Dörtgenlerin Özellikleri

Doğan Bağcı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dört kenarlı çokgenlere dörtgen denilir.

İç açılarının toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamına eşit olup 360°’dir.

Bir dörtgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilirse elde edilen dörtgen paralelkenardır ve alanı tüm alanının yarısına eşittir.

Dörtgen çeşitleri ve özellikleri;

Paralelkenar

Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralelkenar denir.

Özellikleri:

Karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir.

Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit ve komşu açıların toplamları 180°’dir.

Köşegenler birbirlerini ortalar.

Komşu iki açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü 90°’dir.

Bir paralelkenarda köşegenler paralelkanarı dört eşit alana ayırırlar.

Eşkenar Dörtgen

Dört kenarı eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir.

Eşkenar dörtgen paralelkenarın özel bir durumudur. Dolayısıyla eşkenar dörtgen paralel kenarın bütün özelliklerini taşır.

Özellikleri:

Paralel kenarın bütün özelliklerini taşır.

Köşegenler açıortaydır ve köşegenler arasındaki açı 90°’dir.

Kenar uzunlukları eşit olduğundan, Çevre (ABCD) = 4.a dır.

Dikdörtgen

Açıları 90° olan paralelkenara dikdörtgen denir.

Dikdörtgen paralelkenarın özelliklerinin hepsine sahiptir.

Özellikleri:

Paralelkenarın bütün özelliklerini taşır.

Köşegen uzunlukları eşittir.

D.Kara

Dört kenarı eşit olan dikdörtgene kare denir.

Özellikleri:

Paralelkenar, dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin bütün özelliklerini taşır.

Kenar uzunlukları eşit olduğundan Çevre (ABCD) = 4.a’dır.

Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar ve köşegenler açıortaydır.

E.Deltoid

Taban uzunlukları eşit olan iki tane ikizkenar üçgenin taban tabana çakıştırılması ile oluşan dörtgendir.

Özellikleri:

Köşegenleri birbirine diktir.

[AC] köşegeni, [BD] köşesini ortalar.

[AC] köşegeni A ve C açılarının açıortayıdır.

[AC] köşegeni, [BD] köşegenini ortalar.