8. Sınıf Din Kültürü Teog Hazırlık Soru ve Cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

8. Sınıf Din Kültürü Teog Hazırlık Soru ve Cevapları

1. Allah’ın yarattığı her şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülür. (Y)

2. Cismin kütlesi ne kadar büyük olursa çekme ve itme kuvveti o kadar küçük olur. (Y)

3. Hayvanların bir kısmı yumurtlama ve bir kısmı da insanlar gibi doğum yoluyla ürerler. (D)

4. Toplumsal bozulma ve çöküntü, toplumun tümünü etkiler. (D)

5. İnsanın özgürlüğü, zorlama ve baskı olmadan kendi iradesiyle karar vermemesidir. (Y)

6. İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. (D)

7. Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasına ahiret denir. (Y)

8. Tevekkül, Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve ona sığınmak demektir. (D)

9. Ayete’l-Kürsi Bakara suresinin 245. Ayetidir. (Y)

10. Bir toplumdaki bütün insanların imkânları eşittir. (Y)

11. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. (D)

12. Zekât verecek kişinin borcunun olup olmaması önemli değildir. (Y)

13. Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. (D)

14. Fitre sadakası, her zaman verilebilir. (Y)

15. Hac, yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir.(D)

16. Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerü’l  Esved (Siyah Taş)’in hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeye Şavt denir. (Y)

17. Sa’y, Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmektir. (D)

18. Kurban, Allah’a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir.Kesilen hayvana  ‘kurban’ denir.(D)

19. Allah’a şükür amacıyla kesilen kurbana ‘’akîka kurbanı’’ denir. (Y)

20. Vakfe, arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Ara fat’ta bulunmak demektir. (D) 

21. Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?

a) Şer

b) Hayır

c) Kader

d) Kaza

22. Kötü, çirkin ve zararlı olan davranışlara ne ad verilir ?

a) Hayır

b) Şer

c) Kader

d) Kaza

23. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Her şerde bir hayır vardır” düşüncesine aykırı bir davranıştır?

a) Bir felaketle karşılaşıldığında bütün umudunu kaybetmek.

b) Sıkıntılardan Allah’a sığınmak.

c) Allah’tan hayırlısını istemek.

d) Başımıza bir kötülük geldiği zaman sabretmek.

24. İnsanın başarıya ulaşmak için, doğru yöntemleri uygulayarak çaba harcadıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmesine ne ad verilir?

a) Sabır

b) Rıza

c) Şükür

d) Tevekkül

25. Allâhü la ilahe illâ huvel hayyül- ……………… La te'huzühû sinetün velâ nevm Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil-ard  Men zellezî  ……………………. indehû illâ biiznih  ………………… ma beyne eydihim vema halfehum velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe Vesia kürsiyyühüs-………………… vel-ard  Velâ yeûdühû hıfzuhümâ  Ve hüvel-aliyyül-azîm

Yukarıdaki Ayetelkürsi’de boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Kayyum – semavati –yeşfau  - ya’lemu

b) Kayyum – yeşfau – ya’lemu – semavati

c) Ya’lemu – semavati – yeşfau – kayyum

d) Kayyum – yeşfau – semavati  - ya’lemu

26. Şeyma: ‘’-Ben bütün konulara çalıştım. Allah’a güveniyorum. İnşallah iyi bir not alırım.’’

Şeyma’nın bu sözleri aşağıdakilerden hangisiyle eşleştirilebilir ?

a) Kaza

b) Kader

c) Tevekkül

d) Tevazu

27. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?

a) Rızık: Allah’ın biz insanlara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkanların hepsi.

b) Alem: Allah’ın yaratmış olduğu bütün varlıkları içine alan en büyük sistem.

c) İrade: İnsanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

d) Tevekkül: İnsanın başına gelebilecek bir olayı önceden tahmin edebilme gücü

28. ‘’Zaten …….tın bir amacı da yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle …… verecek kadar malı olanlar ……..tını vermeyi ihmal etmemelidir.’’

Yukarıda cümlede boş yerlere hangisinin gelmesi uygun olur ?

a) Haç

b) Zekât

c) Oruç

d) Kurban

29. Bir kimsenin dinen zengin sayılabilmesi için nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.

b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.

c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.

d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş yada bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.

30. Kurban edilecek hayvanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Koyun-Keçi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.

b) Sığır-manda: 2 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.

c) Yaban keçisi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.

d) Deve: 5 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.

31. Peygamberimize “Muhammed’ül Emin” denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cesur olması

b) Sabırlı olması

c) Hoşgörülü olması

d) Güvenilir olması

32. ‘’Sizden birisi bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın.’’ (Hadisi Şerif)

Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki hadise ters düşer ?

a) Fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması

b) Sürücülerin trafik kurallarına uyması

c) Kurban ibadetini yaparken çevre temizliğine dikkat etmemek

d) Öğrencinin derslerine düzenli bir şekilde çalışması

33. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadislerinden biri değildir?

a) Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

b) Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen olgun mümin olamaz.

c) Müminlerin iman yönünden en üstün olanı, ahlakça en üstün olanıdır.

d) Ahlak, insanın huy ve davranışlarına denir.

34. Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve bu kişilerle aynı toplum içinde barış içersinde yaşamaya ne denir?

a) Doğruluk

b) Yardımseverlik

c) Hoşgörü

d) Kardeşlik

35. Aşağıdakilerden hangisi görgülü bir Müslüman’ın yapması gereken davranışlardan birisi değildir?

a) Tanımadığı kimselere selam vermemesi

b) Yüksek sesle müzik dinlememek

c) Yerleri temiz tutmak

d) Hasta ziyaretini kısa tutmak

36. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “ Mütevazı “ bir Müslüman’dan beklenemez?

a) Kendisini başkalarından üstün görmeyi reddeder.

b) Kendi aleyhine de olsa hakikati kabul eder.

c) Kendi ırkının daha üstün olduğuna inanır.

d) Yapmacık davranışlardan uzak durur.

37. Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?

a) Farklı düşüncelere saygı gösterme

b) Toplumsal suçları bağışlama

c) Düşkünlere yardım etme

d) Duygu ve düşünceleri paylaşma

38. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Tavazu: Alçakgönüllü olmak demektir.

b) Hoşgörü: İnsanları olduğu gibi kabul etmektir.

c) Vefalı olmak: Yardımsever olmaktır.

d) İnsaf: Savurganlıkta bulunmaktır.

39. –Ölçülü ve dengeli yaşar.

1-Kendisini  üstün görmez.

2-Sadece kendi çıkarlarını düşünür.

3-Konuşmalarına dikkat eder.

4-Kibar ve naziktirler.

5-Yapmacık davranışları yoktur.

6-İntikam almayı severler.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi ya da hangileri mütevazi bir insanın özelliği olamaz?

a) 3 ve 7

b) 1,2,4,5,6

c) 6 ve 7

d) 3,6,7

40. Şefkat ve merhamette ……………….. gibi ol

Kusurları örtmekte …………………. gibi ol

Cömertlikte …………………….. gibi ol

Öfkelenmekte ……………………… gibi ol

Alçak gönüllülükte ………………………. gibi ol

                                                   Mevlana

Boşluklara gelecek sözcükler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

a) Ay – gündüz – toprak – yıldız - güneş

b) Yıldız – gece – deniz – ölü - toprak

c) Güneş – gece – akarsu – ölü – toprak

d) Gece – gündüz – toprak – ölü - yıldız

41. Haç ………….. , Umre ise ……….… ‘dır.   ( Farz – Sünnet )

42. Evrende var olan her şey ……….’ın eseridir. (Allah)

43. Hz. Muhammed’i Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen’’ …....-……….’’ diye çağırıyorlardı. (Muhammedü’l-Emin)

44. ‘’Emrolunduğun gibi …….. ol!.’’ (Dosdoğru)

45. Mekkeliler, … …………..’e güvendikleri için kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi. (Hz. Muhammed)

46. Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de ………. faaliyetlerine ayırmıştır. (Eğitim)

47. …………. , herhangi bir canlıya karşı sevgi, şefkat ve acıma duygusudur. (Merhamet)

48. Sevgili Peygamberimiz yetimlere ve yoksullara karşı da çok merhametliydi. Peygamber Mescidi’nin yanında kimsesizlerin kalabileceği bir yer (…..) yaptırmıştı. (Suffe)

49. Hz. Muhammed gençlik yıllarının çoğunu amcası Ebu Talip’in yanında ……….. uğraşarak geçirmiştir. (Ticaretle)

50. Hz. Peygamber ….. hakkına çok önem verirdi. (Kul)