10. Sınıf Coğrafya Dönem Ödevi Konuları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Coğrafya Performans Proje ve Dönem Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

10. Sınıf Coğrafya Dönem Ödevi Konuları

Lise 2. Coğrafya 10

•Türkiye’de nüfusun coğrafi dağılışı ve bu dağılışı etkileyen coğrafi faktörler

• Kastamonu’nun nüfus özelliklerini araştırınız

•Türkiye’de yerleşme tarihçesi.

•Türkiye’de mesken tiplerini etkileyen faktörleri belirtiniz

•Şehirlerin gelişme ve sorunları araştırınız

•Türkiye ekonomisini etkileyen coğrafi faktörler.

•Levha tektoniğini araştırınız.

•Türkiye’deki  toprak tiplerini ve oluşum nedenlerini araştırınız.

•GAP projesi ve Türkiye ekonomisine katkıları

•Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar ve özellikleri hakkında araştırma yapınız.