Oran Orantı İle İlgili Örnekler

Ayça Kıdan tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Oran Orantı İle İlgili Örnekler

1.  y sayısı x+2 ile doğru, 2x-1 ile ters orantılıdır. x=1 için y=6 olduğuna göre x=3 için y nedir? 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

2.  Üç kardeşin 5 yıl önceki yaş ortalaması 8 ise, 5 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır?

A) 15      B) 16      C) 17      D) 18      E) 19

3.  a,b,c tamsayılar; a:b:c = 5:7:8 ve 2a+b+c=100 ise, c kaçtır? 

A) 32      B) 28      C) 24      D) 20      E) 18

4.  a ve (b+c) sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. 3b=2c ve a+b-c=21 ise a'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19      B) 24      C) 30      D) 32      E) 35

5.  a,b,c negatif tamsayılar olup;

3.a.b = 4.b.c = 5.a.c ve a2 + b2 + c2 = 200 ise a+b+c nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) -12     B) -14     C) -18     D) -20     E) -24

6.  (a/b)=(4/7) , c=3d , a.c=4 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) c ile d doğru orantılıdır.

B) a ile c ters orantılıdır.

C) a ile d ters orantılıdır.

D) b ile d doğru orantılıdır.

E) b ile c ters orantılıdır.

7.  (1/3a) = (2/2b) = (1/5c) ve a+b+c = 62 ise, b-c hangisidir?  

A) 12      B) 15      C) 18      D) 24      E) 30

8.  a.b : a.c : b.c = 3 : 6 : 9 orantısını sağladığına göre a/(b.c)  :  c/(a.b)  oranı nedir?  

A) 1/2      B) 3      C) 1/9      D) 1/3      E) 9

9.  a,b,c pozitif tamsayılar ve 2/3a = 3/5b = 1/2c ise aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?  

A) a<b<c      B) a<c<b      C) b<c<a

D) c<b<a      E) c<a<b

10.  a,b,c,d tamsayılar ve

(a/b) = (c/d) = (2/3) ise, (2a+3c)/(2b+3d) oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 1/2     B) 1/3     C) 3/4     D) 2/5     E) 2/3