Lise 4 ( 12. Sınıf ) Kimya Dersi konuları

Elifnur Akgül tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Kimya Konuları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Lise 4  ( 12. Sınıf ) Kimya Dersi konuları

 

20.ORGANİK KİMYA

 

a)Organik Bileşikler

 

b)Organik Ve İnorganik Bileşiklerin Arasındaki Farklar

 

c)Organik Bileşiklerdeki Bazı Elementlerin Aranması

 

-C Ve H Aranması

 

-O Aranması

 

-N Aranması

 

21.HİDROKARBONLAR

 

a)Doymuş Hidrokarbonlar

 

-Alkanların adlandırılması

 

-İzomeri Olayı

 

-Alkanların Tabiatta Bulunuşları Ve Genel Elde Edilme Yolları

 

-Alkanların Genel Özellikleri

 

-Metan

 

b)Alkenler

 

-Çift Bağ Ve Cis-Trans İzomeri

 

-Alkenlerin Adlandırılması

 

-Alkenlerin Genel Elde Edilme Yolları

 

-Alkenlerin Genel Özellikleri

 

-Etilen

 

c)Alkinler

 

-Alkinlerin Adlandırılması

 

-Alkinlerin Genel Elde Edilme Yolları

 

-Alkinlerin Genel Özellikleri

 

-Asetilen

 

d)Aromatik Hidrokarbonlar

 

-Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması

 

-Benzenin Bulunduğu Yerler Ve Elde Edilmesi

 

-Benzenin Reaksiyonları

 

-Naftalin

 

-Antrasen

 

22.ALKOLLER

 

a)Alkoller

 

-Alkollerin Adlandırılması

 

-Alkollerin Genel Elde Edilme Yolları

 

-Alkollerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

 

-Metanol

 

-Etanol

 

-Polialkoller

 

b)Eterler

 

-Eterlerin Adlandırılması

 

-Eterlerin Elde Edilişleri Ve Özellikleri

 

23.ALDEHİTLER VE KETONLAR

 

a)Aldehitlerin Yapısı Ve Karbonil Grubu

 

b)Aldehitlerin Adlandırılması

 

c)Aldehitlerin Genel Elde Edilişleri

 

d)Aldehitlerin Fiziksel Özellikleri

 

e)Aldehitlerin Reaksiyonları

 

f)Formaldehit

 

g)Asetaldehit

 

h)Ketonlar

 

ı)Ketonların Adlandırılması

 

i)Ketonların Genel Elde Edilişleri

 

j)Ketonların Özellikleri

 

k)Aseton

 

l)Aldehitlerle Ketonların Farkları

 

24.KARBOKSİLLİ ASİTLER

 

a)Karboksilli Asitlerin Genel Yapıları

 

b)Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

 

c)Karboksilli Asitlerin Genel Elde Edilişleri

 

d)Karboksilli Asitlerin Özellikleri

 

-Karboksilli Asitlerin Fiziksel Özellikleri

 

-Karboksilli Asitlerin Kimyasal Özellikleri

 

e)Önemli Organik Asitler

 

f)Optik İzomeri

 

25.ESTERLER

 

a)Esterler

 

-Esterlerin Adlandırılması

 

-Esterlerin Genel Elde Edilişleri

 

-Esterlerin Genel Özellikleri

 

-Önemli Bir Ester:Aspirin

 

b)Yağlar

 

-Sabunlar

 

-Deterjanlar

 

-Yağlı Boya Ve Vernikler

 

26.KARBONHİDRATLAR

 

a)Karbonhidratlar

 

b)Karbonhidratların Sınıflandırılması Ve Adlandırılması

 

-Monosakkaritler

 

-Disakkaritler

 

-Polisakkaritler

 

27.ALİFATİK AMONYAK TÜREVLERİ

 

a)Aminlerin Yapıları VE Adlandırılmaları

 

b)Aminlerin Elde Edilişleri

 

c)Aminlerin Özellikleri

 

d)Amitlerin Yapıları Ve Adlandırılmaları

 

e)Amitlerin Elde Edilişleri

 

f)Amitlerin Özellikleri

 

g)Üre

 

h)Aminoasitlerin Yapıları Ve Adlandırılmaları

 

ı)Aminoasitlerin Elde Edilişi

 

i)Aminoasitlerin Özellikleri

 

j)Peptitleşme Olayı Ve Proteinler

 

28.AROMATİK BİLEŞİKLER

 

a)Nitro Ve Amino Bileşikleri

 

-Nitrobenzen Trinitrotoluen

 

-Anilin

 

b)Oksijenli Aromatik Bileşikler

 

-Fenoller

 

-Benzil Alkol

 

-Benzaldehit

 

-Aromatik Asitler