4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı çalışma cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı çalışma cevapları

1.Evler arasındaki dar ve kısa yollara ne ad verilir?

a-mahalle b-sokak c-semt d-cadde

cevap:b

 

2.Sağ kolumuzu doğuya uzattığımızda ön tarafımız hangi yön olur?

 a-kuzey b-güney c-batı d-kuzeybatı

 cevap:a

3.Aşağıdaki yöntemlerden hangisinden faydalanırsak yönümüzü bulamayız?

 a-Güneş’in doğup battığı yerlerden

 b-Kutup Yıldızı’ndan

 c-Pusuladan

 d-Ay’dan

cevap:d

4. Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?

 a-çizim b-ölçek c-plan d-kroki

cevap:c

5.Memurlara hangi kurum sosyal güvenlik yardımı sağlar?

a-Bağ-Kur b-Yeşil Kart c-Emekli Sandığı d-Sosyal Sigortalar Kurumu

cevap:c

 

6.Yön bulmada yararlanılması gereken en doğru yöntem hangisidir? 

a-Kutup Yıldızı b-pusula c-Güneş’in doğduğu yer d-Güneş’in battığı yer

cevap:b

 7.Depremlerin şiddetini ölçen alet hangisidir?

 a-termometre b-sismograf c-teleskop d-barometre

cevap: b

8.Sokakların birleştiği ana yollara ne denir?

a-bulvar b-semt c-cadde d-mahalle

cevap:c

 

9.Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazısız kurallardandır?

 a-düğüne gitmek

 b-hırsızlık yapmamak

c-seçimlerde oy vermek

 d-okula gitmek

cevap:a

10.Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir?

 a-kuzeyi b-güneyi c-doğuyu d-batıyı,

cevap:a

 11.Mahalleyi kim yönetir?

 a-belediye başkanı b-kaymakam c-muhtar d-vali

cevap:c

12.Gerçekte 5 km olan bir yol 1/50000 ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır?

a- 25 cm b- 10 cm c- 15 cm d- 1 cm

cevap:b

 

Bizim kullandığımız takvim çeşidi han-gisidir?

 a) Milat takvim b) Hicret takvimi c) güneş takvimi d) Rumi takvim

cevap:a

 Ülkemizin batısında yer alan bölgenin adı nedir?

 a.Marmara Bölgesi

b.Ege Bölgesi

c.Karadeniz Bölgesi

d.İç Anadolu Bölgesi

cevap:b

15. Aşağıdaki illerden hangisi Marmara Bölgesi’nde yer almaz?

a.Kırklareli

b.İstanbul

c.Edirne

d.Konya

cevap:d

16. Çok sayıda haritanın bir kitap şeklinde ciltlenmiş şekline ne denir?

a.Atlas

b.Nokta

c.Ölçek

d.Düzlem

cevap:a

17.Köyden daha büyük ileçeden küçük  yerleşim birimlerine ne ad verilir?

a.Kent

b.Eyalet

c.İl

d.Kasaba

cevap:d

18.Marmara Bölgesi ülkemizin neresinde yer alır?

a.Kuzey

b.Güney

c.Kuzeybatı

d.Kuzeydoğu

cevap:c

19.Aşağıdaki hangi ülke ile Marmara Bölgesinin sınırı vardır?

a.Suriye

b.Bulgaristan

c.Ermenistan

d.Gürcistan

cevap:b

20.Aşağıdaki ülkelerden hangisi sınır komşumuz değildir?

a.Yunanistan

b.Bulgaristan

c.Irak

d.Avusturya

cevap:d

21.Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir?

a.Marmara Denizi

b.Akdeniz

c.Karadeniz

d.Ege Denizi

cevap:b

22.Bir yerin dağlarını, ovalarını, nehirlerini ve göllerini gösteren haritalara ne ad verilir?

a.Siyasi harita

b.Büyük ölçekli harita

c.Fiziki harita

d.Orta ölçekli harita

cevap:c

4. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, çalışma, cevapları