Hinduizm ve Budizm

batuhan çelik tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

Hinduizm’in bir diğer adı Brahmanizmdir. Brahma; kutsal söz ve tanrı anlamlarına gelir. Bu dinin kurucusu, kuruluş tarihi, ne zaman ve nasıl başladığı bilinmemektedir. Kutsal kitapları, Vedalar, Brahmanalar, Upanişadlardır. Bunların dışında, Puruna, Mahabbarata ve Bamayana adında ikinci derecede kitaplara da inanırlar. Hinduizm zaman içinde bir çok değişikliğe uğramıştır ve zamanla pek çok mezhebe ayrılmıştır. Hinduizm çok tanrılı bir dindir. Başlıca tanrıları;

 

1-Brahma (dünyayı yaratan)

2-Siva (yaşam ve ölümü yaratan)

3-Vişnu (dünyayı koruyan) dur.

 

Bunların dışında sayısız tanrıya yer verirler. Hindistan’da pek çok tanrı ve tanrıça heykelleri vardır. Bazı dağ, ırmak ve hayvanlar da kutsal sayılır. Hindulara göre Ganj nehri kutsaldır ve bu nehirde yıkanmak ibadet sayılır. İnek de kutsal bir hayvandır ve onu öldürmek ve etini yemek yasaktır.

 

Hinduizme göre yoga, insanın enerjisini bir amaca yöneltmeyi hedef alan, maddi ve manevi gücünü birleştiren egzersizdir. Bu çaba sonucunda beden ile ruh arasında bir bütünlük sağlanır ve tabiat üstü güçlerle irtibata geçilir.

 

Karma denilen bir yasa ile insanların geçmişte yaptıklarının karşılığını göreceklerine inanılır. Ruh ölümsüzdür ve insan öldükten sonra başka bedenlere girerek yaşamını devam ettirir. Tenasüh inancı karma anlayışının bir sonucudur. Bu inanca göre; insan, yaptığı ve yaşadığı iyi veya kötü yaşamın bir sonucu olarak insan, hayvan ve bitki olarak tekrar dünyaya geri döner.

 

Hindular, Tanrı Vişnu’nun zaman zaman insan şekline girerek insanlara yardım ettiğine inanırlar. Buna ‘hulül’ denir.

 

Hinduizm’e göre belirli bir ibadet şekli yoktur. İbadet, bireysel olarak yapılır. Sabah erken kalkılarak yıkanılır, tanrıya yalvararak ilahi okunur. Öğlen ve akşam da aynı şekilde ibadet edilir. Hinduizm’e göre insanlar kurban keserek tanrıyla ilişki kurarlar. 

Hinduizm’e göre insanlar çeşitli sosyal sınıflara ayrılırlar. Buna ‘kast’ sistemi denir. Buna göre insanlar şu dört sınıfa ayrılırlar;

 

1-Brahmanlar (din adamları)

2-Prensler ve askerler 

3-Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar

4-İşçiler, sanatkarlar ve köleler.

 

Bu sınıflara dahil olmayanlara da ‘parya’ adı verilir. Paryalar en aşağı tabakada sayılırlar.

 

Budizm

 

Hindistanın ikinci büyük dini Budizm’dir. Budizm, Hinduizm’deki puta tapma inancına tepki olarak doğmuştur. Bu dinin kurucusu Guatama (Buda) adında bir prenstir. 

Ölüm, hastalık, yaşlılık, yoksulluk gibi insana ızdırap veren şeyler onu çok etkilemiştir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için huzur ve mutluluğu aramaya yönelmiştir. Bir gün bir incir ağacının altında otururken zihninin aydınlandığını ve gerçeği bulduğunu söyler. Bundan sonra yaşamı değişir. Daha sonra halkı kendi oluşturduğu dine davet etmeye başlar. 

Budizm, Hinduizm’deki kast sistemini reddeder. Sınıf ve ırk ayırımına önem verilmez. Alt sınıflarda bulunan insanlar arasında bu din hemen yayılmaya başlamıştır. Bu sebeple Brahmanlar ile Budistler arasında şiddetli kavgalar olmuştur.

 

 

Altından yapılmış Buda heykeli

Budizm’de amaç, insanın Nirvana’ya ulaşmasıdır. Nirvana, insanın bütün arzu ve ızdıraplarının söndüğü ve yok olduğu makam olarak kabul edilir. Buda’ya göre;

 

1-Hayat acılarla doludur. Zevk ve eğlence görünüşten ibarettir.

2-Bu acılara arzu ve ihtiraslarımız sebep olmaktadır.

3-Acıların giderilmesi için bu isteklerden vazgeçmek gerekir. 

4-Bunu başaran insan, iç huzuruna, sonsuz bir mutluluğa, yani Nirvana’ya ulaşır.

 

Budizm’de belirli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Buda, iyilik yapmayı, dünya yaşamını terketmeyi ve insana gerçek ilmi kazandıracak bir düşünce yaşamına dalmayı öğütler. Buda’ya göre doğru söz, doğru düşünmek, doğru çalışmak, doğru davranmak, doğru anlamak, doğru yaşamak ve doğru muhakeme etmek gerekir. Öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek, yalan söylemek, içki içmek yasaklanmıştır. Acılara katlanarak kanaatkar olmak, yaşayanların acılarını hafifletmek, zihin ile olsa bile başkalarının acı ve ızdıraplarını paylaşmak, hayır yapmak ve merhametli olmak ise emredilmiştir.

 

Buda putlara tapmaya karşı çıkmasına rağmen zamanla Budistler, Buda’nın heykellerini yaparak onları evlerine veya tapınaklarına koymuş ve bu heykellere tapmaya başlamışlardır.