10.Sınıflar Dil Ve Anlatım 1.Dönem Sonu Ortak Sınav Soruları

Doğukan tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P)

a) Bir konunun çeşitli yönleriyle  aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara …………………………. denir.

b )Bir görüş(tez) ile bir karşı görüşün(antitez) iki ekip arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına …………………denir.

c) Açık oturumda bir başkan ve en az ………… konuşmacı vardır.

d) Göstergeler ……………………………ve …………………………………… olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.

 

2.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(10P).

a) Dinleyici konuşmacının her söylediğini not almalıdır.(   )

b) Açık bir anlatım akıcı, yalın, durudur.(   )

c) Öyküleyici anlatımda herhangi bir olayın olması şart değildir.(   )

d) Her şeyi bilen hakim bakış açısı, ilahi bakış açısıdır.(   )

e) Açıklayıcı betimlemelerde kişisel yorum yapılmaz.(   )

 

3.Aşağıdaki cümlelerin anlatım şekillerini(öznel-nesnel) parantez içine yazınız.(10P)

a) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten daha kolay değildir. (                                        )

b) Milyarlarca canlının yaşadığı Dünya’mız saatte kırk bin kilometre hızla dönüyor.(                             )

c) Irmağın suları üzerinde tek bir gün yaşayan canlılar bulunur.    (                                        )

d) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.  (                                        )

 

4.Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. Haziran ayında bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar, bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer; kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyveleri pişirirken rutubetli toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırır; çayırlar kabarırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içindeki bahar bu bahçelerde ta kışa kadar uzanıp giderdi.

 

Yukarıdaki paragraftan beşer tane isim  tamlaması ve sıfat tamlaması bulup çeşidini yazınız.(20P)

5.Kenar mahalleler… Birbirine geçmiş,yaslanmış tahta evler…Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir.Hepsi hastadır;onları seviyorum;çünkü onlarda kendimi buluyorum.

 

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?(5P)

a)Tartışma        b)Betimleme      c)Açıklama    d)öyküleme     e)Örnekleme

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?(5P)

a) Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.

b) Hava birdenbire bozmuş, damlar, sokaklar karla örtülmüştü.

c) Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.

d) İçli, duygulu bir adamdı.

e) Benim gibi babamın da çocukluk yılları bu konakta geçti.

 

7.Aşağıdaki temalardan en çok hangisi sınırlandırılmıştır?(5P)

a)Tanker kasının yunuslara verdiği zarar                             d)Hava kirliliğinin zararları

b)Deniz kirliliğinin zararları                                              e)Denizdeki atıkların etkisi

c)Ülkemizde çevre sorunu

 

8.Aşağıdaki cümlelerde geçen ad aktarmalarını bulup karşılarına yazınız.(15P)

a ) Gemi İzmir’e yaklaştı.

b) Yaylıya binip bir tur attık.

c) Yahya Kemal’i sık sık okurum.

d) Ayaklarını çıkarmadan içeri girme

e) Turnuvaya ünlü raketler katılıyor.

 

9.Aşağıdaki cümlelerde geçen deyim aktarmalarının çeşidini  karşılarına yazınız.(12P)

a) Nasıl unutabilirim o yumuşak konuşmayı

b) Rüzgârlar ulurdu sabaha kadar.

c) Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

e) Ovadaki bütün çiçekler el ele tutuşmuş, şarkı söylüyor.

10.İyi bir anlatımın özellikleri nelerdir? Maddeler halinde sıralayınız.(8P)