Söz Sanatları Konu Testi

*seymanur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TEST
1.
 Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler
Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih B) İntak
C) Kinaye D) Hüsn-i talil E) İstifham

2. Ayvalar çiçek açarken
Yeşil renkli penceremde
Bu arılar şarkı söyler
Beyaz duvaklı kelebeklere
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezat        B) Telmih      C) İstifham
D) Teşhis      E) Kinaye

3. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, Unutuluşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh atılan oklarla delik deşik, Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezat        B) Telmih      C) Hüsn-i talil D) Teşhis      E) Kinaye

4. I.   Merkez-i hake atsalar da bizi
Kürre-i arzı patlatır çıkarız
II.   Sen gittin yaslara büründü cihan Soluyor dallarda gül dertli dertli Bu beyitlerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Tevriye, mübalağa
B) Hüsn-i talil, mecaz-ı mürsel
C) Mübalağa, hüsn-i talil
D) Tevriye, telmih
E) Teşhis, mübalağa

5. Bilmem ki yaz mı gelmiş, niçin açmış gül erken?
Bu dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahül-i arif
B) Telmih
C) Hüsn-i talil
D) Teşbih
E) Mecaz-ı mürsel

6. Dışarıda fırtınanın, şehri döven kırbacı
İçerde bağdaş kuran soğuk, zehirden acı
Bu dizelerdeki "fırtına" ve " soğuk" sözcükleriyle ilgili söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapalı istiare
B) intak
C) Kinaye
D) Mecaz-ı mürsel
E) Teşbih

7. Avazeyi bu âleme Davut gibi sal
Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
Divan edebiyatı şairlerinden Baki'ye ait bu dizelerde, "Davut" sözcüğü ile sesi çok güzel olduğu söylenen Hazreti Davut'a gönderme yapılmış, "Baki" sözcüğü de birden çok anlama gelecek biçimde kullanılmıştır.
Söz konusu kullanımlar, aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatları örneklendirir?
A) Telmih, tevriye
B) Hüsn-i talil, telmih
C) Tevriye, mübalağa
D) Teşbih, istiare
E) Tenasüp, tevriye

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?
A) Hele martılar, hele martılar Her bir tüylerinde ayrı bir telaş
B) Sen akşamlar kadar büyülü sıcak Rüyalarımda kadar sade ve güzeldin
C) Gözleri yaş dolu yaşlı bulutlar Gökte gezip gezip iner dağlara
D) Çukurova bayramlığın giyerken Sümbül niçin yaslı dolaşır dağlar
E) Gök masmavi bu sabah Serçeler uçuşuyor küme küme

9. Salındı bahçeye girdi Çiçekler selama durdu Mor menekşe boynun eğdi Gül kızardı hicabından
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Teşhis B) Hüsn-i talil
C) Tenasüp D) Kinaye
E) Cinas

10. Beyaz yelkenlerin ölgün bir kızıllığın Titrek son akisleri canlandı belirsiz Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsn-i talil B) Telmih
C) Cinas D) Teşhis
E) Kinaye

11. Sen sabahlar kadar tazesin
Pembesin, beyazsın, yeşilsin
Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bir yandan türkü söyler Bir yandan yürür ağlayarak
B) Bütün sevgileri atıp içimden Varlığımı yalnız ona verdim ben
C) Ah ah ben evvelleri
Dağda büyümüş fidan gibiydim
D) Bir yarı sarhoşluk içinde Geçerdim sevdalı evinizin önünden
E) Yerleştirirdin her şeyi yeni baştan Taşırdın içeriye masaları koltukları

12. Hak-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını taştan taşa vurup gezer avare su
(Su, bir ömür boyu sevgilinin ayak bastığı toprağa kavuşmak için başını taştan taşa vurup gezmektedir.)
Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih B) Tevriye
C) Mecaz-ı mürsel    D) Kinaye E) Hüsn-i tali!

13. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan
Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında
Bu beyitteki söz sanatı için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Şair, çok iyi bildiği bir şeyi bilmezlikten gelmiştir.
B) Sebebi bilinen bir olay, bir durum, gerçek sebebi dışında daha güzel bir sebebe bağlanmıştır.
C) Bir sözcük, aynı yerde birden fazla anlamda kullanılmıştır.
D) Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olay, bir veya birkaç sözcükle anımsatılmıştır.
E) İnsana özgü nitelikler İnsan dışı varlıklara aktarılmıştır.

14. Aşağıdakilerin   hangisinde   kişileştirme vardır?
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
B) Alnımdaki bıçak yarası Senin yüzünden
C) Beni bu güzel havalar mahvetti Böyle havada istifa ettim
D) Bir gül mahzun durur bahçede Yaprakları yorgun
E) Pembe gül hülyandır açılmış Beyaz gül yanakların

15. Bu kadar letafet sâde sende var
Beyaz gerdanına bir de ben gerek
Bu beyitte, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Cinas B) Açık istiare
C) Telmih D) Tevriye
E) Kinaye

16. Ezelden beridir o ücra yere Ninniler söylermiş bir serin dere Bu dizelerde hangi söz sanatı belirgindir?
A) Cinas       B) Telmih      C) Kinaye D) Teşhis      E) Tevriye

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme amacı olmadan bir söz bir başka söz yerine kullanılmıştır?
A) Bak köyümüz uyanıyor kuş sesleriyle
B) Derinden derine ırmaklar ağlar
C) Yolcuyum bir kuru yaprak misali
D) Yüce dağ başında duran bulutlar
E) Akşam tülden bir gelin gibi

18. Güler düşman benim ağladığıma
Acep şol kâfirin imânı yok mu
Bu dizelerin ilkinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Kinaye B) Hüsn-i talil
C) Tezat D) Tecahül-i arif
E) Telmih

19. Nesini söyleyim canım efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
Bu dörtlüğün üçüncü dizesinde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) Mübalağa B) Tezat
C) Tevriye D) Kinaye
E) Telmih

20. Karlı dağların başında Salkım salkım olan bulut Saçın çözüp benim için Yaşın yaşın ağlar mısın
Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis B) Kinaye
C) Telmih D) Tevriye
E) Tezat


Cevap Anahtarı : 1)A   2)D  3)D  4)C  5)A  6)A  7)A   8)E  9)E  10)D  11)C  12)E  13)E  14)D  15)D  16)D   17)A  18)C  19)A  20)A