inkılap çk sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 cevapları

Mustafa Avcı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

inkılap çk sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 cevapları

ÜNİTE 4: Çağdaş Türkiye Yolundan Adımlar

Sayfa 61 Saltanak Kalkıyor, Millî Egemenlik Kuruluyor

A.Metni okuyarak metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

   Milli egemenlik, kişinin değil milletin egemenliğidir. Egemenlik esas olarak millete mevcuttur. Bu güç ne oligarşi gibi toplumun bir kısmında ne de monarşi gibi bir kişide mecuttur.

Egemenliğin milletin elinde olması demek, kralın, hükümdarın, padişahın egemenliğin sona ermesi anlamına gelir. Aynı ülkdede iki egemenlik söz konusu olamaz. Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez, devredilemez, geçerliliğini yitirmez. Egemenlik, milleti oluşturan fertlerin her birine değil, milletin bütününe aittir. Parçalanamaz ve bölünemez.

1. Metinde, millî egemenliğin hangi özelliklerinden söz edilmiştir?

Egemenliğin halka ait olduğu ve parçalanamaz olduğundan söz edilmiştir.

2. Sizce bir ülkede neden iki egemenlik söz konusu olamaz?

Egemenlik milletindir, devredilemez.

3. Sizce kişi egemenliği ile millet egemenliği arasındaki temel farklar nelerdir?

Kişi egemenliği padişahlıktır millet egemenliği demokrasidir. Arasındaki fark budur.

4. Egemenlik neden parçalanamaz ve bölünemez bir bütündür?

Bütün halka hitap ettiği içindir.

5. Atatürk’ün millî egemenlikle ilgili sözlerinden bir tanesi bularak yazınız.

Egemenlik hiçbir mâna hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. (1922)

B. Aşağıdaki tabloda yönetim biçimleri ve bunlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. Çizelgede verilen yönetim biçimlerinde var olan özellikleri (*) işaratleyiniz.

Yönetim Özellikleri/

BiçimleriKişi

egemenliğiMeclisSeçimPartilerMillî egemenlikKişi hak hak ve özgürlüklerine saygıAnayasa

Saltanat  *

Meşrutiyet  *  *  *

Cumhuriyet  *  *  *  *    *    *  *

Sayfa 62 Harita Çizelim, Karşılaştıralım

   Aşağıdaki Türkiye haritalarından birincisine Sevr Antlaşması’yla İtilaf Devletleri tarafından paylaşılan Türkiye’nin sınırlarını çiziniz. İkincinde Lozan Barış Antlaşması’na göre Türkiye sınırlarını çizerek gösteriniz.

Sevr Antlaşması’na Göre Türkiye

 Sevr Antlaşması, Türk halkıma yaşama hakkı tanımayan bir antlaşmadır. Bu durumun nedenlerini değerlendiriniz.

Bu antlaşmayla Türk halkı bağımsız olmayan bir halk olacak direnemeyecek ve buda İtilaf Devletleri’nin işini kolaylaştıracak.

Lozan Barış Antlaşması’na Göre Türkiye

 Lozan Barış Antlaşması, tam bağımsız bir Türk devletinin sınırlarını çizen ve Türk halkına yaşama hkkı tanıyan bir antlaşmadır. Lozan Barış Antlaşması’na bu niteliği kazandıran özellikleri Sevr ve Lozan antlaşmalarını karşılaştırarak açıklayınız.

   Bu antlaşma bize yaşama hakkı veren antlaşmadır. Toprak kazandıran bir antlaşmadır. Sevr ise kazandıran değil aksine kaybettiren bir anlaşmadır.

Sayfa 63 Kalkınan Ekonomi, Gelişen Türkiye

   1923 yılında gerçekleştiren Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkenin kalkındırılması amacıyla hemen her alanında kararlar alınmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. 1923-1940 yılları arasından ekonomi alanında gerçekleştirilen çalışmaları araştırınız. Bulduğunuz gelişmeleri tabloda ilgili alana tarihiyle birlikte yazınız. Yazdığınız bu gelişmelere ilgili fotoğraflar bularak ait olduğu alana yapıştırınız.

Ekonomik

AlanlarTarih/GerçekleştirilenlerFotoğraf

Kalkınma

Planları1925  Türk Hava Kurumu kuruldu.

1926  Uşak Şeker Fabrikası açıldı.

Sanayi1924  Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu.

1927  Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı.

Bankacılık1924  Türkiye İş Bankası kuruldu.

1935  Etibank kuruldu.

Tarım

Ticaret1925  Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi.

Savunma

SanayiKırıkkale Mermi Fabrikası üretime başladı.

Türkiye’de ilk tank imalatı gerçekleşti.

Sayfa 64 Tasarruf Bilinci Yayalım

   Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de tasarruf bilincinin oluşturulmasından Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararların önemini açıklayınız.

Bu kararlarla ekonominin ilerki yıllardaki çalışmalara öncülük etmiştir.

2. Kişilerde ve toplumda tasarruf bilincinin geliştirilmesi için neler yapabilirsiniz?

Her tarafana afişler yapıştırıp, toplantı ve mitinglerle bu bilinci aşılardım.

3. Ailenizde tasarruf bilincinin gelişmesi için neler yapabilirsiniz?

Daha çok harcama listesi yapıp, harcamaları azaltıp tasarruf bilincini geliştirirdim.

4. Evinizde uygulayabileceğiniz tasarrruf tedbirleri nelerdir? Bunları uygulamanız durumunda ne gibi yararlar sağlanabili?

Masraf yapmaktan kaçınıp, arabayı teke indirip, lüzumsuz şeylere para vermekten kaçınırdım. Böyle şeylerle ciddi miktarda tasarruf edilebilir.

5. Son zamanlarda, medyadan ve çevrenizden yetersizliğini duyduğunuz doğal kaynaklarımız nelerdir?

Petrol, doğalgaz.

6. Ülkemizde üretilen malları alayı tercih etmekle nasıl tasarruf sağlamış oluruz?

Ülkemiz ekonomize katkıda bulunup, yabancıya gideceğine bize gitmesini sağlarız.

7. Aşağıdaki kutuya tasarruf bilincini vurgulayacak bir slogan yazınız.

Lampaya püf de ay başına oh de.

8. Türkiye’de tasarruf bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasından okullar ve öğrenciler neler yapabilir?

Okullarda seminerler düzenlenebilir, okul tuvaletlerinde su ve peçete kullanımı azaltılabilir.

Sayfa 65 Ankara Neden Başkent Oldu?

A. Yanda verilen harita üzerinde Ankara’nın jeopolitik konumunu inceleyiniz. Bu konumdan yola çıkarak Ankara’nın başkent olma nedenlerini yazınız.

Coğrafi konumu ve Millî Mücadele’nin başkenti olduğu için.

B. Aşağıdaki anekdotu okuyarka bununla ilgili soruları yanıtlayınız.

Ankara’yı Neden Başkent Yaptım?

Sıcak bşr günün akşamından yanında bazı ileri gelenler ile Çankaya Köşkü’nün bahçesinde dolaşıyordu. Ben de o sıralar eski köşkün tavan dekorlarıyla meşguldüm. Tozlu ve sisli bir hava Ankara’nın üzerine çökmüştü. Yer yer toz hortumları semaya doğru yükseliyor ve manzaraya daha boğucu bir hava ekliyordu. Bize:

-Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla, iyi mi ettim, diye sordu.

Tabii herkes müset cevap verdi. Arkasından:

-“Neden?” sorusu gelince, kimi stratejiden, kimi siyasetten bahsetti. Hatta birimiz “kayalık güzeldir” gibi bir estetik görüşde ortaya attı. Atatürk:

-“Şimdi dalkavukluğu bırakın.” diye münakaşayı kapattı. Ankara’nın hükümet merkezi olmak için saydığınız nitelikleri beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara’yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkansızı imkan haline getiren kudretini dünyaya bir kere daha tekrar göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar yeşil ağaçların çevirdiği vilların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakkından olacak.

                                                     (Düşünce ve Davranışları ile Atatürk, s. 4-5)

1. Anektoda göre yeni başkent olduğu günlerde Ankara’nın fiziki görünümü ve çevresel koşulları hakkından neler söyleyebilirsiniz?

“Tozlu ve sisli bir hava Ankara’nın üzerine çökmüştü. Yer yer toz hortumları semaya doğru yükseliyor ve manzara daha boğu bir hava ekliyordu.”

2. Atatürk’ün etrafındakiler, Ankara’nın başkent oluş gerekçelerini nasıl açıklamışlardır?

“Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz.”

3. Atatürk’ün Ankara’yı başkent yapmasındaki amaç nedir? Siz bu amacı nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini dünyaya imkan haline getirmesi için.

4. Atatürk’ün düşlediği başkent Ankara sizce hangi çalışmalarla kurulmuştur?

Vatan aşkı ile sulanarak kurulmuştur.

Sayfa 66 Demokratik Cumhuriyetimiz

   Kendinizi, yönetim biçimlerini inceleyen bir siyaset bilimci olarka düşünün. Yenki kurulan bir devlet, yönetim şeklini belirlemek istiyor ve bu konuda sizden tavsiye bekliyor. Siz de ülkemizde 1919 tarihinden sonra gelişen olayları, demokrasinin özelliklerini ve demokratik gelişmeleri dikkate alarak seçilerek yönetim biçiminin neden demokratik cumhuriyet olması gerektiğiyle ilgili bir rapor hazırlayınız. Raporunuzda Atatürk’ün “Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.” (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s. 186.) sözünü ve demokrsaiyle ilgili şu özellikleri dikkate alınız.

•Millet egemenliğinin oluşu

•Seçim yapılması

•Çok partili bir sistem oluşu

•İnsanların yasalar önünde eşitliği

•İnsanların hür ve özgür olması

•Kişi haklarına saygı

•Düşünce özgürlüğü

Sayın TBMM

   Millî Mücadele zaferinizi kutlarım. Artık siz de bir değişimin zamanı geldi. En  demokratik ve en hukuki yönetim şekli olan cumhuriyeti seçmenizi öneririm.. Çünkü halkda saltanattan sıkıldı. Cumhuriyette birey yoktur halk vardır. Herkesin hak ve vicdan özgürlüğü vardır. Halk yöneticisini seçimle seçer. Siz ama bunu yavaş yavaş uygulamalısınız. İlk başta tek parti sonra zamanı geldiğinde çok partili sisteme geçmeniz gerekir. Ve ülkeniz laik bir ülke olmalıdır. Laiklik de demokrasinin bir parçasıdır. Artık halkı padişahın verdiği emirlerle değil hukukun hakikatın verdiği emirlerle yönetin. Herkes düşüncesini açıklayabilsin. Yandaşınız değil vatandaşınız olsun.

Sayfa 67 Türkiye’yi Laikleştiren Kanunlar

A. Aşağıdaki 3 Mart 1920 tarihinde çıkarılan kanunların gerekçeleriyle ilgili bazı görüşler verilmiştir. Her görüşü okuyarak tablodaki boşluklara bunun hangi kanuna dayanarak olabileceğini yazınız. Ardından, bu çıkarılan kanuna yönelik 4-5 cümlelik kendi gerekçesini yazınız.

a. “Bir milletin kültür ve milli eğitim siyasetinde milletin fikir ve duygu bakımından birliğni sağlamak için öğrenim birliği en doğru, en bilimsel, en çağdaş, ve her yerde yararları görülmüş bir ilkedir. Bir millet fertleri ancak bir türlü eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Bu ise his ve fikir birliğine ve dayanışma amçalarına tamamen aykırıdır.”

“Milletin genelinde beliren eğitim ve öğretim birliğinin zaman kaybetmeden uygulanması gereğini görüyoruz. Bu yolda gecikmenin zararları ve bu yolda istekele çalışmanın ciddi ve derin kazançaları hızlı karar v9ermenize neden olmalıdır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, s. 347.)

b. “Memleketin genel hayatından orduyu siyasetten ayırmak ilkesi, Cumhuriyet’in daima önem verdiği bir temel noktadır. Şimdiye kadar izlenen bu yoldan cumhuriyet orduları, vatanın emin ve metin bekçisi olarak saygı ve kuvvet konumunda kalmışlardır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, s. 348.)

c. “ Bunun gibi bağlı bulunmakla mutlu olduğumuz İslam dinini, asırlardan beri devam ede geldiği gibi bir siyaset aracı konumundan temizlemek ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, s. 348.)

 

d. “ Türkiye Cumhuriyeti dahilinde hilafet makamının bulunması Türkiye’yi iç ve dış siyasetinden iki başlı olmaktan kurtaramadı. Bağımsızlığında ve milli hayatında ortaklık kabul etmeyen açık ve gizli bile olsa ikiliye tahammülü yoktur. Yüz yıllardan beri Türk milletinin felaket sebebi ve bununla birlikte uygulamaları ve yaptığı antlaşmalarla bir Türk imparatorluğunun çökmesine sebep olan hanedanın halifelik sıfatı ardında Türkiye’nin varlığına etkili bir tehlike olacağı yaşanan tecrübelerle kesinlikle sabit olmuştur.”

Kanunun adıSize göre kanunun çıkma gerekçesi

aFarklı eğitim isteği.

bOrduyla siyaset birbirine karıştırıldığı için.

cDini siyasete alet ettikleri için.

dOsmanlı’nın bu yüzden çoktüğü ve birdaha olmaması için.

B. Mustafa Kemal 1 Mart 1924 tarihinde “...Milletin genelinde belirlenen eğitim ve öğretimin birliğinin zaman kaybetmeden uygulanması gereğini görğyoruz.” sözleriyle eğitim ve öğretimde birlik ilkesinin bir an bile zaman kaybedilmeden uygulanabilmesi istemiştir. Sizce Mustafa Kemal’in bu düşünceye ulaştıran etkenler neler olabilir?

Eğitimde zaman kaybetmek istemediği için.

C: 3 Mart 1324 tarihinde çıkarılan kanunları göz önüne aldığınızda bu kanunların bit bütün olarka hangi amaçla çıkarıldığını düşünüyorsunuz?

Ülkeyi diğer batı ülkeleri gibi çağdaş, uygar, demokratik bir hale getirmek için.

Sayfa 68 Çok Partili Hayat

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’ün çok partili hayat ve yeni partilerin kurulmasıyla ilgi sözlerini bularak yazınız.

"Bugünkü manzaramız bir diktatorya manzarasıdır. Halbuki ben Cumhuriyeti kendi menfaatim için yapmadım. Hepimiz faniyiz. Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesesidir. Ben ise milletime miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum".

2. Atatürk, çok partili bir hayata geçilmesini niçin istemiştir?

Herkesin düşünceleri aynı olmadığından Atatürk çok partili bir hayata geçilmesini istemiştir.

3. Atatürk’ün yeni kurulan siyasi partilerden beklentisi neler olmuştur?

Kendisine karşıt olmasını istemiştir.

4. Mecliste temsil edilen siyasi partiler sizce neyin göstergesidir?

Ülkenin çok partili hayata geçtiğinin göstergesidir.

B. Siyasal partilerin ülkeye ve demokrasiye katkıları neler olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.

Çok partili hayat demokrasinin bir parçasıdır. Yeni fikirlerle ülke ilerlemesi için çok faydalıdır.

C: Aşağdıkai tabloya Atatürk’ün yaşadığı dönemde kurulmuş partilerle ilgili bilgileri doldurunuz. Bu partilerden herhangi birin seçerek aşağıdaki soruları cevaplayınız

 

 

 

 

1. Demokrasinin geliştirilmesi açısından seçtiğiniz partinin politikalarında hangi değişiklikleri yapardınız? Programa neleri ekler veya neleri çıkarırdınız?

Chp’de ekonomiyi daha çok kendi elimizde tutmamız gerektiğini, ordunun üstünde durmamız gibi konuları programa ekletirdim.

Sayfa 69 Çağdaşlaşma Yolunda Hızlı Adımlar

A: Aşapıda Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen bazı inkılaplar karışık olarak verilmiştir. Siz bu inkılapları tarih şeridi üzerindeki boşluklara kronojik sırayla yazınız. Ayrıca yazdığınız inkılabın gerekçe ve sonucunu da ilgili kutucuklara doldurunuz. Daha sonra da şema altındaki soruyu yanıtlayınız.

Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir

Kaynak : aygunhoca.com

  Tüm bu inkılapların genel amacını düşündüğünüzde neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi yazınız.

Bu inkılapların amacı ülkeyi batı devletleri gibi lail ve çağdaş bir devlet yapmaktır.

 

Sayfa 70 Mustafa Kemal’in Düşündükleri

Nutuk’tan alınmış aşağıdaki metni okuyunuz. 1, 2, 3 ve 5. soruları metinden yola çıkarak yanıtlayınız.

   Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannetirmek isteyenlerin yine bu bayrakla atılmaları, dini bağnazlığı coşturarak, milleti cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değilmiydi? Yeni parti, dini düşünce ve inançlara saygı perdesi altında: “ Biz hilafeti yeniden isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bize Mecelle yeterlidir; medreseler, tekkeler, cahil sofralar, şeyhler, müridler biz sizi koruyacağız, bizimle birlikte olunuz! Çünkü Mustafa Kemal’in partisi hilafeti kaldırdı..” diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin slogan bu gerici haykırışlarla dolu değilmiydi?

...

   Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis olağanüstü tedbirler almayı gerekli gördü. Takrir-i Sükûn kanununu çıkardı. İstiklal mahkemelerini kurdu. Ordunun savaşa hazır 8-9 tümenini uzun zaman isyanı bastırmak üzere görevlendirdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen zararlı siyasi kuruluşu kapattı.

                ( Nutuk, s. 603-604-606.)

1. Birinci paragrafta sizce hangi partiden söz edilmektedir?

Cumhuriyet Halk Fıkrası

2. Partideki bazı kişilerin halkı kışkırtma nedenleri nelerdir?

 Parçada geçtiği gibi “ Biz hilafeti yeniden isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bize Mecelle yeterlidir; medreseler, tekkeler, cahil sofralar, şeyhler, müridler biz sizi koruyacağız, bizimle birlikte olunuz! Çünkü Mustafa Kemal’in partisi hilafeti kaldırdı..”  bunlar kışkırtmanın sebepleridir.

3. Partinin bazı temsilcileri, yeniliklere karşı neleri savunuyorlar?

Hilafeti, saltanatı.

4. Birinci paragrafta bahsedilen parti sloganlarının etkisiyle hangi ayaklanma çıkmıştır?

Takrir-i Sükûn Kanunu, Şehy Sait İsyanı.

5. Nutuk’ta ayaklanmayla ilgili hangi önemlerden bahsedilmektedir?

İstiklal Mahkemeleri, Takrir-i Sükûn Kanunu ve isyanı bastırmak için sekiz dokuz tümen görevlendirmesi.

7. Sizce Mustafa Kemal, Terrakkiperver Cumhuriyet Partisi ve isyanla ilgili değerlendirmeleri neden Nutuk adlı eserine almış olabilir?

Nutuk adlı eser bu konular üzerine yazıldığı için.

8. Türkiye, çıkan isyanı bastırmaya çalışırken, hangi sorunu kendi isteğine uygun olarak çözümleyememiştir?

Kendilerini cumhuriyetçi gösterdikleri, bayrak altına sığındıkları için çözümleyememiştir.

9. Demokrasilerde çok partili siyasal yaşam esastır. Bunu rağmen Cumhuriyet Döneminin ikinci partisi olan Terrakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılmasını çıkan olayları düşünerek değerlendiriniz.

Partinin kapatılması isyanlara ve görüşlerine bağlıdır. Doğru bir karar alınmıştır.

Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir

Kaynak : aygunhoca.com

inkılap, çk, sayfa 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 cevapları