Görsel sanatlar konuları

batuhan çelik tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Görsel Sanatlar

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖRSEL SANAT NEDİR ?

Görsel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.

GÖRSEL SANATIN DALLARI NELERDİR ?

Resim 

Soyut

Natürmort

Figüratif

Nü (Çıplak)

Portre

Slayt

Duvar Boyama

Önemli Ressamlar ve Eserleri

Özgün Baskı 

Gravür

Serigrafi

Taş Baskı

Ağaç Baskı

Özgün Baskı Sanatçıları

Heykel 

Rölyef

Büst

Anıt Heykeller

Sanatçılar ve Eserleri

 

 

Seramik ve Cam

 

 

Fotoğrafçılık 

Teknik Bilgiler

Sanatçılar ve Çalışmaları

Grafik 

Karikatür

Illustrasyon

Manga

Animasyon

Çizgi Film

Çizgi Roman

Anime

Amblem/logotype

Grafik, Resim, 3d Yazılımları

 

Geleneksel Sanatlar / Geleneksel El Sanatları- Zanaatlar

'' Geleneksel El Sanatları '' konu başlığı altında, tüm toplumlara ve kültürlere ait - geçmiş / şimdi - örnekleri ve bilgileri de vermeye çalışacağız.

Süsleme Sanatları 

Ebru

Tezhip

Hat Sanatı

Minyatür

Kalemişi

Bezeme

Mozaik

EL YAZMALARI

Hammaddesi Metal Olan Geleneksel Sanatlar 

Demircilik

Bakırcılık

Bıçakçılık

Altın - Gümüş İşleri

Telkari

Savat

Hammaddesi Toprak Olan Geleneksel Sanatlar 

SERAMİK

ÇİNİ

ÇÖMLEK

Hammaddesi Tahta-Ağaç Olan Geleneksel Sanatlar 

Ağaç - Ahşap İşçiliği

Baston Asa

Müzik Aletleri Yapımı

Semercilik

Kaşıkçılık

 

 

Hammaddesi Taş Olan Geleneksel Sanatlar 

Taş İşçiliği (Mimaride kullanılan Taş İşçiliği, Çeşmeler, Mezar Taşları)

Mermer İşçiliği

Süs Taşları İşçiliği

Lüle Taşı İşçiliği

Oltu Taşı İşçiliği

Hammaddesi Cam Olan Geleneksel Sanatlar

 

 

Hammaddesi Hayvansal Olan Geleneksel Sanatlar

Hammaddesi Hayvansal Lif Olan Geleneksel Sanatlar 

1)Kimyasal Yapılarına Göre:

2)Hayvandan Elde Ediliş Şekillerine Göre:

3)Lif Uzunluğuna Göre:

Yün ve Kıllar

 

 

Hammaddesi Hayvansal Deri Olan Geleneksel Sanatlar 

Yemenicilik

Çarık

Cilt İşleri

Kat'ı

Gölge Oyunu Tipleri

Tarım, Mutfak Araçları Yapımı

Kemik , Boynuzdan Yapılan El Sanatları

Aksesuar İşleri

 

 

Hammaddesi Bitkisel Lif Olan Geleneksel Sanatlar 

Hasır Dokuma

Sepet Örücülüğü

Nazarlık

 

İşlemeler

 

 

Örgüler 

Yöresel örgüler

Oyalar

Çoraplar

Dokumalar

1)Mekik Dokumalar:Kumaş Dokuma, Siirt Battaniyesi, Kolan, çarpana dokuma 

2)Kirkitli Dokumalar:

A)Kirkitli Düz Dokumalar:Kilim, Cicim, Zili (sili), Sumak

 

B)Kirkitli Havlı dokumalar:Halı

 

3)Mekiksiz Dokumalar alaz, Kolan, çarpana (kartlı, kartsız dokumalar)

4)Dokusuz Dokular (Keçe)

Sıkıştırma İşleri (Keçe) 

-Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi, Renk, Desen, Teknik ve Kullanım Özellikleri

 

Geleneksel Sanatlarda Renk, Desen, Boyamacılık

 

Türk El Sanatları Tanıtma Derneği

Ayrıca;

 

Temel Tasarım 

Sanatın Elemanları :Çizgi,Renk,Biçim,Form,Doku,Valör,Espas.

Sanatın İlkeleri : Denge,Ritm,Hareket,Zıtlık,Bütünlük,Vurgu,Motif.

Görsel Tasarım İlkeleri 

Şekil - Zemin Anlatımları

Görsel Ritm

Zıtlık

Egemenlik-Odak Noktası

Düzlem

Görsel Denge

 

 

Görsel Tasarım Öğeleri 

Leke

Nokta

Hacim

Çizgi

Renk

Doku

Biçim

Ölçü

 

 

Biçimlendirme Teknikleri (2 Boyutlu) 

Karakalem

Füzen

Marker

Sulu Boya

Pastel Boya

Guvaj Boya

Kuru Boya

Yağlı Boya

Akrilik

Lavi

Baskıresim

Parmak Boya

Kolaj

Vitray

Karışık Teknik

Grafiti Sanatı

Batik

Fresk

 

 

Biçimlendirme Teknikleri (3 Boyutlu) 

Origami

Mask

Mozaik

Büst

Artık Malzemeler

Maket

Mimari 

Dönemler, Üsluplar ve Eserler

Mimarlar