6. Sınıf Test Soruları ve Cevapları

sevim er tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Test Soruları ve Cevapları

 

1.Topkapı Sarayı, günümüze gelebilmiş sarayların en eskilerindendir.

 

II.Saray, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

 

III. Sarayda devlet hazinesi, darphane ve arşivler yer almaktadır.

 

IV. Topkapı Sarayı, ihtişamlı görüntüsüyle her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

Yukarıda Topkapı Sarayı ile ilgili verilen yargılardan hangisi görüş cümlesidir?

 

A) IB) IIC) IIID) IV

 

2.Esin’den öğretmeni Marmara Bölgesi ile ilgili sunum yapmasını istemiştir. Esin

sunumunda Marmara Bölgesi ile ilgili olarak,

I.Yüzölçümü bakımından ülkemizin en küçük ikinci bölgesi olduğunu,

II.En fazla nüfusa sahip bölge olduğunu,

III. İstanbul’un en güzel şehir olduğunu,

IV. En yüksek dağının Uludağ olduğunu söylemiştir.

Buna göre Esin’in sunumundaki yargılardan hangileri görüş cümlesidir?

 

A) I ve IIB) I ve III

C) Yalnız IIID) II ve III

 

3.Sosyal Bilgiler öğretmeni, Derya’dan Türkiye’nin dağlarını, ovalarını, akarsu ve

göllerini gösteren haritayı derse getirmesini istemiştir.

Buna göre Derya derse gelirken aşağıdaki haritalardan hangisini getirmelidir?

 

A) Türkiye Fizikî Haritası

B) Türkiye Siyasî Haritası

C) Türkiye Beşerî Haritası

D) Türkiye Ekonomi Haritası

 

4.Sosyal Bilgiler öğretmeni, öğrencilerden merak ettikleri bir konu hakkında

araştırmayapmalarını istemiştir. Metin, suyun günümüzde oldukça değerli olduğu

fikrinden yola çıkarak, su kirliliği ile ilgili bir araştırma yapmaya karar verir.

Araştırma yapacağı konuyu belirleyen Metin, bundan sonra araştırma

basamaklarındanhangisini izlemelidir?

 

A) Problemi belirleme

B) Hipotez geliştirme

C) Bilgi, belge ve kanıt toplama

D) Sonucu raporlaştırma

 

5.Sosyal Bilgiler öğretmeni, Türkiye’nin iklim özelliklerini anlatırken “Türkiye’de aynı anda farklı mevsim koşullarını görebiliriz. Örneğin bir kişi Antalya’da denize girerken aynı anda başka bir kişi Erzurum’da kayak yapabilir.” diyerek bunun nedenini Mert’e sormuştur.

Buna göre Mert, aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru yanıtı vermiş olur

A) Türkiye’nin özel konumu

B) Türkiye’nin Orta Kuşak’ta yer alması

C) Türkiye’nin yüzölçümünün geniş olması

D) Türkiye’nin Ekvator’a yakın olması

 

6.Bir haritanın ölçeği, bize haritası çizilen alanın gerçekte kaç defa küçültüldüğünü gösterir.

Buna göre haritası çizilecek alan aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilirse daha fazla küçültülmüş olur?

 ,

A) 1/20 000B) 1/250 000

C) 1/500 000D) 1/3 000 000

 

7.M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşunu bir dönüm noktası olarak kabul eden

tarihçiler, yazıdan önceki döneme “Tarih Öncesi Devirler” demişlerdir. Tarih

öncesi devirleri de kendi içinde bölümlere ayırmışlardır.

Buna göre tarih öncesi devirlerin ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 

A) Coğrafî özellikler

B) Kullanılan araç ve gereçler

C) Önemli siyasal olaylar

D) Mağara resimleri

 

8.Ülkemizde ve dünyamızda nüfus, dengeli bir şekilde dağılmamıştır.

Nüfusun dağılışında;

I.İklim

II.Yer şekilleri

III. Su kaynakları

gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur?

 

A) I ve IIB) I ve III

C) II ve IIID) I, II ve III

 

9.Tarihte kurulan medeniyetler, birbirlerini etkilemiş veya birbirlerinden etkilenmiş-

lerdir.

Buna göre;

I.Hititlerin “anal” denilen yıllıklar tutması

II.Urartuların Asur çivi yazısını kullanması

III. Friglerin tarımı korumak için kanunlar yapması

IV. Friglerdeki bereket tanrıçasına Yunanlıların da tapması

gibi örneklerden hangisi veya hangileri birbirlerinden etkilendiklerine kanıt olarak

gösterilebilir?

 

A) Yalnız IB) I ve III

C) II ve IVD) III ve IV

 

CEVAPLAR

1.D 2.C 3.A 4.B 5.B 6.D 7.B 8.D 9.C