8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 11

Mustafa Avcı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

8. sınıf matematik çalışma kitabı

sayfa 11

1.

üç üssü eksi bir büyüktür 3 üssü eksi ikiden o da büyüktür 3 üssü eksi üçten o da büyüktür üç üssü eksi dörtten o da büyüktür eksi beşten

2.

a. bir bölü seksen bir

b.1 bölü 3125

c.1 bölü 16

ç.bir bölü dört

d.1 bölü 343

e. 1 bölü 72

f.1 bölü 144

g.1 bölü 64

ğ.1 bölü 1296

3.eksi üç üssü eksi üç küçüktür eksi iki eksi üçten o da küçüktür eksi beş üssü eksi iki o da küçüktür eksi dört üssü eksi iki oda küçüktür eksi üç üssü eksi iki o da küçüktür eksi iki üssü eksi ikiden

4.1.üçgen bir bölü dört ikinci paralel kenar bir bölü dokuz üçüncü yamuk bir bölü yirmibeş dördüncü dikdörtgen bir bölü 16 beşinci yamuk eksi bir bölü yirmiyedi altıncı üçgen eksi bir bölü 125 yedinci dkdörtgen bir bölü 36 sekizinci dikdörtgen 49

sayfa 12

5.

a=10

b=100 bölü 576

c=1000 bölü 27

ç=25 bölü 100

d=10 bölü 4

e=0,064

f=0,00032

g=16 bölü 81

ğ=1024 bölü 3125

h=1 bölü 1887

6.3 üssü eksi on

7=320

8.eksi sekiz bölü eksi 9

9.124

10.2

11.2 üssü eksi bir

Sayfa:13 Etkinlik 9 :

3.3=9

+(4.4=1)

-(1 üssü 47=1)

+(1 üssü 100=1)

=(9)+(16)+(-1)+(1)=25

SONUÇ:25

sayfa 21

1.soru

a)4bölü10=0,4

b)25bölü100=0,25

c)12bölü100=0,12

d)14bölü100=0,14

2.soru

a)0,83 3'ün üstünü çizin

b)0,1 1'in üstünü çizin

c)3,3 3'ün üstünü çizin

d)0,35 5'in üstünü çizin

3.soru

a)125bölü100

b)381bölü100

c)172-17bölü990=155bölü990

d)1143-11bölü9900=1131bölü9900

20-21-22-23-24-25 cevapları

permalink

9-)3.8 benim tahminim 3.872983 hesap makinesi

10-)6.7 benim ahminim 6.708204 hesap makinesi

11-)16birim kare=4 36birim kare=6 64birim kare=8

1-)a=0.40 b=0.25 c=0.12 ç=0.14

2-)a=0.83(3devirli) b=0.90 c=0.3 ç=0.35

3-)a=1bölü8 b=381bölü100 c=172bölü100 ç=1143bölü1000

4-)hepsi

5-)d

6-)bunu kendiniz yazın

7-)1 ve 2 arasındadır

8-)olmaz.çünkü;tam sonuç çıkmaz.bu yüzden irrasyonel sayıları kullanmadan her noktayı bir sayıyla eşleyemeyiz

9-)c

10-)58bölü140 29bölü70 57bölü140

11-)d

12-)d

1-)a=4 b=2

2-)a

3-)24br=8karekök6 45br=12karekök5 63br=12karekök7

4-)b

5-)a=2karekök2 b=2karekök5 c=2karekök6 ç=2karekök6 d=3karekök5 e=5karekök5 f=6karekök3 g=? ğ=5karekök7 h=10karekök2

6-)a=9.4karekök b=16.3karekök c=16.5karekök ç=25.4karekök d=9.6karekök e=9.8karekök f=36.6karekök g=16.7karekök ğ=36.7karekök h=100.3karekök

7-)a

8-)d

9-)a=13karekök5 b=4karekök5 c=10karekök2 ç=1karekök6 d=1karekök3 e=8karekök7

sayfa 23

kök 96 =kök 2.48=kök 16.6=4 kök 6

2.kök 72 =kök 4.9.2 =kök 36.2=6 kök 2

kök 45=kök 3 üssü 2.5=3 kök 5 (6.3)(kök 2.kök 5)

-------------------

2

18.kök 2 .kök 5

--------------

2

normalde böyle kalması lazım fakat ben bir tahmin yürüttüm ve o da bu:18.10 bölü 2 =90 emin değilim

3. kök 7+kök 1artı kök 5+4 =kök 7+kök 1 artı kök 9=kök 7 +kök 1 +3=kök 7 artı kök 2(kök 1+3 ten geldi)=kök 9 =3

4. a şıkkı çünkü kök 13 *kök13 kök 169 dur

Çalışma 1

1-)o şekil olduqu için yazamam

2-)oluşan şekilde en küçük karenin içine dik bir çizgi çizilir.

3-)üçgen ve daire

4-)her kare 1/3 oranında küçültülüyor ve içerisindeki karelerden kenarların ortasındaki kareler boyanıyor.

5-)oluşan şekilde en son üçgenin içerisiniz bir küçültülmüş şekli çizilir.(şekli kendin çizeceksin arkadaşım)

6-) %2 oranında küçültülmesi ile oluşmuştur.

7-) a) 2 küp vardır.

b)Köşe ve kenarlar küpün elemanlarıdır.

 

ÇAlışma 3

1-) Kalem sayıları sırasıyla = 6-7-9-3-4-1-1-3 a) şekil olduğu için yapamıyorum b) açıklık=160-84=76

grup sayısı=9

Grup genişliği=76/9=8,4

2-) a) 748-304=444

b)Grup sayısı=10 grup genişliği=444/10=44

3-) yapamadım.

4-) 49-16=33

Grup sayısı=7

Grup genişliği= 33/7=4,7=5' yuvarlanır.

Deney süreleri sırasıyla: 16-20,21-25,26-30,31-35,36-40,41-45,46-49.

5-) a)28 b) 20/28 c)8

Çalışma 4

1-) a)1/336

b)1/16

c)1/125

ç)1/8

d)1/1000

2-) a)1

b)1/10000

c)1/100000000

ç)1/10000000000

3)

a)1/100

b)3.1/3.3=3/9

c)6.1/(-6).(-6)=6.1/36=6/36

ç) 49.1/49=49/49=1

4-)

Y

D

Y

D

D

5-)a)30+3+0.0,1+2.0,01+0.0,001+3 .0,0001

=3.10 üssü bir olcak +3.10 üssü 0 olcak + 2.10 üssü -2 olcak + 3.10 üssü -4 olcak

b) yapamadm.

6)672,308

7) a) 0,1

b)27/44

c)1/25

ç)605

8) (3.3.3.3.3).(3.3.3.3).1/3.3.3.3.3.3=243.81.1/729=19683/729=27

9) 7.(5.5.5.5.5.5).(2.2.2.2.2.2)= 7.12525.65=350700