İnsan Haklarına Saygı

Arif Nigar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İnsan Haklarına Saygı

İnsan hakları bütün insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve insanı insan yapan bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerinin korunması, insan haklarının temelini oluşturur. İnsanların sahip oldukları haklar üç grupta toplanabilir:  

Birincisi: İnsanın insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar. Yaşamak , inanmak, özgürlük, eşitlik, güvenlik vb. haklar.  

İkincisi: Yaşadığı ülkenin vatandaşı olmakla sahip olduğu haklar. Beslenme, eğitim, sağlık, çalışma, seçme ve seçilme gibi haklar.  

Üçüncüsü ise: Vatandaş ve devletin ortak sorumluluk ve ödevleri arasında yer alan haklardır. Çevreyi koruma, barışı sağlama ve dayanışma bu tür haklardandır.

 

İnsanların insanca yaşayabilmesi için bu haklara saygı duyulup korunması gerekir. Bu durum insanları daha mutlu eder ve toplumsal barışa katkı sağlar. İnsan haklarına gereken önem verilmeli ve herkesin bu haklardan yararlanması sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle insanın kendi haklarına sahip çıkma bilincinde olması ve başkalarının haklarına da saygı göstermesi gerekir. İnsan haklarını evrensel ilkeler olarak görmeli ve korumalı, aksi takdirde sadece belli bir azınlığa ya da bir ulusa ait haklar olarak kalır.


İnsan haklarına sahip çıkılıp korunmadığı takdirde ne gibi olumsuzluklar yaşanır?

İnsan, değeri korunmayan bir varlık durumuna düşer.
İnsan onuruna yakışmayan cezalar verilebilir. 
Özel yaşama ve aile yaşamına saygı gösterilmez. 
İnsanların inanç, ibadet ve vicdan özgürlüğü ortadan kalkar. 
Vatandaşların siyasi hak ve özgürlükleri kalmaz. Bu olumsuzluklar daha da çok artırılabilir. 
Netice olarak her insan ve fert, insanca yaşayabilmek için, öncelikle kendi haklarına sahip çıkmalı, sonra da din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin de her insanın sahip olduğu temel haklara saygı duymalıdır.