10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1)Eşeyli üremenin temeli neye dayanır?

1)Mayoz bölünme ve döllenmeye dayanır.

2)Mayoz bölünmenin amacı nedir?

2)Bir türün bireyleri arasında genetik çeşitliligi ve kromozom sayısını sabit tutmak mayoz bölünmenin sonucudur.

3)Kroksinover olayı neye denir?

3)Anne ve babadan gelen kromotitlerin birbirlerine dokunarak parça degiştirir.Gen alışverişi yapmaları olayına denilir.

4)Tetra,sinopsis neye denir?

4)Tetrar:Homolog kromozomlarda 4 kromatit vardır.Buna TETRA denir.

Sinopsis:Anne ve babadaki yan yana gelen kromatitlerin birbirinin üzerine kıvrılır.Dokundukları noktaya sinopsis denir.

5)Mayoz 1 ve Mayoz 2 bölünme sonucunda kaç tane hücre oluşur.?Kromozom sayısı kaçtır?

5)Mayoz 1:n kromozomlu haploit 2 hücre oluşur.

Mayoz 2:n kromozomlu 4 hücre oluşur.

6)Spermatogenez olayı nedir?

6)Mayoz sonucu oluşan sperm hücrelerinin meydana gelmesi olayına spermatogenez denir.

7)Erkek bireyde erginlige ulaşmadan önce sahip oldugu üreme hücresinin adı ve kromozom sayısı kaçtır?

7)Erkek bireyde erginlige ulaşmadan önce sahip olunan hücreye spermatoleonyum denir.2n kromozom taşır.

8)Erkek bireyde matoz 1 sonucunda oluşan hücre sayısı Kromozom sayısı ve hücrenin adı?

8)Mayoz 1 sonucunda bölünerek 2 n kromozomlu hücre n kromozomlu 2 hücreye dönüşür.Hücrenin adı ikincil spermatosit'tir.

9)Erkek bireyde mayoz 2 sonucunda oluşan hücre sayısı Kromozom sayısı ve hücrenin adı?

9)Erkek bireyde mayoz 2 ile n kromozomlu 4 tane spermotit oluşturur.

10)Erkek bireylerde spermler üreme organının hangi bölgesinde bulunur?

10)Er bezlerinde , seminifer tüpçüklerinde

11)Sperm yapısını oluşturan kısımlar?

11)Baş bölüm , Orta bölüm , kamçı

12)Akrozom nerede yer alır?Görevi nedir?

12)Kromozomun baş bölümünde yer alır.Görevi yumurta hücresinin  zarını eritmektir.

13)Spermin orta bölümünün görevi nedir?

13)ATP enerjisini üretip kamçının hareket etmesini saglar.

14)Oogenez olayı neye denir?

14)Dişi üreme hücrelerinde yumurtanın oluşumuna oogenez denir

15)Dişi bireylerde birincil oosit hücreleri yumurtalıgın neresinde bulunur?

15)Folikül keseciklerinde

16)Mayoz 2 sonunda oluşan kutup hücrelerinin özellikleri nedir?Döllenmeye iştirak eder mi?

16)Kutup hücrelerinin sitoplazmaları küçüktür.Bu nedenle döllenmeye iştirak etmez.Erir ve kaybolur.

17)İkincil oosit mayoz 2'ye girerse hangi hücreler oluşur ve Kromozom sayısı kaçtır?

17)Ootit ve kutup cisimcigi oluşur.n kromozomlu iki hücre.

18)Viterlin zarı neye denir?Yapısı nasıldır?

18)Her canlının yumurtası farklı büyüklüktedir.Yumurtayı çevreleyen zara viterlin denir.Bu zar sert ve su geçirmezdir.

19)Sperm ve yumurta hücrelerinin özellikleri nelerdir?

19)Sperm:Küçük ve hareketlidir.

Yumurta:Büyük ve hareketsizdir.Besin yönünden zengindir.

20)Döllenme olayı yumurtalıkta nerede gerçekleşir?

20)Fallopi tüpçügünde 

21)Zonapelüsi'da  nerede yer alır ve yapısında ne vardır?

21)Yumurtayı çevreleyen bir jeldir yapısında protein glikoprotein ve polosakkaritler bulunur.

22)Döllenme neye denir?

22)Spermler üreme kanalına bırakıldıgında yumurtanın çekirdegi ile spermin çekirdegi kaynaşır.Buna döllenme denir.

23)Zigot neye denir.

23)Döllenmede 200-300 milyon sperm yolculuga çıkar.Çogu ölür.Sadece bir tanesi yumurtayı döller.Buna zigot denir.

24)Partenogenez olayı nedir?

24)Döllenmemiş yumurta hücresinden yeni bir bireyin elde edilmesidir.

25)Dış ve İç döllenmeyi tanımlayın?

25)Dış Döllenme:Sperm ve yumurta hücresinin canlı vücudu dışında birleşmesine denir.

İç Döllenme:Sperm ve yumurta hücresinin canlı vücudu içinde birleşmesine denir.

26)Erkek arılar nasıl oluşur?Kaç kromozomları vardır?

26)Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle oluşur.n kromozomludur.

27)Kraliçe arının özelligini yazınız.

27)2n kromozomludur.Üretkendir.En iri arıdır.Arı sütüyle beslenir.Mayoz bölünme sırasında n kromozomlu yumurtalar üretir 

28)İşçi arının özelligini yazınız.

28)2n kromozomludur.Küçük yapılı, polenle beslenir.Larvaları besler.Kovanları korur.Bakımından sorumludur.

29)Kertenkelelerde 2n kromozomlu dişi bireyler nasıl oluşur?

29)Bazı dişiler erkek rolünü üstlenirler.Böylece çiftleşme takliti yaparlar.Karşısındaki dişi birey yumurta üretir.n kromozomlu yumurta hücresiyle n kromozomlu kutup hücresi yan yana gelir.Birbirleriyle kaynaşırlar.Böylece yumurta dölenmeden 2 n kromozomlu yeni birey oluşur.

30)Konjugasyon olayı neye denir?

30)Aynı türün iki hücresi yan yana gelerek kendi aralarında sitoplazmik köprü oluşturup birbirlerine gen aktarma olayına konjugasyon denir.

31)Habitat neye denir?

31)Bir türün bireyinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirdigi alana denir.

32)Ekoloji bilimi neye denir?

32)Canlıların birbirleriyle ve bulundukları çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

33)Ekolojide en küçükten en büyüge dogru organizasyon nasıl oluşur?

33)Organizma-->Popülasyon-->Komünite-->Ekosistem-->Biyosfer

34)Popülasyon,Komünite neye denir?

34)Popülasyon:Belirli bir bölgede belirli bir zaman dilimi içerisinde yaşayan aynı türdeki fert toplulugudur.

Komünite:Aynı alan içerisinde birbirleriyle ilişkili olan tüm popülasyonların oluşturdugu topluluktur.

35)Biyotop,Ekoton ve Ekosistem neye denir?

35)Biyotop:Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları cografi alana denir.

Ekoton:Dogada bulunan komünitelerin birbirleriyle ilişkilerini saglayan geçiş bölgesine ekoton denir.

Ekosistem:Belirli sınırlar içinde bulunan farklı canlı gruplarının ve cansız çevrenin oluşturdugu ortama ekosistem denir.

 

 

 

2011-2012 2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları indir,2011-2012 2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları 2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları download,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları ara,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları bul,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları sunusu,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları oku,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları izle,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları açıklaması indir,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları dosyasını indir,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları açıklaması,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları Şiirleri,2011-2012 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları nedir?