10.Sınıf Biyoloji Soru Cevaplar

cansel tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Canlılarda hangi yaşamsal olaylar için ATP açığa çıkar ?

Solunum , Fotosentez , Kemosentez.

 

ATP '' nin yapısında neler bulunur ?

Adenin , Riboz ve 3 Fosfat grubu.

 

Metabolizma Nedir ?

Canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarıdır.

 

Fosforilasyon Nedir ?

Bir fosfat grubunun organik molekülle bağlanması olayıdır.

 

Oksijenli Solunum Nedir Prokaryot ve Ökaryotlarda Nerede Gerçekleşir ?

ATP molekülü sentezlenirken organik besinler oksijen kullanılarak parçalanıyorsa buna oksijenli solunum denir. Prokaryotlarda mezozomda gerçekleşirken ökaryotlarda mitakondride gerçekleşir.

 

Hayatsal Faaliyetler için Gerekli Olan ATP Üretimi Canlılarda Hangi Olaylarla Gerçekleştirilir ?

Solunum ve Fotosentez ile gerçekleştirilir.

 

Solunum Tepkimelerinin Gerçekleşmesini Sağlayan Enzimler Mitokondrinin Neresinde Bulunur ?

Bu tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan enzimler mitakondrinin matriksinde bulunur.

 

Glikoliz nedir Nerede Gerçekleşir ?

Glikozun piruvata çevrilmesi sırasında bir miktar ATP^nin üretildiği tepkime dizisidir. Stoplazmada gerçekleşir.

 

Substrat Seviyesinde Fosforilasyon Nedir ?

Yıkım tepkimeleri sırasında bir ara maddeden ayrılan fosfat grubunun ADP^ye doğrudan taşınması suretiyle ATP oluşturulmasıdır.

 

Krebs Döngüsü Nasıl Oluşur Nerede Gerçekleşir ?

Oksijenli Solunum tepkimelerinin glikoliz tepkimelerinden sonra gerçekleşen ikinci basamağıdır. Mitakondrinin matriksinde gerçekleşir.

 

Glikoliz ve Krebste kazanılan net ATP ne kadardır ?

Glikoliz = 2 ATP

Krebs = 2 ATp NET 4 ATP

 

NAD Açılımını Ve Ne Olduğunu Yazınız .

Nikotinatin Adenin Dinükleotittir. Enerji metabolizmasında elektron taşıyıcı bir koenzimdir.

 

FAD Açılımını ve Ne Olduğunu Yazınız.

Flavin Adenin Dinükleıtittir. Enerji metabolizmasında elektron taşıyıcı bir koenzimdir.

 

Glikoliz tepkimeleri ile krebs döngüsü tepkimeleri ile hangi moleküller ETS^ye iletilir ?

Glikoliz tepkimelerinden oluşan 2NADH+H ETS''ye iletilir.

Krebs döngüsü tepkimelerinde oluşan 6NADH+H ve 2FADH2 ETS^ye iletilir.

 

 

Krebs Döngüsü Tepkimeleri Sırasında ne kadar Co2 Çıkar ?

 

6 Co2 açığa çıkar.

 

 

Etil Alkol Fermantasyonu , olayıyla hangi günlük olaylar gerçekleşir?

-Hamurun Kabarması,

-Sirke Oluşumu,

-Şarap ve bira yapımı

 

 

 

Oksidatif fosforilasyon nedir?

 

Mitokondrnin iç zarında bulunan ets^ler aracılığıyla elektronların oksijene taşınması ve ATP sentezlenmesi.ETS''de gerçekleşir

ETS mitakondrinin iç zarında bulunur.