4. Sınıf Matematik dört beş ve altı basamaklı doğal sayılar

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

4.SINIF MATEMATİK - DÖRT, BEŞ VE ALTI BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

 

DÖRT, BEŞ VE ALTI BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

BECERİLER: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

KAZANIM   :  1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur.

SÜRE            :   1 ders saati

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Ders Kitabı – Sayfa 10

1. Aşağıdaki verilen üç basamaklı doğal sayıların okunuşlarını defterlerimize yazalım.

a) 101                b) 347               c) 865

2. Aşağıdaki okunuşları verilen üç basamaklı doğal sayıları rakamlarla defterlerimize yazalım.

a) iki yüz dokuz    b) sekiz yüz elli bir

3. Atletimiz Süreyya Ayhan hangi yıllarda, kaç metrelerde yarışmıştır?

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

Ders Kitabı’nın 10. sayfasındaki ”GÜL DÜŞÜN“ bölümündeki resmi inceleyiniz.

       -Dört, beş ve altı basamaklı doğal sayılar gerçekten resimdeki öğrencinin hayal ettiği gibi merdiven basamaklarından mı yoksa daha farklı mı oluşur?

Ders Kitabı’nın 10. sayfasında ”Hatırlayalım ve Bulalım“başlığı altındaki yönergeler

doğrultusunda istenenleri iki kişilik gruplar oluşturarak yapmaları istenecek.

         Önce fıkra okutulacak. Daha sonra fıkra ile ilgili soruların yanıtlanması sağlanacak.

 

 Dört Basamaklı Doğal Sayılar(Ders Kitabı’nın 11. sayfası)

1.Nasrettin Hoca’ya komşusu kaç altın bırakmış? Defterimize bu doğal sayıyı rakamlarla ve okunuşu ile birlikte yazalım.

999 – dokuz yüz doksan dokuz

2.Yandaki basamak tablosunu defterimize çizip üzerinde komşusunun Nasrettin Hoca’ya bıraktığı altın sayısını gösterelim.

YÜZLER BASAMAĞI

ONLAR BASAMAĞI

BİRLER BASAMAĞI

 

 

 

3.Nasrettin Hoca’nın şakacı komşusunun cevabını tekrar okuyalım. Hocanın istediği altın sayısını elde etmesi için komşusunun daha kaç altın vermesi gerekir?. Defterimize işlem yaparak gösterelim

999 + 1 = 1000

4. Yandaki basamak tablosu, Hoca’nın istediği sayıyı gösterebilmemiz için verilmiştir.

BİNLER

BASAMAĞI

YÜZLER BASAMAĞI

ONLAR BASAMAĞI

BiRLER BASAMAĞI

 

 

 

 

-Nasrettin Hoca’nın istediği altın sayısı ile dört basamaklı en küçük sayı arasındaki ilişki nedir?

-Dört basamaklı en büyük sayı kaçtır?

Rakamlarla verilen dört basamaklı doğal sayıların okunuşlarını, okunuşları verilen dört basamaklı doğal sayıların rakamlarla yazılışlarını inceleyelim.(ÇK-9/1)

a)1203 Bin iki yüz üç       b) 8761; sekiz bin yedi yüz altmış bir

c)İki bin altı; 2006           d)  Dört bin elli dokuz; 4059

Beş Basamaklı Doğal Sayılar(Ders Kitabı’nın 11. sayfası)

     Fıkrayı, koyu yazılmış olan bin doğal sayısı yerine on bin doğal sayısını , 999 yerine ise 9999 koyarak okuyalım.  Aşağıdaki soruları cevaplayalım:

1. Fıkrayı yeniden yukarıdaki yönerge doğrultusunda 9999 sayısına kaç eklendiğinde on binOn bin, kaç basamaklı bir doğal sayıdır? elde edilir?

2. Oluşan bu doğal sayıyı, yandaki basamak tablosunu defterimize çizip üzerinde göstermeye çalışalım. -Yandaki basamak tablosu ile daha önce kullandığımız basamak tabloları arsındaki fark nedir?

ON BİNLER

BASAMAĞI

BİNLER

BASAMAĞI

YÜZLER BASAMAĞI

ONLAR BASAMAĞI

BiRLER BASAMAĞI

 

 

 

 

 

 -Basamak tablosuna yazdığımız sayı ile beş basamaklı en küçük sayı arasındaki ilişki nedir?

-Beş basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

  Rakamlarla verilen beş basamaklı doğal sayıların okunuşlarını, okunuşları verilen beş basamaklı doğal sayıların rakamlarla yazılışlarını inceleyelim.(ÇK-9/2)

a)22841; Yirmi ibin sekiz yüz kırk bir  b) 95763; doksan beş bibn yedi yüz altmış üç

c)On bin iki; 10002           d)  Kırk bin on beş; 40015

   

       

Altı Basamaklı Doğal Sayılar(Ders Kitabı’nın 12. sayfası)

     Fıkrayı, koyu yazılmış olan bin doğal sayısı yerine yüz bin doğal sayısını , 999 yerine ise 99999 koyarak okuyalım.  Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Fıkrayı yeniden yukarıdaki yönerge doğrultusunda 99999 sayısına kaç eklendiğinde yüz bin elde edilir? Yüz bin, kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

2. Oluşan bu doğal sayıyı, yandaki basamak tablosunu defterimize çizip üzerinde göstermeye çalışalım. Yandaki basamak tablosu ile daha önce kullandığımız basamak tabloları arsındaki fark nedir?

YÜZ BİNLER

BASAMAĞI

ON BİNLER

BASAMAĞI

BİNLER

BASAMAĞI

YÜZLER BASAMAĞI

ONLAR BASAMAĞI

BİRLER BASAMAĞI

 

 

 

 

 

 

 Basamak tablosuna yazdığımız sayı ile beş basamaklı en küçük sayı arasındaki ilişki nedir?

Altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

  Rakamlarla verilen altı basamaklı doğal sayıların okunuşlarını, okunuşları verilen dört basamaklı doğal sayıların rakamlarla yazılışlarını inceleyelim.(ÇK-10/3)

a)123458; Yüz yirmi üç bin dört yüz elli sekiz  b) 503791; Beş yüz üç bin yedi yüz doksan bir

c)Üç yüz altmış beş bin yüz yedi; 365107           d)  Yedi yüz yedi bin yetmiş; 707070

                    Bunları Biliyor musunuz?

      Sevgili çocuklar, aşağıdaki soruların cevaplarını birlikte bulmaya çalışalım. Cevaplarımız kaç basamaklı doğal sayılardır:

      1.Kartallar kaç metre yükseklikten yerdeki bir tavşanı görebilir?

       Cevap: 1000 metre

      2.Fatih Sultan Mehmet, kaç yılında İstanbul’u fethetti?

       Cevap: 1453

      3.Süreyya Ayhan, 2002 yılında Münih’te yapılan 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kaç metrede Avrupa şampiyonu oldu?

       Cevap: 1500 metre

      4.Sertab Erener kaç yılında Eurovision yarışmasında birinci oldu?

       Cevap: 2003

      5.Yandaki(Gümüşhane) ilimizin nüfusu kaçtır?

       Cevap: 186 963

      6.Yandaki anıta sahip olan Avanos ilçemizin nüfusu kaçtır?

       Cevap: 11744

 

GELECEK KONUMUZA HAZIRLIK

      Ders Kitabı’nın 14. sayfasında bulunan  ”Mat4 Hangi Doğal Sayı?“ başlıklı çalışmayı yapmış olarak derse gelmeleri istenir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

·        Ders Kitabı’nın 13. sayfasındaki ”KONUMUZUN SONUNA GELDİK“başlığı altında

verilen çalışmayı yapmaları sağlanır.

·        Çalışma Kitabı’nın 10. sayfasındaki çalışmayı yapmaları istenir.