Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi ödev Konuları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Performans Proje ve Dönem Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi ödev Konuları

Ödev konuları şunlardır:

• Hak, özgülük ve eşitlik kavramları

• Adalet, hukuk ve devlet kavramları,

• Demokrasi düşüncesinin gelişimi ve demokrasi kavramı

• Demokrasinin ilke ve kurumları

• Türkiye’de demokratikleşme hareketleri

• Çoğulculuk ve katılım

• Demokrasi kavramı

• Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinde Demokrasi ve İnsan Hakları

 

• Atatürk İnkılâbı’nın İlkeleri

• Atatürk İnkılâbı’nın Düşünsel Temelleri

• Günümüzde İnsan Haklarının Korunması Konusunda Demokrasilerde Karşılaşılan Sorunlar 

• Uluslar Arası Korumada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Rolü 

 

Öğrencilere aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır. 

a- Ödevi özenle yapmak ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.

b- Plan yapma, bilgi ve becerini geliştirmek.

c- Gerekli bilgi, araç ve gereci veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.

d- Ödevin çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.

e- Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.

f- İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme alanlarındaki yeteneğini geliştirmek.

g- Ödevde varılan sonuçların kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.

h- Konulara değişik açılara bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.

i- Dikkatli çalışma alışkanlığı kazandırmak.

j- Düşünme gücünü geliştirmek.

k- Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak.

Ödevler Kasım Ayının ilk iki haftası içerisinde öğrencilere verilecek, Nisan ayının ikinci haftası toplanacaktır. Ödevler verilirken şu hususlara dikkat edilecektir.

 

a-Ödev konularının güncel ağırlıklı konular arasından seçilmesine,

b-Kaynak kitaplar konusunda öğrencilerin aydınlatılmasına,

c-Konuların öğrencileri araştırmaya sevk edecek türden olmasına,