Sayfamızı Beğenin  

   
   
   

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları Sayfa: 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77

Kullanıcı Değerlemesi:  / 4
Kötüİyi 
Detaylar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları Sayfa: 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77                           

Kaynak: http://aygunhoca.com/

1.KERVANSARAY                                               SAYFA 59

1.Türkiye selçukluları,kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?

cvp:Türklere bizi unutmasınlar diye olabilir.

2.Sinop,antalya ve alnya şehirlerinin ortak yönü nedir?

cvp:Selçukluda ilk alınan şehirler olabilir

3.Sinop ve alanya şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?

cvp:Atlı arabalar.

4.Sinop ve alanya 'nin fethadilmesinin temel sebebi nedir?

cvp:Yerlerini büyüttüler.

5.Anadolu'nun her köşesinde bir s. kervansarayına rastlamak mümkündür.Özellikle haçlı s. ve miryokefalon savaşı'ndan sonra sayıları hızla artmıştır.Bunun sebepleri nelerdir?

cvp:Selçuklu hükümdarının hep batıya doğru yönelmesi.

6.Kervansaraylar kaç kilometre aralıklarla yapılmıştır?neden?

cvp:Çok mesafelidir.

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmış?

cvp:Türkler ve tüccarlar

8.Kervansarayların etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?

cvp:korunmaları için.

9.Kervansaraylarda Türk kül. yansıtacak hangi özellikleri bulabiliriz?

cvp:Türklerin güzelliklerini ve mimarilerini yansıtmıştır.

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilir?

cvp:Giyecek ve süslü eşyalar.

11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum,kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?

cvp:Güzellik ve ticaret sektörü olabilir.

Kaynak: http://aygunhoca.com/       

3.BELGELERİ YORUMLAMA                                                            SAYFA 61

1.A kaynağına göre Osman gazi,ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz bey düşüncelerine katılmakta mıdır?

cvp:Hayır.

2.A kaynağına göre Osman gazi,ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir?Siz de Osman gazi'nin bu görüşüne katılıyor musunuz?Neden?

cvp:Planlı.Evet.Çünkü:Planlayarak ve düşünerek hareket etmiş.

3.B kaynağına göre Osman gazi'nin bilecik tekfuruyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?

cvp:Kadınların yollarda kullanılması daha uygun olduğunu düşünmüş.

4.C kaynağına göre pazarda yaşayan olay nedir?Bu olay karşısında Osman gazi'nin verdiği karar onun hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir?

cvp:Herkesin özel hakkını göz önünde bulundurmuş.                

 4.OSMANLI GENİŞLİYOR                                           SAYFA 62

1.Osmanlı devleti kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?

cvp:Yer,güzellik,kuruluş genişlemesi.

2.Osmanlı devleti'nin belirlediğiniz yönde ilermesinin sebepleri nelerdir?ilerlemesinikolaylaştıran etkiler neler olabilir?

cvp:Düşünerek hareket etmeleri.At,atlı arabalar ve ağır olmayan silahlar.

                 

5.KURULUŞ FİLMİ ÇALIŞMA KAĞIDI                         SAYFA 64

 

1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?

cvp:Osmanlı devleti zamanı.

2.Film hangi sahne ile başlıyor?

cvp:Selçuklu devleti zamanı.

3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekanlar var?

cvp:Türkiye ve eski mimariler.

4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?

cvp:Osmanlı tarihi

5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir?Anadolu kadınlarının,Anadolu'nun Türkleşmesindeki rolü ve osman devleti'nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?

cvp:Osman beyin karısı,yardımcıları ve türk kadınları.

6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?

cvp:Osman bey

7.Filmde sizi en çok hangi sahne etkilenmiştir?neden?

cvp:Savaş zamanı

8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul gazi,beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir?Bunun için kimlerden görüş almıştır?

cvp:Yardımcısından.

9.Osman bey'in gördüğü rüya neyi anlatmaktadır?

cvp:Gelecekteki savaşı.

10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmelidir?

cvp:Test etmiş.

11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri,evleri,kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?

cvp:Onlar zengin.hepsi kıyafet,eşya,ev,vb aynı

12.Bizans tekfurları ile Osman bey'in ilişkileri nasıldır?

cvp:Yola getirmeye çalışır.

13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra osamn bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?

cvp:Ben iyi bir hükümdarım benden korkmayın.

14.Aman dilemek ne anlama gelir?

cvp:Aman yapınca ne yapacaz

15.Osman bey'in arkadaşları kimlerdir?

cvp:Selçuklu imparatorluğu

16.Konya'daki Türkiye selçuklu sultanı ile osman bey'in ilişkileri nasıldı?

cvp:2side bizans yok etmeyi ve ele geçmek istiyolar

17.Kazandığı başarılardan sonra konya'daki selçuklu sultanı,osman bey'e neler göndermiş?Bunun anlamı ne olabilir?

cvp:Konya güvenli bir ildir

18.Flimde osamn bey'in liderlik özellikleri için neler söylenmelidir?

cvp:bizansı zor durumda nasıl bıraktığı

19.Osman bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?

cvp:Oğluna

20.Osman bey'in oğluna vasiyeti nedir?

cvp:Osmanlıyı yok ettirme.

21.Film nasıl sona eriyor?

cvp:Osmanlı kazanarak.

22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz?Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ettirdiniz?

cvp:Osmanlının padişahları ve selçuklunun padişahları.

23.Filmi seyrektikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir?

cvp:Osmanlıdan bu kadar mimari eser nasıl kalmış.

                                                 6.FETİH VE FATİH                               SAYFA  66

1.İstanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?

cvp:Örnek olmuş ve fatih sultan mehmetin fetini hayranı olabilir.

2.Tabloda kimle tasvir edilmiştir?

cvp:FATİH SULTAN MEHMET

3.Tabloda çizilen mekan neresidir?

cvp:DOLMABAHÇE

FETİHTEN ÖNCE

1.Bizans i. istanbul'un alınamacağını düşünerek kendisine çok güveniyordu.Bunun sebebi ne olabilir?

cvp:Osmanlı ya da selçuklu devletlerinden almak zordu.

2.İstanbul'dan önce osmanlı devleti'nin başkenti neresiydi?

cvp:İZNİR

3.İstanbul'un Fethi'nden önce osmanlı devlet'nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?

cvp:İlk kez deniz cilikle uğraşan bir il almıştı.

4.İstanbul'un fethi'nden önce osmanlı devlet'nin ticari durumu hakkında neler söylersiniz?

cvp:Orta derece ve zor düzeyde.

FETİHTEN SONRA

1.Osmanlı padişahı II.MEHMET,istanbul'u fethetmek için ne gibi çözümler üretmiştir?

cvp:Yolları ve düşmanı ile ilgili planlar kurmuştur.

2.İstanbul neden başkent yapılmıştır?

cvp:Bizansa yakın olduğu için.

3.İstanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı devleti'nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?

cvp:Yeni yeni denizcilik öğreniyor.

4.İstanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı devleti'nin  siyasi durumu hakkında neler söylersiniz?

cvp:Gelişmiş.

                  8.YELKENLER FORA                                                             SAYFA 70

1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?

cvp:1389-1402

2.Çaka bey'in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?

cvp:İzmir ve çevresi.

3.Selçuklu döneminde türkler,ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?

cvp:Kısa ve güvenilir.

4.Hangi anadolu beylikleri bulundukları cofrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?

cvp:Çaka beyliği.

5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?

cvp:Akdeniz.

6.Osmanlı devleti,tersane ve deniz üssü olarak neden izmit,gelibolu ve daha sonra istanbul'u tercih etmiştir?

cvp:Denize yakın geçit yerleri olduğu için.

7.Osmanlı devleti,ege,akdeniz ve karadeniz'de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir?

cvp:Bizans,Çaka beyleri.

8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler osmanlı devleti'nin karadaki gücünü arttırmıştır?

cvp:Karada daha güçlü olması.

9.Osmanlı devleti'nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?

cvp:Bilmemeleri.

10.Osmanlı devleti,denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?

cvp:İyi ve çok çalışmalar.

11.Teknik gelişmeler,denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?

cvp:Balıkçılarıda.

                       10.BURSA'DA ZAMAN                                                     SAYFA 72

1.Şiirde,Bursa'yı temsil eden hangi ögeler bulunmaktadır?

cvp:Şadırvan,orhan'ın duvarı,yeşil türbe

2.Şiirde geçen mekanlardan hangileri günümüzde Bursa'Da yer almaktadır?

cvp:Şadırvan,orhan'ın duvarı,yeşil türbe,cami avlusu

3.İhtiyar çınar sözü neyi simgelemektedir?

cvp:Yaşlı ağaç

Kaynak: http://aygunhoca.com/                 

12.AVRUPA'DA MEHTER                                                   SAYFA 74

1.İnternet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?

cvp:Osmanlının marş bandoraları örnek haline gelmiş.

2.Mehter müziğinin avrupa'daki bestecileri etkilemiş olmasının sebebi neler olabilir?

cvp:Osmanlının savaşından etkilenmesi.

3.İkinci paragrafta geçen''türklerin avrupa'yı zorlamaları,viyana kapılarında sona erdi.Ama askeri bandolarının gürleyen davul ve zurnalar,haydn,mozart ve beethoven'ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı.cümlesini yorumlayınız.

cvp:Avrupaya zor durumda kalması.

4.Fetih müziğinin hala istanbul'Daki askeri müze'de çalınmasının sebebi ne olabilir?

cvp:İnsanlara heyecan vermesi.

5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen türk kültürüne ait hangi ögeler biliyorsunuz?yazınız.

cvp:Davul,zurna,askeri müziği.

     Kaynak: http://aygunhoca.com/     

 13.ETKİLEDİK,ETKİLENDİK AMA NASIL?                                  SAYFA 75

1.Avrupa'yı hangi konularda nasıl etkiledik?

cvp:Türklerin imalatından yararlanmışlar.

2.Avrupa'dan hangi konularda nasıl etkilendik?

cvp:İyi,arkadaşlık.

3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz.

cvp:Tüccarlık,alışveriş.

    Kaynak: http://aygunhoca.com/                  

14.TÜRK KÜLTÜRÜ                                                            SAYFA 76-77

1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki türk kültürüne ait ögeler nelerdir?

cvp:Hanlı duvarlar,yemek masası,yatak yeri,dış ocakları,bal,yuvarlak ekmek,yulaf çorbası,etli arpa.

2.Seyyahlar,bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilir?

cvp:Mangal,hizmetkar,renk,güzellik,görünüş,odun kömürü.

3.Seyyahlar,bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?

cvp:Türkler ve Avrupalılar.

4.Metinlerdeki benzer kültür ögelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?

cvp:Güzel,hoş

5.Metinlerdeki geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?

cvp:Evet

6.Metinlerdeki kültür ögelerinden günümüze kalanlar var mı?Varsa hangileridir?

cvp:Odun kömürü,mangal,renk,güzellik.

 

Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir.

Kaynak: http://aygunhoca.com/


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
   
Custom Search
   

Tüm hakları saklıdır. Site Adı Açıkca  belirtilerek , ve yazıya link verilerek  alıntı yapılabilir. Yazının izinsiz yada link verilmeksizin kopyalanması durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Detaylı Bilgi için Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesine Bakınız.Telif Hakkı olan mataryel bildirliği an yayından kaldırılacaktır.

                                     Copyright © 2012 calisma-kitabi.com

 

 

© calisma-kitabi.com