bu işe bir çare aradı, buldu. İlerideki yolun üzerine işçiler asfalt döküyorlardı. Kazanlarından taşan katranlar yerde birikinti yapmıştı. Deve, ılık katranın üzerine sırt üstü yattı. Kalktığı zaman sırtı bulanmıştı. Kahverengi derisi üzerinde katran uzaktan fark edilmiyordu.
Kargalar yine onu koşturmak için sırtına kondular.
     Fakat ayakları katrana yapıştı. Deve:
— Şimdi ağır gövdemle yuvarlanıp sizi ezeceğim, diye bağırdı. Kargalar ağlamaya, yalvarmaya başladılar.
Deve onlara acıdı, ezmedi! Fakat üç gün onları sırtına yapışık, aç ve susuz bıraktı. Sonra sırtını kızgın güneşe verdi. Katran yumuşadı, eridi. Kargalar kurtuldular. Bir daha gelmemek üzere uçup gittiler.

1,2,3,4,5,6,7 soruları metne göre cevaplayınız.

 

1 - Deve yavrusunu görenler niçin ona bayılırlardı?

 

 

 

2-Yavru deve neyin sonucunda can acısıyla koşmaya başladı?

  

 

3- Küçük deve niçin sırt üstü yerlere yatıyordu?

 

 

 

4- Devenin üzerindeki katran niçin fark edilmiyordu?

 

 

 

5- Kargalar niçin devenin sırtına kondular?

 

 

 

6- Deve niçin kargaları ezmedi?

 

7-Devenin sırtını kızgın güneşe vermesinin sonucunda ne oldu?

 

 

 

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamsal çelişki vardır?

 

A)  Sonbahar mevsiminin en sıcak ayı mayıstır.

B)  Salih amcam babamın en küçük kardeşidir.

C)  Televizyonu o kadar yakından izlersen gözlerin bozulur.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamsal çelişki yoktur?

 

A)  Babam kısa boylu olduğundan üst raftaki eşyaları alması için ondan yardım istiyorum.

B)  Ayşelerin evi bizim eve o kadar yakınki iki otobüse binerek onlara gidebiliyorum.

C)  Kardeşim henüz bebek olduğu için yemeğini kendisi yiyemiyor ve acıkınca ağlıyor.

10-(1) İki gündür kar yağıyor. (2) Sonunda annem dışarı çıkmamıza izin verdi. (3) Hava o kadar sıcaktı ki üzerimizdeki montları çıkarıp rahatladık. (4) Kocaman bir kardan adam yaptık. (5) Burnuna da havuç taktık.

Yukarıdaki metnin kaç numaralı cümlesinde ya da cümlelerinde anlamsal çelişki vardır?

 

A)  1 ve 3         B)  Yalnız 3         C)  2 ve 4

 

11- Sonerlerin bahçesi hayvanat bahçesi gibi... Üç köpek, dört kedi, üç de tavşan var. Köpeklerin üçü de aynı cins. Kedileriden ikisi sarman, ikisi beyaz, biri de simsiyah... Ama ben en çok tavşanlarla oynamayı seviyorum.

Aşağıdaki sorulardan hangisi metinde bulunan anlamsal çelişkiyi bulmaya yöneliktir?

 

A)  Bahçede hangi hayvanlar var?

B)  Bahçede kaç kedi var?

C)  Bahçedeki köpeklerin cinsi ne?

 

12- Evde, okulda, tatilde hatta yolculuk yaparken bile kitap okurdu ama sadece şiir kitaplarını tercih ederdi.

Yukarıdaki cümlede geçen destekleyici ve açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  ama                 B)  hatta                  C)  sadece   

 

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade yoktur?

 

A)  Doğrusu bu işin bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim.

B)  Açıkçası ben de onun gibi düşünüyordum.

C)  Sadece Ayşe geziye gelmek istemedi.

 

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek bir olaydan söz edilmektedir?

 

A)  Çocuk oyuncak ayısıyla oynadı.

B)  Oyuncak ayısı ona bir isteğini söyledi.

C)  Çocuk, oyuncak ayısına yemek yedirdi.

 

15-Bir köpekle bir horoz arkadaş olmuşlardı. Gündüz
beraber gezerlerdi. Geceleri horoz bir ağacın üstüne
çıkar, köpek biraz ötede, bir kaya kovuğu içinde yatardı.
 
Yukarıdaki metinde hangi olay hayal ürünüdür?

 

A)  Horozun ağacın üstüne çıkması

B)  Köğeğin kaya kovuğu içinde yatması.

C)  Horoz ile köpeğin arkadaş olması

 

16- Taşıtların çoğu benzin ve mazot denilen yakıtlarla işler. Otomobil, kamyon, uçak, bazı tren ve deniz taşıtları hep yakıtla işler. Tren ve bazı vapurlar buhar gücüyle işler. Yelkenli kayıkları yürüten rüzgârdır.
 
Aşağıdakilerden hangisi metinden yapılacak bir çıkarım değildir?

 

A)  Trenler benzinle çalışır.

B)  Yelkenlileri rüzgâr yürütür.

C)  Otomobil de yakıtla işler.

 

17- Verimli toprağıyla
Merası, otlağıyla,
Karşıdaki dağıyla,
Çok güzeldir bizim köy...
 
Yukarıdaki şiirde anlatılan köy için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)  Köyde mera ve otlak vardır.

B)  Köydeki dağ çok yüksektir.

C)  Toprakları verimlidir.
 

18- Günümüzde haberleşmek eskisi kadar zor değil. Yakınlarımız bize bir telefon kadar yakın artık. İnternetle dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. İstediğimiz kişiyle haberleşmek için güvercin göndermek gibi yöntemler çok gerilerde kaldı.
 
Yukarıdaki metinden hangisini çıkaramayız?

 

A)  Günümüzde haberleşmek eskisinden daha kolaydır.

B)  Yakınlarımızla haberleşmek için onlara güvercin göndeririz.

C)  İnternet sayesinde dünyanın istediğimiz yeriyle haberleşebiliriz.

 

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gayret" sözcüğünün eş anlamlısı vardır?

 

A)  Başarılı olmak için çaba göstermelisin.

B)  Yaptığımız her işte başarıya ulaşmayı düşünmeliyiz.

C)  Başarıya ulaşmak için daha çok çalışmak gerekir.

D)  Başarıya ulaşan kişi aynı zamanda kazanç da elde eder.

 

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hikâye" sözcüğünün eş anlamlısı vardır?

 

A) Öykü yarışmasını sınıfımızdan Aslı arkadaşımız kazandı.

B)  Annemin ve babamın masallarını dinleyerek uyurdum.

C)  Kurtuluş Savaşı döneminde yazılan romanlarını okudum.

D)  Arkadaşlarımızla yaptığımız sohbette bu romanları anlattım.

 

21-“Kızdı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 

A)  Ayşe düzenli bir kızdı.

B)  Annesi çocuğa kızdı.

C)  Vazoyu kırınca çok kızdı.
 

22-Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini parantez içinde verilen kelimelere “-cı, -lık, -lı, -sız” eklerinden uygun olanını getirerek tamamlayınız.

a-Annem doğum günüm için ___________ pasta yapacak. (çikolata)

 

b-________ mektuplarımızı posta kutusuna atar. (posta)

 

c-________ öğrenciler sınıfı havalandırmak için pencereleri açtılar. (nöbet)

 

d- Babam hasta olduğu için annem yemekleri _______ yapıyor. (tuz)

 

e- Yaşlı bir ______ pazarda yumurtalarını satıyordu. (köy)

 

f- Dedem ________ yıllarında çok güzel saz çalarmış. (genç)

 

g-________ başın cezasını ayaklar çeker. (akıl)

 

h- Büyüklerine karşı her zaman ________ davranır. (saygı)

 

ı-_______ teyze ilâçların üzerine nasıl kullanmam gerektiğini yazdı. (ecza)

 

23-Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.

[___]

A)

Fayda

[___]

B)

Ufak

[___]

C)

Amaç

[___]

D)

Islak

[___]

E)

Misafir

[___]

F)

İhtiyaç

[___]

G)

Millet

[___]

H)

Cevap

[___]

I)

Kelime

[___]

J)

Hikâye

 

1)

Yaş

2)

Konuk

3)

Gereksinim

4)

Yanıt

5)

Sözcük

6)

Öykü

7)

Yarar

8)

Gaye

9)

Ulus

10)

Küçük

 

 

Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlılarıyla eşleştiriniz.

[___]

A)

Yüksek

[___]

B)

Kalabalık

[___]

C)

Zor

[___]

D)

Dağınık

[___]

E)

Çok

[___]

F)

İyi

[___]

G)

Doğru

[___]

H)

Hızlı

[___]

I)

Temiz

[___]

J)

Geniş

 

1)

Kolay

2)

Az

3)

Kötü

4)

Yavaş

5)

Kirli

6)

Alçak

7)

Dar

8)

Düzenli

9)

Yanlış

10)

Tenha

 

 

dersimiz.com