12. Sınıf Sanat Tarhi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Genel Türk Tarihi Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2011-2012 SANAT TARİHİ LİSE 2.SINIF 1.DÖNEM-2.YAZILI SORULARI

1. Hellenistik dönem heykeltıraşlığının genel özelliklerinden ikisini yazınız.

2. Kentlerin planlanması konusunda Hippodamos ne yapmıştır? Açıklayınız.

3. Arkaik dönem heykellerine iki örnek yazınız.

4. Dor tapınaklarını tanımamızı sağlayan özelliklerinden birini yazınız.

5. İyon tapınaklarına (yer belirterek) iki örnek yazınız.

6. Heykeltraş Miron’un heykel sanatına olan katkısını ve bir yapıtının adını 

yazınız.

7. Heykeltraş Praksiteles ne tür çalışmalar yapmıştır? Bir eserinin adıyla 

birlikte yazınız.

8. Antik kentlerde bulunan mimari yapılardan dördünü yazınız.

9. Sümer mimarlığında görülen teknik yeniliklerin adlarını ve anlamlarını 

yazınız.

10. Mısır Piramitlerinin adlarını ve geçirmiş olduğu gelişim aşamalarını yazınız.

11. Arkaik dönem heykellerinin genel özelliklerinden ikisini yazınız.

12 .Hellenistik dönem heykellerine iki örnek yazınız.

13. İyon tapınaklarını tanımamızı sağlayan özelliklerden birini yazınız.

14 .Dor tapınaklarına (yer belirterek) iki örnek yazınız.

15. Heykeltraş Polikletos yapıtlarında ne tür uygulamalarda bulunmuştur? 

Bir eseriyle birlikte yazınız.

16. Heykeltraş Fidyas’ı hangi özelliklerinden tanırız? Bir yapıtıyla birlikte 

yazınız.

17. Hippodamos’un kentleşmeye ilişkin görüşü nedir?

18. Sümer tapınaklarına ne denir? Biçim olarak nasıl yapılmışlardır?

19. Mısır heykel sanatında duruş ve yüz ifadesi nasıl betimlenmiştir?

20. Hitit, Frig, Mısır ve Sümer kabartmalarındaki insan figürlerinin 

betimlenişleri birbirine benzer. Bu benzerlik nedir? Yazınız. 

21. Mezopotamya-Sümer mimarlığında görülen üç önemli yeniliğin adlarını ve 

anlamlarını yazınız.

22. Mezopotamya-Sümer mimarlığının en önemli tapınak biçimi nedir, nasıldır?

23. Antik kentlerde bulunan mimari yapılardan beşini yazınız.

24. Antik dönem Anadolu ve Yunan mimarlığında kaç tür tapınak düzeni vardır? 

Adlarını ve başlık tiplerini yazınız.

25. Aşağıdaki tapınakların türlerini yazınız

Assos Atena Tapınağı, Efes Artemis Tapınağı, Silifke Uzuncaburç Olba 

Zeus Tapınağı, Didim Apollon Tapınağı

26. Aşağıdaki terimlerin anlamlarını yazınız

Sfenks, portre, obelisk, lahit

27. Kalkolitik (bakırtaş) Dönemde Beycesultan’da bulunan en önemli mimari 

yenilik nedir?

28. Hitit kabartmalarında insan figürleri nasıl betimlenmiştir (tasvir 

edilmiştir)?

29. Neolitik (Cilali/Yeni taş) Çağ insanları hangi sanat türleriyle uğraşmaya 

başlamışlardır, ikisini yazınız?

30. Tunç çağının en önemli merkezlerinden ikisini yazınız.

31. Paleolitik (yontmataş) Çağ ve Neolitik Çağda resim sanatı nerelere 

yapılmıştır, bu tür resimlerin bulundukları yerlere birer örnek yazınız. 

32. Alacahöyük kazılarından çıkarılan buluntulardan ikisini yazınız.