İHL Arapça Dersi Proje ve Dönem Ödevi Konuları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Arapça Proje Dönem Ödevleri Slaytları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İHL Arapça Dersi Proje ve  Dönem Ödevi Konuları

ÖDEV KONULARI:

9. sınıf ödev konuları

- soru edatları/- işaret isimleri/- ayrık zamirler/- nisbet yası ve bitişik zamirler/- sayılar/- isim tamlaması/- sıfat tamlaması/- ismit tafdil/- sıra sayıları/- fiil çekimleri (mazi, muzari, emir)/- olumsuzluk edatları/- isim cümleleri/- saatler/- kompozisyon yazma (evin bölümleri, akrabalar, kişi tanıtımı, günlük hayat, hobiler, tatil, )

10. sınıf ödev konuları

- işaret isimleri/- muttasıl ve munfasıl zamirler/- isim cümleleri/- isim ve sıfat tamlamaları/- inne ve benzerleri/- sayılar/- mazi, muzari, emir fiil çekimi/- kane ve benzerleri/- sayılar ve temyizi/- saatler/- muzarinin nasbı/- fiil cümleleri/- mechul fiiller/- zaman ve mekan zarfları/- ismi mevsuller/- ان masdariye/- beş isim/- mişli geçmiş zaman ifadeleri/- kompozisyon (yiyecek ve içecekler, bos zamanı değerlendirme, tatil, insanlar ve mekanlar, ulaşım araçları, sağlık, iletişim araçları, iklim, dini bayramlar, yardımlaşma, milli bayramlar, ibadet, peygamberimizin SAV hayatı)

11. sınıf ödev konuları

- isim cümleleri/- haber çeşitleri/- inne ve benzerleri La Nafiye/- haberin mübtedanın önüne geçmesi/- kane ve benzerleri/- fiil cümleleri/- mef’ulun bihi/- sahih ve illetli fiiller/- mücerred fiiller/- mezid fiiller/- lazım ve müteaddi fiiller/- şart edatları/- kompozisyon (islamın şartları, iş hayatı, kur’an-ı kerim, sorumluluk, çevre, gençlik, hayvanlar alemi, kirlilik, trafik, doğal afetler, sanayi, temizlik)

12.sınıf ödev konuları

1- fiil kalıpları,2- meçhul ve malum fiil,naib-i fail,3-mukarebe,reca ve şuru fiilleri,4-mankus,maksur ve mendud isimler,5-ismi zaman ve mekan,ismi alet ve masdar ismi,6-ismi tasgir,ismi mensub ve sıfatı müşebbehe,7- mebni ve murab isimler,8-mefulu’u mutlak,meful’maafu,meful’li’l ecli,9- gayri munsarif isimler,10-temyiz,11-hal,12-atıf,13-te’kid,14-bedel,15-merfu,mansub ve mecrur isimler. kompozisyon (savaş ve barış,çiftçilik,insan hakları,gazetecilik,enerji,doğruluk,kötü huylar)

Ayrıca tüm sınıflara sınıf seviyesinde hikaye çevirisi verilebileceğine karar verildi.