Halk Oyunları Kulüü Yıllık Çalışma Planı

Ali İhsan Koçaklı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Halk Oyunları Kulübü

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

EYLÜL - EKİM – KASIM

Sosyal kulüp tüzüğünün hazırlanması.

Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.

Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.

Belirlenen tarihte toplantının yapılması.

Yönetim ve Denetleme kurulunun seçilmesi.

Kulüp çalışmalarının belirlenmesi ve yıllık çalışma planının oluşturulması.

Sosyal kulüp panosunun hazırlanması

“Folklor Nedir?” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

Başlıca Halk Oyunlarımız konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

Folklor kostümlerinin temin edilmesine çalışılması.

“Okulda Folklor” konulu yazıların ve görsellerin kulüp panosunda sergilenmesi.

Halk oyunları ile ilgili internet site adlarının panoda duyurulması.

Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 ARALIK – OCAK

Yönetim kurulunun toplanması.

Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.

Yapılacakların karara bağlanması.

Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.

“Okulda oynayabileceğimiz oyunlar ” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

İnternette Folklora yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.

Belirli gün ve haftalara göre oynanacak halk oyunlarının belirlenmesi ve hazırlıklara başlanması.

Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 ŞUBAT – MART

Genel kurulun toplanması.

Alınmış kararların gözden geçirilmesi.

Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

Alınan kararların uygulanması.

Folklor çalışmalarına devam edilmesi.

Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 NİSAN – MAYIS

“Çocuklukta oyun”un önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik halk oyunları ile ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

Halk Oyunları Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.

Ülkemizdeki Folklor durumunun öğrencilere aktarılması.

Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

HAZİRAN

 

Genel kurulun toplanması.

“Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde oynanan halk oyunlarını tanıyalım” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.

Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.