Sayfamızı Beğenin  

   
   
   

Fotosentez Kemosentez Test soruları

Kullanıcı Değerlemesi:  / 1
Kötüİyi 
Detaylar

FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ

1-Bitkilerdeki parankima hücreleri ile hayvanlardaki bağ

doku arasındaki iliki klorofil ile hangi molekül arasında 

vardır? 

A) Kreatin        B) Đmmunoglobülin     C) Mitekondri  

D) Hemoglobin          E) Albümin 

2- I- Hemosiyanin …… Cu++  

    II-Hemoeritrin ………Mg++ 

   III- Klorofil .............. Mg++ 

verilenlerden hangisi yada hangileri yanlıtır? 

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I-III     E) II-III 

3-ekilde çember içine alınmı yapı nedir. 

A) Pirol         B) Cu++      C) Fitol zinciri 

D) Mg++       E) Hem grubu 

4-Aağıdakilerin hangisi klorofilin yapısında bulunmaz? 

A) C     B) H     C) O     D) Cu++      E) N 

5-Aağıdaki ifadelerden hangisi yanlıtır? 

A) Kl a 2 pirol halkasında metil grubu taır. 

B) Kl b 2 pirol halkasında O=C-H grubu taır 

C) Kl b de fitol zinciri bulunmaz 

D) Kl a yüksek spektrumlu ııkta faaliyet gösterir 

E) Bütün fotosentez çeitlerinde CO2 , H2 ile indirgenir 

6-Klorofilin sentezinde kullanılıp yapısına katılmayan 

element aağıdakilerden hangisidir? 

A) Mg++     B) N   C) Fe++     D) Mn       E) Co++ 

7-Albino bitkilerde aağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz. 

A) Metil grubu olan piroller 

B) Aldehit grubu olan piroller 

C) Fitol zinciri 

D) Klorofil geni 

E) Mg++ 

8-Aağıdaki bitkilerin hangisi tam parazit olarak yaar? 

A) Ökse otu    B) Yılan saçı bitkisi    C) Ciğer otu  D) 

Sarmaık çiçeği    E) Hepsi 

9-I- Iık    II- Mg++     III- Su   

Yukarıdaki faktörlerden hangisi bulunmadığı halde bitki 

klorofil genine sahip olmasına rağmen klorofil 

sentezleyemez? 

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) Yalnız III       

D) I-II             E) I-II-III 

10-Fotosentez hızının ıık iddetiyle ilikisini ortaya koyan 

deneyi hangi bilim adamı gerçekletirmitir? 

A) Meselson         B) Lenord     C) Engelman      

D) Headde            E)Avery 

11-I- KOH     II- NaOH     III- Ba(OH)2      

verilenlerden  hangisi   CO2 yakalamaz 

A) I     B) II     C) I-II-III     D)II-III     E)Hiçbiri 12-Ortamda sıcaklığın aırı artması aağıdakilerden 

hangisini etkiylemez.  

A) Devirli fotofosforilasyon 

B) Karanlık devre reaksiyonları 

C) Sitrik asit döngüsü 

D) Üre sentezi reaksiyonları 

E) Hiçbirisi 

13-Fotosentezde H2O kullanımı kloroplastın hangi 

kısmında gerçekleir? 

A) Grana        B) Matriks    C) Klorofil     

D) Dı zar      E) Stroma 

14-Iıklı devredeki H+ atomları karanlık devreye hangi 

molekülle aktarılır? 

A) FAD    B) P.P     C) NAD     D) NADP     E) TPP 

15-Iıklı devrede sentezlenen 3 ATP ve 2 NADPH2 nereye 

aktarılır? 

A) Granum      B) Grana       C) Stroma      

D) Matriks       E) Stoplazma 

16-3 molekül Co2 nin bağlanması için kaç NADPH2 

gerekir. 

A) 3    B) 12    C) 6   D) 18        E) 9 

17-Karanlık devre rxnlarnı ortaya çıkaran ve inceleyen 

bilim adamı kimdir? 

A) Meselson         B) Kelvin     C) Crrek      

D)Engelman         E) Lenord 

18-Topraktan alınan nitrat tuzları hengisinin sentezinede 

kulanılmaz? 

A) Aminoasit           B) Vitaminler     C) Gliserol      

D)Organik baz        E) rRNA 

19-2NH3+3O2 ------ 2HNO2+2H2O+158 cal rxn nunu 

gerçekletiren bakterilere ne ad verilir. 

A) Nitrifikasyon      B) Nitrosomonas      C) Nitrosococcus 

D)Pitrifikasyon       E) Azot bakterileri 

20-Karanlık devrede aağıdakilerden hangisinde ATP 

kullanılır? 

A) RUDG -- kararsız ara bileik       

B) RUBP -- Ribiloz fosfat 

C) PGA – PGAL 

D) PGAL-- Glikoz 

E) Kararsız ara bileik -- PGA 

21-  Glikoz -- ----X----------PGA 

x     maddesi aağıdakilerden hangisidir? 

A) Sakkaroz    B) Aminoasit     C) Üre 

D) RUDP         E) PGAL 

22-Fosforilasyonun olmadığı rxn hangi ıktadır? 

A) NADH2 -- NAD (ETS de)  

B) B) Sit b -- Sit c  

C) Plastokinon -- Sitokromlar (PS II.) 

D) Sitokromlar -- klorofil ( PS II) 

E) Ferrodoksin -- Plastokinon (PS II)


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
   
Custom Search
   

Tüm hakları saklıdır. Site Adı Açıkca  belirtilerek , ve yazıya link verilerek  alıntı yapılabilir. Yazının izinsiz yada link verilmeksizin kopyalanması durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Detaylı Bilgi için Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesine Bakınız.Telif Hakkı olan mataryel bildirliği an yayından kaldırılacaktır.

                                     Copyright © 2012 calisma-kitabi.com

 

 

© calisma-kitabi.com