9.sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları sayfa 114-115-116 cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

9.sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları sayfa 114-115-116 cevapları

Sayfa:114

1.Soru:

# Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,

# Hücreyi dış ortamdan ayırır.

# Hücreye şekil verir.

# Madde giriş-çıkşını düzenler.

# Canlı yapıdadır.

# Kalınlığı 6-10 nm'dir.

# Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.

# Aktif taşıma olayını düzenler.

# Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.

# Komşu ve yabancı hücreyi bulur.

# Hücreyi alınacak hormonları tanır.

# Hücrenin yıpranan kısmını onarır.

# Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.

2.Soru:

Difüzyon

Endositoz

Ekzositoz

Ozmoz

3.Soru:

Bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama şöyle deyim.

Bakteri ve mantar hücreleri kendisinden daha yogun bir ortama konulursa büzülür.

4.Soru:

Aktif Taşımanın Özellikleri

• Enerji harcanır.

• Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.

• Canlı hücrelerde görülür.

• Enzimler kullanılır.

5.Soru:

Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( e-?) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.

8.Soru:

a.Hücre yapısı

b.beslenme

c.hareket

d.büyüme

e.üreme

f.solunum

g.sindirim

h.boşaltım

ı.sentez

Açıklama isterse allah yardımcınız olsun...

9.Soru:

Monosakkaritler (Monosakkarit): Basit şekerler, tek yapılı şekerler (Örnek; Glikoz: kan şekeri, üzüm şekeri, Fruktoz: meyve şekeri).

 

Disakkaritler (Disakkarit): Çift yapılı şekerler (Örnek; Sukroz (sakkaroz): şeker pancarı veya şeker kamışı şekeri, Laktoz: sütün içindeki şeker, Maltoz: tahıl ve baklagillerdeki şeker).

 

Polisakkarit (Polisakkaritler): Çoğul yapılı şekerler (Örnek; Nişasta: bitki tane, tohum ve yumrularındaki şeker, Selüloz: bitkilere destek görevi yapan insanların sindiremediği çoğul şeker, Glikojen: hayvan ve insan vücudunda olan karbonhidrat).

 

Birleşik karbonhidratlar (çoğul şekerler yapısındadırlar): Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesiyle oluşurlar. İnsan vücudu tarafından yapılırlar. Kan grupları olan A, B ve Rh bu tip birleşik karbonhidratlardır.

10.Soru:

a.Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak dokuların yapı unsurudur.

b.Büyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindirler.

c.Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler.

d.Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunurlar.

e.Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar.

f.Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alırlar.

g.Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar.

h.Oksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında görev alırlar.

ı.Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.

i.Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada dolaylı olarak görevleri vardır.

11.Soru:

a.Sıcaklık: Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler.

 

b.pH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar. Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler

 

c.Enzim/Substrat Derişimi: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür.

12.Soru:

TSGSATGAS

AGSGTASTG

13.Soru:

Bugünkü anlamda hücre teorisi;

-Bütün organizmalar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelir.

-Hücreler bütün organizmaların yapı ve işlevlerinin temel taşıdır.

-Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalmasıyla oluşur.

-Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.

 

 

 

 

 

sy:115

dogru/yanlış

1.D

2.Y

3.Y

4.D

5.D

6.D

7.Y

8.Y

9.Y

10.D

Boşluk doldurma

1.DNA

2.organik,fotosentez

3.zar,sitoplazma ve çekirdek

4.inorganik,organik

5.prokaryot

6.dehidrasyon

7.yapı,hidroliz

 

 

SF:115-116

çoktan seçmeli sorular

1.A

2.E

3.C

4.C

5.D

6.E

7.D

8.D

9.B

10.E

11.E

12.D

13.A

14.A

15.C

16.B