Beden Temizliği

Arif Nigar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Beden Temizliği

Temizlik sağlığın temelidir ve uygarlığın en önemli göstergesidir. Temizlik, insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yapar. Temiz insan kendini daha rahat ve mutlu hisseder. Çalışma isteği artar. İşinde daha verimli, katılımcı ve girişken olur. Başkaları üzerinde olumlu etki bırakır. Temizlik kurallarına uyan insanlar toplumda sevilir, çevresinde olumlu etkiler bırakır, daha kolay kalıcı ilişkiler kurar. Kendisine ve çevresine saygı duyan insanlar temizliğe önem vermek zorundadır.

İslam dininin temizliğe verdiği önem

İslam dininde temizlik denilince; “insanın vücudunun, yediği, içtiği, giydiği, barındığı yerin, çevresinin her türlü görünür pisliklerden arındırılması, haram gibi manevi bakımdan pis kabul edilen şeylerden uzak durulması” anlaşılır.

İslam’ın en önemli hedeflerinden biri temiz birey ve temiz bir toplum oluşturmaktır. Bunun için sağlıklı olmanın temel şartı olan temizliğe büyük önem vermiştir. Kur’an’ın birçok ayetinde, Hz..Peygamberin hadislerinde ve örnek hayatında temizlik üzerinde ısrarla durulmuştur. Temizlikle ilgili birtakım ilke ve ölçüler getirilmiş, temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır. Bu nedenle İslam dininde birçok ibadet, temizlik şartına bağlanmış ve bazı dini emirlerin yerine getirilebilmesi için de temiz olunmasının gerektiği belirtilmiştir.
Allah Kur’an’da

“... Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da temizlenenleri sever”(Tevbe 108)

buyurarak temizliğe dikkat edenleri övmüş, temizlenenleri sevdiğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimize Allah’ın ilk emri “Oku”, ikinci emri de

“Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et” (Müddesir 4-5)

olmuştur. Bu ayetlerde hem maddi hem de manevi temizliğin emredilmesi dinimizin temizliğe ne kadar önem verdiğini gösterir. Peygamberimiz de

“Temizlik imanın yarısıdır” (Müslim)

buyurarak temizliğin önemini dile getirmiş, bu konuda davranışlarıyla Müslümanlara örnek olmuştur. Bütün bunlar İslam’ın temizlik dini olduğunun en açık göstergesidir.