9. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 89-105 Cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa  89-105 Cevapları

15 Ekim 2011 Cumartesi Canan Türkoğlu Tarafından Yazıldı.

 89.Sayfanın cevapLarı ; 

Tük kadınLarı eskiden herhangi bir erkek içinde çaLışamazdı.Ata binerLerdi,geneLLikLe 7 çocuk doğururlardı ve ev işlerinde görev aLırLardı.Evin direği erkekti.Günümüzde kadınLar özgür ve ideaListLerdir.

89.Sayfanın CevapLarı;

1)Çin’in uygurlar üzerine uyguladığı politikanın esasLarı oradaki dağın onLara yani UygurLar’a uğur,mutLuLuk getirdiğine inanıyorLardı.Bu nedenLe devLet içinde karışıklık çıkarmak için bu dağı ortadan kaLdırdıLar.

2)UygurLarın göç etme nedeni memLekette toprak çatLamıştı yiyecek vermiyordu.Bu nedenLe de bütün uygur devLeti göç etmek zorunda kaLmıştır.

92.Sayfanın cevapLarı;

1)Uygur sanatının oLuşmasında;göçebelikleri,yerleşik hayatLarı,temsiL ettikLeri din inançLarı,mimari,resim,heykeL,yazı,sosyaL konuLar etkiLi oLmuştur.

2)UygurLarın sanat aLanında diğer uygarLıkLara katkıLarı;mimari açıdan,minyatür sanatında pertLerden,duvar süsLeridir.

93.Sayfanın CevapLarı ;

1)İmameddin İsfahani, TürkLerin bütün dünyaya hakim oLduğunu,dünyanın her yerine gittikLerini vurguLamıştır.

2)Diğer üLkeLerin Türk küLtüründen etkiLenmesine ve etkiLemesine,gittikLeri yerLerde yeni üLkeLer kurmaLarına Türk sınırLarının genişLemesine neden oLmuştur.

94.Sayfanın Cevabı:

-İtiL buLgarLarı İsLamiyeti kabuL edip MüsLüman oLmuşLardır.Ancak Tuna BuLgarLarı HristanLığa döndükLeri için benLikLerini kaybetmişLerdir.

95.Sayfanın Cevabı:

-Siyasi bakımdan incelediğimizde askerLer üzerinde sert tavır sergilenmektedir.Ülke dinLere göre böLünmş şekiLde yönetiLmiştir.Ancak yine de hepsiyLe ilginç bir hükümdardır.Ayrıca HazarLar Gök Tanrı inancına sahiptiLer.Kötü bir oLay oLursa bunu tanrı iLe hakan arasında oLduğu düşünülerek hakan idam ediLirdi.

konu sonu değerlendirme ;

1)b

2)d

3)a

4)b

1-d

2-d

3-y

4-y

5-d

1-c

2-a

3-b

4-e

5-d

102.Sayfanın CevapLarı ;

1)Haritaya göre 7.yy’da Kök Türk DevLeti , Bizans İmparatorLuğu , Çin imparatorLuğu , Mısır ve SasaniLer vardır.

2)Atatürk burada herkesin Hz.Muhammed gibi iyi ve güzeL davranışLarda buLunmaLarını istemiş ve bu şekiLde uygarLığın daha iyi kaLkınacağından bahsetmiştir.

103.Sayfanın Cevabı:

-İsLamiyetin doğuşu sırasında Doğu Roma en güçLü Hristyan devLeti idi.

104.Sayfanın CevapLarı ;

1.Haritanın Cevabı:

-Birden fazLa devLet kuruLmasının sebebi,kabiLeLer haLinde yaşamLarıdır.

2.Haritanın Cevabı:

-TicaretLe uğraşmaLarına neden oLmuş ve ticaretLe uğraşmışLardır.

105.Sayfadaki kırmızı yazıLı sorunun cevabı:

-Kadın – erkek ayırımı vardı,kabileler halinde yaşanıyordu arapLar 2′ye ayrılmıştı.BunLar çöLde ve şehirde yaşayanLardı.

105.Sayfadaki diğer sorunun cevabı:

-Panayır düzenLenmesinin nedeniini inanışLarı,ekonomik faaliyetLeri,düşünce yapıLarıdır.

106.Sayfadaki soruLarın cevapLarı:

1)Kadın erkek eşitLiği yoktur,putLara tapıLır,göçebe yaşantı sürdürenLere mevehi denir.

2)Hz.Muhammed^dir.

106.Sayfadaki ilk iki sorunun cevabı:

1.Soru:

-Kadın ve erkek eşitliği yoktur.

-Putlara tapılır.

-Göçebe yaşantı sürdürürler.

2.Soru:

”Kumdan,ayın ondördü,bir öksüz çıkıverdi.” sözü ile kast edilen kişi Hz. Muhammed’dir.

9. Sınıf, Tarih, Ders Kitabı, sayfa,  89,105, Cevapları,ders Kitabı Cevapları, Kitap Cevapları, Kitap Çözümleri, Kitap Etkinlikleri Cevapları