Ebu Hanife

Arif Nigar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Ebu Hanife

Ebu Hanife H. 80/M. 699 yılında Kûfe’de dünya’ya gelmiştir. Asıl adı Nu’man b. Sabittir. Fıkhî mezheplerden Hanefî mezhebinin kurucusudur. Ünvanı İmam-ı Azam (büyük imam) dır.

Bir Türk alimi olan Ebu Hanife küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim görmüş, Kur’an’ı Kûfe’de ezberlemişti. Arapça, fıkıh ve hadis ilimlerini de iyi bilmekte idi. 16 yaşında gittiği Hicaz’da sahabeden hadisler dinlemiştir. Kufe’de, yirmi yaşından itibaren hocası Hammad b. Ebi Süleyman’dan 18 yıl ders almıştır. Hocasının ölümünden sonra dersler vermeye başlamış, binden fazla talebe yetiştirmiştir. Bunların içerisinde en meşhurları İmam Ebu Yusuf, Muhammed b. Hasan eş- Şeybani, ve Zufer b. Huzeyl’dir.

Ebu Hanifenin görüş ve düşünceleri ölümünden sonra yayılmış ve sistemleşmiştir. Bugün elimizde görüş ve düşünceleri tamamen kendisine ait Fıkh-ı Ekber isimli eseri mevcuttur. Kendisine izafe edilen diğer eserleri öğrencileri tarafından yazılmıştır.

Ebu Hanife İslam’ın doğru anlaşılıp doğru yaşanmasına çalışmış büyük alimlerdendir. Bugün dünyada birçok Müslüman, onun, ibâdetlerin yapılışı (amel) ile ilgili görüşlerini benimsemiştir. Ülkemizin büyük çoğunluğu da bu büyük İmam’ın mezhebine göre ibâdet eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife M.767 yılında vefat etmiştir.