Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lise Müfredatı Konuları

ELİFNUR AKGÜL tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Bu dersin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulmalıdır. Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenmelidir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılmalıdır. Bu ders konuları işlenirken Atatürk İlkeleri ile bağdaştırılaca  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri, ilerideki iş ve meslek yaşamında olumlu ahlâkî davranışlar göstermeleri amaç edinilmelidir.

 

 

 

 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde sevgi, saygı, hoşgörü duyguları içinde çalışmanın, öğrenmenin bir ibadet olduğu bilinci kazandırılmalıdır. Konuların işlenişinde inanç ve davranış bütünlüğünün önemi üzerinde durulmalıdır.

 

Öğrencilerin günlük yaşamları göz önünde bulundurularak, konular ve örnekler seviyelerine uygun olarak işlenmeli ve açıklanmalıdır. Tanımların ezberletilmesinden olabildiğince kaçınılmalıdır

 

Bu dersin işlenişinde yeri geldikçe ders konuları ile, öğrencilerin diğer derslerde kazandıkları bilgiler arasında bağlantı kurulmalıdır. Yine konuların özelliğine göre tv, vcd vb. araçlardan yararlanılmalı, okulun ve çevrenin özellikleri de dikkate alınarak sosyal, güncel olaylara göre kaynak kişiler sınıfa davet edilmeli, yakın çevreye geziler düzenlenmelidir.

 

GENEL AMAÇLAR

 

  1.Din ve İslâm dinine ilişkin temel kavramları tanır.

 

  2. İslâm’ın; iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanır.

 

  3. Din ve ahlâk hakkında doğru bilgi ve tutumlar kazanır.

 

  4. Başkalarının inançlarına, düşüncelerine ve haklarına saygı gösterir.

 

  5. İslâm dini ve ahlâkının; temiz, sağlıklı, dürüst, düzenli ve yardımsever bir  toplum oluşturmayı amaçladığının farkında olur.

 

ÖZEL AMAÇLAR

 

  1. İslâmiyetin anlamını bilir.

 

  2. İslâm dininin özelliklerini bilir.

 

  3. İslâm dininin şartlarının farkında olur.

 

  4. İmanın temel esaslarını bilir.

 

  5. Güzel ahlâkın öğütlediği davranışları göstermeye istekli olur.

 

  6. İslâm dininde temizliğin önemini bilir.

 

  7. İbadetin anlamını bilir.

 

  8. İslâm dininde başlıca ibadetleri bilir.

 

  9. Namazın anlamını bilir.

 

10. Orucun anlamını bilir.

 

11. Zekâtın anlamını bilir.

 

12. Haccın anlamını bilir.

 

13. İbadet yerlerini bilir.

 

14. Dinî bayramlar ve kutsal günleri bilir.

 

15. Peygamber kavramının anlamını bilir.

 

16. Kutsal kitapların gönderildiği peygamberleri tanır.

 

17. Hz. Muhammed’in örnek niteliklerini fark eder.

 

18. Günümüzde yaşayan büyük dinleri tanır.

 

19. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü göstermek gerektiğini fark eder.

 

20. Lâiklik ilkesini kavrar.

 

21. Atatürk’ün İslâm dini hakkındaki görüşlerini kavrar.