Çevre Koruma Kulübünde Neler Yapılır

Ali İhsan Koçaklı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çevre Koruma Kulübü

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Çevre Koruma Kulübü

Çevre Koruma  Kulübü okulda kurulması gereken kulüplerden biridir.Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerden oluşur.Çevre Koruma  Kulübü şu faaliyetlerde bulunur.

1- Kulüp yönetim ve denetim kurullarının oluşturulması

2-Sosyal kulüp panosunun hazırlanması

3-Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmaların yapılması

4-Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.

5-Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.

6-Sosyal kulüp panosunun hazırlanması

7-“Çevre ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

8-Çevre Koruma Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.

9-“İnternet ve Çevre” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

10-Çevre ile ilgili olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.

11-“Sağlıklı Çevre” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

12-“Çevre Kirliliği” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

13-İnternette çevreyle ilgili açıklamaların bulunup kulüp panosunda duyurulması.

14-“Kirli çevrenin çocuklar üzerine etkileri” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

15-Okul ve çevresini güzelleştirici çalışmalara yer verilmesi.

16-“Çocuklukta Çevre Bilincinin Kazandırılması”nın önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

17-Çevre kirliliğinin açtığı olumsuz sonuçların yazı ve resimlerle kulüp panosunda sergilenmesi.

18-Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik çevre ile ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

19-“Ben Çevreciyim.” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

20-Çevreyle ilgili oyunların bulunması ve sınıflarda gösteri halinde oynanması.

21-“Okul ve Çevre” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

22-Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

Toplum Hizmeti çalışmaları (Öğrencilerin, yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmalar )

Öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında 10 saat Toplum Hizmeti çalışmalarına katılırlar.

Toplum hizmeti;

a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,

c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,

d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,

e) Toplumda Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,

g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,

j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,

k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,

l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,

n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak

gibi etkinlikleri kapsar.