Fotosentez Kemosentez Test soruları

mervegüneruz tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ

1-Bitkilerdeki parankima hücreleri ile hayvanlardaki bağ

doku arasındaki iliki klorofil ile hangi molekül arasında 

vardır? 

A) Kreatin        B) Đmmunoglobülin     C) Mitekondri  

D) Hemoglobin          E) Albümin 

2- I- Hemosiyanin …… Cu++  

    II-Hemoeritrin ………Mg++ 

   III- Klorofil .............. Mg++ 

verilenlerden hangisi yada hangileri yanlıtır? 

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I-III     E) II-III 

3-ekilde çember içine alınmı yapı nedir. 

A) Pirol         B) Cu++      C) Fitol zinciri 

D) Mg++       E) Hem grubu 

4-Aağıdakilerin hangisi klorofilin yapısında bulunmaz? 

A) C     B) H     C) O     D) Cu++      E) N 

5-Aağıdaki ifadelerden hangisi yanlıtır? 

A) Kl a 2 pirol halkasında metil grubu taır. 

B) Kl b 2 pirol halkasında O=C-H grubu taır 

C) Kl b de fitol zinciri bulunmaz 

D) Kl a yüksek spektrumlu ııkta faaliyet gösterir 

E) Bütün fotosentez çeitlerinde CO2 , H2 ile indirgenir 

6-Klorofilin sentezinde kullanılıp yapısına katılmayan 

element aağıdakilerden hangisidir? 

A) Mg++     B) N   C) Fe++     D) Mn       E) Co++ 

7-Albino bitkilerde aağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz. 

A) Metil grubu olan piroller 

B) Aldehit grubu olan piroller 

C) Fitol zinciri 

D) Klorofil geni 

E) Mg++ 

8-Aağıdaki bitkilerin hangisi tam parazit olarak yaar? 

A) Ökse otu    B) Yılan saçı bitkisi    C) Ciğer otu  D) 

Sarmaık çiçeği    E) Hepsi 

9-I- Iık    II- Mg++     III- Su   

Yukarıdaki faktörlerden hangisi bulunmadığı halde bitki 

klorofil genine sahip olmasına rağmen klorofil 

sentezleyemez? 

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) Yalnız III       

D) I-II             E) I-II-III 

10-Fotosentez hızının ıık iddetiyle ilikisini ortaya koyan 

deneyi hangi bilim adamı gerçekletirmitir? 

A) Meselson         B) Lenord     C) Engelman      

D) Headde            E)Avery 

11-I- KOH     II- NaOH     III- Ba(OH)2      

verilenlerden  hangisi   CO2 yakalamaz 

A) I     B) II     C) I-II-III     D)II-III     E)Hiçbiri 12-Ortamda sıcaklığın aırı artması aağıdakilerden 

hangisini etkiylemez.  

A) Devirli fotofosforilasyon 

B) Karanlık devre reaksiyonları 

C) Sitrik asit döngüsü 

D) Üre sentezi reaksiyonları 

E) Hiçbirisi 

13-Fotosentezde H2O kullanımı kloroplastın hangi 

kısmında gerçekleir? 

A) Grana        B) Matriks    C) Klorofil     

D) Dı zar      E) Stroma 

14-Iıklı devredeki H+ atomları karanlık devreye hangi 

molekülle aktarılır? 

A) FAD    B) P.P     C) NAD     D) NADP     E) TPP 

15-Iıklı devrede sentezlenen 3 ATP ve 2 NADPH2 nereye 

aktarılır? 

A) Granum      B) Grana       C) Stroma      

D) Matriks       E) Stoplazma 

16-3 molekül Co2 nin bağlanması için kaç NADPH2 

gerekir. 

A) 3    B) 12    C) 6   D) 18        E) 9 

17-Karanlık devre rxnlarnı ortaya çıkaran ve inceleyen 

bilim adamı kimdir? 

A) Meselson         B) Kelvin     C) Crrek      

D)Engelman         E) Lenord 

18-Topraktan alınan nitrat tuzları hengisinin sentezinede 

kulanılmaz? 

A) Aminoasit           B) Vitaminler     C) Gliserol      

D)Organik baz        E) rRNA 

19-2NH3+3O2 ------ 2HNO2+2H2O+158 cal rxn nunu 

gerçekletiren bakterilere ne ad verilir. 

A) Nitrifikasyon      B) Nitrosomonas      C) Nitrosococcus 

D)Pitrifikasyon       E) Azot bakterileri 

20-Karanlık devrede aağıdakilerden hangisinde ATP 

kullanılır? 

A) RUDG -- kararsız ara bileik       

B) RUBP -- Ribiloz fosfat 

C) PGA – PGAL 

D) PGAL-- Glikoz 

E) Kararsız ara bileik -- PGA 

21-  Glikoz -- ----X----------PGA 

x     maddesi aağıdakilerden hangisidir? 

A) Sakkaroz    B) Aminoasit     C) Üre 

D) RUDP         E) PGAL 

22-Fosforilasyonun olmadığı rxn hangi ıktadır? 

A) NADH2 -- NAD (ETS de)  

B) B) Sit b -- Sit c  

C) Plastokinon -- Sitokromlar (PS II.) 

D) Sitokromlar -- klorofil ( PS II) 

E) Ferrodoksin -- Plastokinon (PS II)