Ahmet Yesevî

Arif Nigar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ahmet Yesevî

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hoca Ahmet Yesevî dinî ilimleri, Buhara civarında edinmiştir. Bir şair ve din büyüğü olarak Türk dünyasının manevi hayatına etki etmiş nadir şahıslardandır. Tasavvuf eğitimini ilk olarak yaşadığı şehir olan Yesi’de, Arslan Baba’dan aldı. Sonra Buhara’ya gidip fieyh Yusuf Hemedânî’nin müridi olarak onun sevgisini kazandı. Hemedânî ölünce Yesi’ye geri döndü. Şehir halkına ve bölge insanına büyük tesirleri oldu. Göçebe Türkler de onun kurduğu Yesevîye Tarikatından etkilenmişlerdir.

Yesevilik Moğol istilası ile Horasan, İran ve Azerbaycan Türkleri arasına geçti. İlk fetihlerle birlikte Alp-Erenler, Horasan erenleri olarak Anadolu’ya girdi. Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk, Ahmet Yesevî’nin Anadolu’ya manevi fetihler için yolladığı halifeleridir. Hoca Ahmet Yesevî Allah ve Peygambere büyük bir aşkla bağlıdır. Türkistan’da ona “Hazreti Türkistan” (Türkistan Büyüğü) denilmektedir.

Hoca Ahmet Yesevî, dinî, ahlaki öğütleri, peygamber ailesine olan sevgisini, dünya zevkleri ve düşkünlüğünün zararlarını, hikmetler halinde mantık gücü ve iman kuvvetiyle yaymıştır. Divanı Hikmet isimli bir eseri mevcuttur. Hoca Ahmet Yesevî 120 yıl yaşamış ve 1166 yılında vefat etmiştir.