Cebirsel İfadelerle İlgili Çözümlü Örnek Sorular

sevim er tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEBİRSEL İFADELERLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

 

1)Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır?

 

Veli=x

3x+5=17      

3x=17-5     

3x=12

3x/3=12/3

x=4

 

2) (-3x+5) ile (x-7) cebirsel ifadelerinin toplamını bulalım.

 

(-3x+5) + (x-7)  = -3x+5+x-7

                        = (-3x+x)+(5-7)

                        = (-3+1)x + (-2)

                        = -2.x -2

                        = -2x-2

 

3) 6a - 7b + 9 - 2a cebirsel ifadesi veriliyor.Bu ifadede;

a) Kaç tane terim vardır?

b) Sabit terim hangisidir?

c) 2 ve 4. terimlerin katsayılarını ve bilinmeyenlerini yazınız.

d) Benzer terimler varsa hangileridir?

 

a) 4 tane terim vardır.

b) Sabit terim 9'dur.

c) 2. ve 4. terimlerin katsayıları -7, -2

2. ve 4. terimlerin bilinmeyenleri b, a

d) 6a ile -2a benzer terimlerdir.

 

4) -(x-9)+2(4-3x)+8x cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım.

 

-(x-9)+2(4-3x)+8x   = -x+9+2(4-3x)+8x

                             = -x+9+8-6x+8x

                             = -x-6x+8x+9+8

                             = -7x+8x+17

                             = +x+17

                             = x+17

 

5) -(-x-5)+(-3x+3)-(5-2x)-3(-5x-1) cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım.

 

önce parantezin önündeki işaret ve sayıları parantezin içindeki her sayıyla ayrı ayrı dağıtarak çarpalım.İşaretlere dikkat !!! 

= +x+5-3x+3-5+2x+15x+3

= +x-3x+2x+15x+5+3-5+3

= +15x+6

= 15x+6

 

6) Bir kenarının uzunluğu x2 olan karenin alanını ve çevresini bulunuz.

Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız.

 

A=x2.x2

 

A=x4

 

Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.

 

Ç=x2+x2+x2+x2

 

Ç=4.x2

 

7) Bir kenarının uzunluğu 3X olan karenin alanını ve çevresini bulunuz.

 

Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız.

 

A=3X.3X

 

A=9x2

 

Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.

 

Ç=3X+3X+3X+3X

 

Ç=12X

 

8) Bir kenarının uzunluğu X+5 olan karenin alanını ve çevresini bulunuz.

Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız.

 

A=(X+5).(X+5)

 

A=x2+10X+25

 

Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.

Ç==(X+5)+(X+5)+(X+5)+(X+5)

 

Ç=4X+20

 

9) Kısa kenarı X, uzun kenarı x2 

 

olan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulunuz.

 

Dikdörtgenin alanı demek kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız.

A=x.x2

 

A=x3

 

Dikdörtgenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.

Ç==X+x2+X+x2

 

Ç=2x2+2X

 

10) Kısa kenarı 3, uzun kenarı 2x2 

 

olan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulunuz.

 

Dikdörtgenin alanı demek kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız.

A=3.2x2

 

A=6x2

 

Dikdörtgenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.

 

Ç==3+2x2+3+2x2

 

Ç=4x2+6

 

11) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri en sade şekilde yazınız.

 

a) m2-m+m2+m = 2m2

 

b) 2x2-3x-5x-4x2+8 = -2x2-8x+8

 

c) x2- (x-1)2+x = x2-x2+2x-1+x = 3x-1

 

d) (x-1)2+(x+2)2=(x2-2x+1)+(x2+4x+4)

 

(x-1)2+(x+2)2= x2-2x+1+x2+4x+4

 

(x-1)2+(x+2)2= 2x2+2x+5