4. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket

Kuvvet ve hareket

1.Hareketli varlıkları gözleyelim

2.Varlıkların hareket çeşitleri

3.Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

4.Kuvvet cisimlerin hareketini ve şeklini etkiler.

1.Hareketli varlıkları gözleyelim

 

*Çevremizdeki varlıkların bazıları hareketli bazıları da hareketsizdir.

*Canız varlıklar hareketsizken canlı varlıklar hareketlidir.

*Bir cisim bulunduğu noktadan ayrılmıyorsa hareketsizdir.

*Bir cisim bulunduğu noktadan konum değişiyorsa hareketlidir.

*Sınıfta tahtaya kalkan öğrenci oturana göre hareketlidir.

*İnsanlar zamandan kazanmak için hareketli varlıklar icat etmişlerdir.

*Bunların en önemli olanı ise tekerleğin bulunmasıdır.

*Aynı hızla aynı yöne giden iki cisim hareketsizmiş gibi algılanabilir.

*Dünyanın hızının sabit olması bize hareket etmiyor muş gibi algılamamıza neden olur

 

2.Varlıkların hareket çeşitleri

*Sınıf içerisinde tahtaya göre öğrencilerin bulunduğu yere konum adı verilir. Bu da kişiden kişiye değişkenlik gösterir.

Hareket: bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesi olarak tanımlanır.

*Bir cisim sabit kabul edilen bir noktaya göre bulunduğu yerden başka bir yere nokta ise son konum olarak adlandırılır.

 

1 km = 1000m 

1m    = 100cm

1 saat = 60 dakika

1 saat = 3.600 saniye

 

*Duran bir cismin hızı sabittir. Yani sıfırdır.

*Hareketli cisimlerin hareketleri sırasında izledikleri yola yörünge denir.

*Bir cismin hareketini hızına ve yörüngesine bakarak iki türlü tanıyabiliriz.

 

1.Hızına göre hareket çeşitleri:

a)Sabit hızlı hareketler:

Bir cismin hızı hareketi süresince değişmiyorsa, sabit hızlı hareket ediyor demektir.

Güneş sistemi buna en güzel örnektir.

Saatin akrep ve yelkovanı d a sabit hareket eden cisimdir.

 

 

b)Hızı değişen hareketler:

Hareket eden araçlar devamlı sabit hızla hareket edemezler.

Aşağıdan yukarıya doğru atılan top, kırmızı ışıkta durmaya çalışan araç yavaşlayan hareket eder.

Yere düşmekte olan top ce kırmızı ışıktan sonra hareket eden araç da hızlanan hareket ediyor demektir.

2.Yörüngesine göre hareket çeşitleri:

Düz yolda hareket eden araç ile elimizden düşen bardak doğrusal hareket etmiş olur.

Lunaparkta dönme dolap ve saatin akrep ve yelkovanı dairesel(çembersel)hareket etmiş olur.

Salıncağın yapmış olduğu hareket eğrisel harekettir.

Gezegenler ise güneş çevresindeki hareketleri elips şeklindedir.

 

  Doğrusal hız                  eğrisel hareket                dairesel hareket                elips hareket

3.Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

Günlük hayatımızda farkına varmadan birçok hareket yaparız.

Odanın kapısını açmada, televizyonun düğmesini kapamada bir hareket uygularız.

İtme ya da çekme şeklinde uygulanan cisim hareket eder.

Yerde duran bir cisme vurduğumuzda itme uygularız.

Ağır bir yükü kaldırmak için çekme uygularız.

Bir yelkenlinin hareket etmesi için rüzgâr itme kuvveti uygular.

Topu yukarı fırlatırken uygulanan kuvvet itme şeklindedir. Topun yere düşmesi ise yerçekimi kuvveti şeklinde oluşur.

Yünlü kumaşa sürülen tarak küçük kâğıt parçalarını kendine doğru çeker. Buna elektriksel kuvvet denir.

Gemi kayık ve vapur suya itme kuvveti uygular. Suyun ise cisimlere karşı uyguladığı kuvvet suyun kaldırma kuvvetidir.

Elimizden uçan balon hava ile itme kuvveti uygular. Buna havanın kaldırma kuvveti denir.

Hayatımızda itme ve çekme sıklıkla görülür.

 

Not:

Hareketsiz bir cismin hareket etmesi için yeterince kuvvet uygulanmalıdır.

Bir cismi durdurmak için cismin ters yönünde kuvvet uygulamamız gerekir.

Varlıkları hareket ettirmek için uygulanan itme ve çekmeye kuvvet adı verilir.

 

4.Kuvvet cisimlerin hareketini ve şeklini etkiler.

Her gün karşılaştığımız birçok olayın nedeni kuvvettir.

Teneke kutunun üzerine oturunca çökmesi

Bir yayı çektiğimizde yayın uzaması

Güneş sistemindeki gezegenlerin bir düzen içerisinde hareket etmesi.

Mıknatısların birbirini itmesi ya da çekmesi.

Bizle r kuvveti göremeyiz kuvvetin üzerindeki etkileri gözlemleyebiliriz.

 

Kuvvetin Cisimlere Etkisi

Kuvvet duran cisimleri hareket ettirir.

Duran bir cismi hareket ettirmek için hareket ettiğimiz yönde kuvvet uygulamalıyız.

Kuvvet hareket eden bir cismi yavaşlatır ya da durdurur.

Hareket eden bir cismi durdurmak ya da yavaşlatmak için cisme ters yönde kuvvet uygulamalıyız.

Hareket eden cisimleri hızlandırır.

Hareket eden bir aracın hızını artırması buna en güzel bir örnektir.

Kuvvet hareketin yönünü değiştirir.

Kale direğine çarpan topun geri dönmesi.

Kuvvet cisimleri döndürür.

Cisimler uygulanan kuvvetin etkisiyle dönebilir.

Bisikletin tekerleğinin dönmesi.

Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir.

Kuvvet uygulanan hamurun şeklinin değişmesi buna güzel bir örnektir.

Not:

Duran cisimleri hareket ettirme, hareketli cisimleri durdurma, hareketin yön ve hızını değiştirme, cisimleri döndürme ve şekil değiştirme gibi etkileri vardır.

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket ödevi,, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket fotokopi, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket indir, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği indir,4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket boşluk doldurma, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği boşluk doldurma, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket doğru yanlış ödevi, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği doğru yanlış ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket yaz, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği yaz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket ara, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket bul, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket konu tekrarı, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği konu tekrarı,