4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin ölçülebilir özellikleri çalışma soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin ölçülebilir özellikleri çalışma soruları

Kütle: Maddenin değişmeyen madde miktarına kütle denir. Doğada bulunan tüm maddelerin kütlesi vardır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kilogram ya da gram'dır. Kilogram kg ile gram ise g sembolleri ile ifade edilir.

Dara: Kabı ile birlikte tartılan bir maddenin kabının kütlesine dara denir.

Hacim: Tüm maddeler bulundukları ortamda bir yer kaplar. Maddenin kapladığı yere o maddenin hacmi denir.

 

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini yazınız.

 

1. ( ) Aynı hacimdeki farklı türdeki maddeler farklı kütlelere sahiptir.

2. ( ) Bir maddenin kütlesi Dünya'da ölçüldüğünde farklı. Ay'da ölçüldüğünde farklı çıkar.

3. ( ) Kütle ölçme birimi litredir.

4. ( ) Sıvıların kütlesini ölçmek için kullanılan kabın kütlesine "dara" denir.

5. ( ) Sıvıların hacimlerini ölçmede dereceli silindir veya ölçülü kaplar kullanılır.

6. ( ) 1 litre = 10 mililitredir.

7. ( ) Bir kap içerisinde kütlesi ölçülen maddenin kap ile birlikte ölçülen kütlesine brüt kütle denir.

8. ( ) Kütle ölçme temel birimi gramdır

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

         A. Hacim-renk         B. Kütle-berklik         C. Hacim-kütle       D. Hacim-koku

 

2. Semra, elindeki taşın hacmini ölçmek için taşı içinde 200 ml su bulunan dereceli kabın içine atıyor. Kaptaki su seviyesi 344 ml'ye çıkıyor. Buna göre taşın hacmi ne kadardır?

 

          A. 644            B. 344           C. 200        D. 144

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları, verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

 

Sıvıya- eşit- kollu -terazi -dara –net- kütle

hacim –sıvıya- dereceli -silindir –gram- çıkışına

kütle -brüt

 

1. Maddenin ölçülebilen özellikleri ……………………….. ve …………………………….. dir.

2. Kütle .............................. ile ölçülür. Kütle ölçme birimi …………………ve kilogramdır.

3. Bir kap içerisinde tartılan bir sıvının kap ile birlikte ölçülen kütlesine ……………. kütle, boş kabın kütlesine …………………… sıvının kütlesine ise ……………….kütle denir.

4. Madde miktarına ………………………..denir.

5. Gazların kütlesi de sıvılardaki gibi bir kap içerisinde ölçülür. Ancak gazın içinde bulunduğu kabın gazın dışarıya …………………………………..izin vermemesi gerekir.

6. Sıvıların hacmini ölçmede ……………………………………. kullanılır.

7. Katıların hacmini ölçmek içini dereceli kap tek başına yeterli olmaz. Ayrıca ………………………………da ihtiyaç vardır