11.sınıf felsefe konu anlatımları bütün konular

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11. Sınıf Felsefe Konuları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

11.sınıf felsefe konu anlatımları bütün konular

 

FELSEFEYE GİRİŞ

DERSE GİRİŞ

İyi ve doğru aynı şey midir

Doğru nedir

 

´Sınıfın tahtası yeşildir önermesi doğru muNiçin

SUJE OBJE BİLME BİLGİ

ÖZNE NESNE 

BİLEN BİLİNEN

BİLGİ;Suje obje ilişkisinin bir ürünüdür

BU İLİŞKİ NASIL KURULUR

Kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur

 

 

 

BİLGİ TÜRLERİ

A-Gündelik Bilgi

-Duyulara dayanır

-Tecrübeye dayanır

-Sayısız tekrar vardır

-Deneme yanılma yolu ile elde edilir

-Sayısız tekrar vardır

-Rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır

-Suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir

Kırmızı kiraz tatlıdır

Hava kapanırsa yağmur yağar

Yeşil elma ekşidir

 

SUJE OBJE BİLGİ

Duyular-

Tecrübe

Deneme Yanılma

 

 

 

B-DİNİ BİLGİ

-Vahye dayanır

-Kesin ve değişmezdir

-İnanca dayalıdır

-Tartışılmaz

-Kabul etme vardır

oruç tutmak sevaptırvb

GÜNAH SEVAP YARGILARI VERİR

suje-------------obje

 

 

vahiy-inanç

sujeden bağımsız / sujenin inancı

 

 

 

 

 

 

C-BİLİMSEL BİLGİ

-Yöntemi deney gözlemdir

-Gerçeklik dünyasına ilişkindir

-Sistemlidir

-Eleştiricidir

-Kanun aşamasında kesindir

-Akıl yürütme ve mantık ilkelerine uygundur

Seçicidir-Sınırları belli bir varlık alanını konu edinir ve bu sınırlar dışına kesinlikle çıkmazNİÇİN

Kuşkucudur-Yalnızca bilim dışı açıklamaları değil bilim çevrelerinin yaptığı açıklamalara bile kuşku ile yaklaşırNİÇİN

Eleştiricidir-Özellikle de var olan bilimsel açıklamalara eleştirel bir tavırla yaklaşırNİÇİN

Nesneldir-Herkes için tek ve değişmezdir Kişiye gruba veya başka ölçülere göre değişmezNİÇİN

Evrenseldir-Nesnel olduğu içindir ki evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir

Genelleyicidir-Tek tek olgulardan hareket eder ama genellemelere, genel yargılara ulaşır Sınıflama yapar Benzer olayları diğerlerinden ayırırNİÇİN

3 BİLİM TÜRÜ VARDIR

a-Formel bilimler:

-Gerçek obje yoktur

-D-g ye dayanmaz,kabullere dayanır

-Mantık ve matematik

-Bütün bilgi türlerinin yöntemidirler

 

Mantık ilkeleri özdeşlik,çelişmezlik,3 halin olmazlığı,yeter sebeptir

 

b-Doğa Bilimleri-Fizik-kimya vb

c-Sosyal Bilimler-Psikoloji-sosyoloji-tarih

--ALGILAMA

--GÖZLEM

--DENEY-GÖZLEM

-hipotez

-teori

-kanun

 

BİLİMİN AMACI YASALARA ULAŞMAKTIRYÖNTEMİ DENEY VE GÖZLEMDİRDOLAYISIYLA DENEY VE GÖZLEME KONU OLAMAYAN OBJELER BİLİMİN KONUSU OLAMAZ

--KONULARINI SINIFLANDIRARAK ELE ALIR(PARÇALAR)NİÇİN

--KESİN SONUÇLAR ELDE ETMEYE ÇALIŞIR

Su NŞA da 100 derecede kaynar

 

D-SANAT BİLGİSİ

-Özneldir

-sezgiler içerir

-yaratma vardır

-güzellik kaygısı içerir

 

´sınıftaki Atatürk portresi güzeldir

SUJE OBJE BİLME BİLGİ

 

SEZGİ/BEĞENİ PORTRE ESTETİK KAYGI GÜZEL-ÇİRKİN

 

E-TEKNİK BİLGİ:

-Yaşamı kolaylaştırmaya yönelik

-Araçları nasıl kullanılacağı bilgisi

 

a-Bilimsel temelliuyun kaldırma kuvveti

gemi

b-Gündelik bilgi temelli:Tahta suda batmaz 

 

1-bilgi türlerinin özelliklerini söyleyiniz

 

HER BİLGİ TÜRÜNDE SUJE OBJE İLİŞKİSİ FARKLI BİR ŞEKİLDE KURULURYANİ TEMELLENDİRMELER-YÖNTEMLER FARKLIDIRARALARINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK BUDUR

 

FELSEFİ BİLGİ

 

ÖZELLİKLERİ:

1-Sistemlidir 

2-Düzenlidir-Tutarlıdır

3-Ortaya konuşu öznel soru ve cevapları evrenseldir

4-Eleştiricidir

5-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur

6-Yöntemi uslamadır

7-Filozofların düşünceleri yıkılamaz NİÇİN

8-yığındır NİÇİN

9-sonuç yoktur NİÇİN

10-doğru yanlış yoktur NİÇİN

11-ilerleme yokturNİÇİN

12-konuları bütün olarak inceler NİÇİN

 

1-FELSEFENİN İSPATA İHTİYACI VARMIDIR

2-FELSEFENİN TANIMI YOKTUR NİÇİN

3-FELSEFE NİÇİN ´TANRIKAVRamini KULLANIR

4-NİÇİN TEK TEK FİLOZOFLAR İŞLENECEK

 

HER BAŞLIK TEK TEK AÇIKLANACAK

 

FELSEFENİN KONULARI

1-Varlık(ontoloji):varlığın özü-ilkeleri

2-Bilgi(epistemoloji):Bilginin kaynağı-değeri

3-Sanat(estetik):Güzel-sanat-sanat eseri

4-Ahlak(etik):Ahlak yasası-kaynağı-eylemlerin amacı-ahlaki özgürlük

5-Din :Tanrının varlığı-evrenin yaradılışı

6-Siyasetevlet düzen-birey devlet-ideal düzen

7-Bilim:Bilim nedir-bilimin değeri

8-Değer(aksiyoloji)Değer nesneye mi aittir yoksa değeri veren biz miyiz

9)Dil-Anlam-Fizik vb

 

Bütün bu alanlar nasıl felsefenin konusu olur

Felsefe bütün bu alanlarda bilim ve diğer bilgi türlerinin yapamadığını yaparUslama yolu ile temellendirmelerini yaparak bütün olarak ele alır ve sistemler kurar

 

 

 

 

 

FELSEFE-BİLİM

A-ORTAK YÖNLERİ

1-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur

2-Eleştiricidir

3-sistemlidir

4-Düzenli ve tutarlıdır

5-Genel amaçları aynıdır(İNSANIN EVRENİ ANLAMA MERAKINI GİDERMEK)

B-FARKLI YÖNLERİ

1-Yöntemleri farklıdır(TEMEL FARK-TEMELLENDİRME FARKI)

uslama-d/g

2-Konuları ele alışları farklıdır

bütün-parçalayarak

3-Özel amaçları farklıdır

sistem yaratmak-doğruları bulmak(yasalar bulmak)

4-Sonuçları farklıdır(ilerleme)

Sonuç yoktur-kesin sonuçları vardır

 

´Felsefe bütün bilimlerin anasıdır önermesi doğrumudur

Varlık fel-varlık bil/fizik fel-fizik/bilim fel –bilim nasıl olur

 

FELSEFE – DİN

A-ORTAK ÖZELLİKLERİ

1-İnsan yaşamini ilişkin sorular

2-Genel amaçları aynı

3-ilerleme yok

 

B-FARKLILIKLARI

1-Yöntemleri farklıdır

vahiy-uslama

2-Eleştirir

3-Doğru

4-Sonuç

Felsefe bilim din aynı amaca farklı yollardan ulaşan bilgi türleridir

Evreni anlama merakı

 

Uslama vahiy d-g

 

FELSEFE DİN BİLİM 

 

Din felsefesi nasıl olurNiçin

 

FELSEFE-SANAT

A-ORTAK YÖNLERİ

1-Yaratıcılık

2-Anlık coşkular içerir

3-Ortaya konuşu özneldir

4-eleştiri

B-FARKLILIKLARI

1-Yöntemleri

öznel estetik kaygı-uslama-

2-Sonuçları

sonuç yok-sistem

güzeli arayış

 

Felsefi bilginin özellikleri anlatımla verildikten sonra belirtilen özellikler tartışılacak ve sorular yöneltilecek

Felsefe-din-bilimin aynı amaca farklı yollardan ulaşmaya çalışan bilgi türleri olduğu vurgulanacakBirlikte hareket etmelerinin önemi örneklerle gösterilip,birbirlerini engellemelerinin sonuçları gösterilecekBasit düzeyde laiklik ilkesine ulaşılacak

 

 

 

FELSEFE VE METAFİZİK

A-METAFİZİK(Fizikötesi)Felsefeni n ilk neden asıl varlık vb sorularını sorar

 

B-METAFİZİĞİN TEMEL PROBLEMLERİ

1-Ontolojik Problemler(Varlıkla ilgili problemler)

-İdealizm

-Materyalizm

2-Kozmolojik Problemler(Evrenin yaradılışı ile ilgili problemler)

-Mekanist Görüş:Tüm evren nedensellik ilkesi ile mekanik olarak oluşur

-Teleolojik Görüş:Tüm evren bir amaca yönelik olarak meydana gelmiştir

-Teolojik Görüş:Evren ve olaylar Tanrıya dayanır

3-Ruhun Varlığı İle İlgili Problemler

-Ruh nedir-Ruh var mıdır-Ruh Beden ilişkisi vb sorularla ilgilenir

 

FELSEFE NİÇİN GEREKLİ

 

 

 

BİLGİ FELSEFESİ(EPİSTEMOLOJİ)

BİLGİ FELSEFESİ İKİ ANA KONUYLA UĞRAŞIR

1-Bilme

2-Bilgi

BİLGİ FELSEFESİNİN 4 SORUNU VARDIR

1-Bilme Etkinliği

2-Bilginin Ortaya Çıkışı

3-Doğrulama –Yanlışlama

4-Bilginin Doğrulanması-yanlışlanması

BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

1-Suje-Obje

2-Doğruluk

3-Gerçeklik

4-Temellendirme

 

BİLGİ SUJE OBJE İLİŞKİSİNİN ÜRÜNÜDÜRSUJE ,İLİŞKİ,OBJEDEN HER HANGİ BİRİ OLMAZ İSE BİLME GERÇEKLEŞMEZ VE BİLGİ ORTAYA ÇIKMAZ

DOĞRU YANLIŞ BİLGİ YARGILARIDIRBİLGİ YOK İSE DOĞRU YA DA YANLIŞ DENEMEZ

BU DURUMDA DOĞRU VE YA YANLIŞ DEMEK İÇİN YANİ BİR ÖNERMENİN DOĞRULUK DEĞERİNİ SÖYLEYEBİLMEK İÇİN BİLGİ ,BİLGİNİN OLUŞMASI İÇİN BİLME,BİLMENİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN SUJENİN OBJE İLE İLİŞKİ KURMASI ZORUNLULUKTUR

 

SORU-´Şu an ki Fransa kralı keldir önermesinin doğruluğunu epistemolojik açıdan değerlendiriniz

CEVAP-Şu an da Fransa da krallık yokturDolayısıyla ilişki kurulabilecek bir obje yokturbu yüzden bilme gerçekleşmez dolayısıyla doğru ya da yanlış denemez

 

-´Uçan at diye bir şey yoktur önermesinin doğrulunu epistemolojik açıdan değerlendiriniz

-Sınıfın kapısı beyazdır önermesinin doğruluğunu epistemolojik açıdan değerlendiriniz

 

BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI

A-Bilginin değeri ile ilgili sorular

B-Doğru bilginin ölçütü ile ilgili sorular

-Uygunluk

-Tutarlılık

-Apaçıklık

-Tümel Uzlaşım

-Yarar

C-Bilginin kaynağı ile ilgili sorular

-Doğru bilginin kaynağı nedir

BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMİ

DOĞRU BİLGİ MÜMKÜN MÜ

a-Doğru bilgi imkansızdır(Sofistler,Septikle r)

b-Doğru bilgi mümkündürO HALDE KAYNAĞI NEDİR

-Rasyonalizm(Akılcılık)Doğru bilginin kaynağı akıldır

-Emprizm(Deneycilik)Doğru bilginin kaynağı deneydir

-Kritisizm(Eleştiricilik)Doğru bilginin kaynağı eleştiridir-akıl+deney

-Pozitivizm(Olguculuk)Doğru bilginin kaynağı olgulardır

-Mantıkçı Pozitivizm(Analitik Felsefe)

-Pragmatizm(Faydacılık)Doğru bilginin kaynağı faydadır

-Entüisyonizm(Sezgicilik)Doğru bilginin kaynağı sezgilerdir

-Fenomenoloji(Görüngübilim)Doğr u bilginin kaynağı fenomenlerdir

DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞI

A-SOFİSTLER:

-Doğru bilginin olamayacağını savunurlar

-İnsan felsefesi yaparlar

-Tabulara karşı çıkarlar

-Bilgi duyu organları ile alınır

-Dolayısıyla kişiden kişiye değişir(RELETİVİZM-GÖRECELİLİK)

Protagoras:İnsan her şeyin ölçüsüdür

Gorgias:Hiç bir şey yoktur

Olsa bile bilinemezdi

Bilinseydi bile başkalarına aktarılamazdı

Sofistlere göre bilgi duyu organları ile alınırDuyu organları ile alınan bilginin herkes için aynı olması mutlak olamaz çünkü aynı sınıfta bir öğrenci üşürken diğeri sınıfa sıcak diyebilir bu yüzden duyularla alınan bilgi kişiden kişiye değişir(relativizm)Bu

Durumda herkes için geçerli doğru bilgi olması imkansızdırDoru bilgi olmadığına göre önemli olan Yararlı bilgiyi vermektir

Beş duyu organı ile alınan bilgi ancak tek duyu organı ile aktarılabiliyorKanaryayı nasıl anlatırız

Sofistler niçin yararlı bilgiyi vermeye çalışır

Sözcükler herkes için aynı şeyimi ifade eder

Sofistlerde dağınık olan şüphecilik Septisizmle bir sisteme kavuşur

 

B-SEPTİSİZM(ŞÜPHECİLİK):

Şüpheyi sistem olarak ortaya koyan ilk filozof PyrrhondurAmaç şüphe etmektirFelsefi gerçeklerden ve ilkelerden şüphe vardırİnkar yoktur,çünkü inkar yargı vermek olur

Eski Şüphecilik

Savunucularıyrrhon,Timon

her yargının bir çelişiği vardırdolayısı ile yargı verilemez şüphe edilir

Akademi Şüpheciliği

Savunucuları:Arkesilaos,Karnea des

Gerçek değil gerçeğe benzer şeyler vardır

Platonun Akademiasının öğretmenleridir

17-18yy Şüpheciliği

Descartes,Hume

Şüphe bir yöntemdirAmaç değil araçtır

Septisizm ile sofist şüpheciliği farkı nedir