9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 91-93-94-95-99-100-101-102-161-162-

tubanelob tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sayfa 91

1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz

bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var

ayşegül bize geldi

arkadaşıma gül aldım

3 etkinlik)yaşı eş sesli

güçlü)eş anlamlı

aglrım)zıt anlamlı

eşimiz)yakın anlamlı 80 ölçme değerlendirme

 

 

SAYFA 93

1.soru

A)Türkü:anonim

B)Balıkçı :Cumhuriyet dönemi

C)Gazelivan

D)Çakıl:Modern

E)Ağustos çıkması:modern

cevap C'dir.

2.soru D'dir.

3.Soru :Bir olay örgüsünün verilmesi.

4.soru:Kafiye,ahenk,ölçü vb.

5.soru:

D

D

Y

D

Y

Y

Y

Y

6.SORU:Boşluk doldurma:

Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

Sayfa 95=3.soru C'dir.

4.Soru:C'dir.

5.Soru'dir.

10.Soru:

imge:Şiire ait

Öğreticilik:Manzumeye ait

11.Soru:B'dir.

 

Sayfa 95

3.soru:C

4.Soru:C

5.Soru

10.Soru: imge:Şiire ait //Öğreticilik:Manzumeye ait

11.Soru:B

 

sayfa 161-162

1-C

2-C

3-C

4-C

5-B

6-D

7-C

8-A

 

D

Y

D

Y

Y

Y

Y

6.SORU:Boşluk doldurma

Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

 

SAYFA 99

1. Bir balıkçının oğlunun sultanla evlenmesi ve ardından yaşananlar metnin olayıdır.

2. Metindeki olay zamanı belirsizdir.Mekan olarak da Mısır, saray gibi mekanlar vardır.Metnin türü masal olduğu için zaman ve mekan çoğunlukla belirsizdir.

 

3.Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanı olduğu belli değildir. Metinde böylesi bir bilgi yoktur.

4. Metindeki olağanüstü olaylar şunlardır:

 

v Sultanın kocasının balıkçı olduğunu başına kakınca balıkçı kocasının konuşma yeteneğini kaybetmesi

v Celladın ipi sultanın boynuna geçirince sultanın saçlarının dökülmesi

 

SAYFA 100

5. Metindeki yerleri haritada gösteremeyiz; bunlar hayali, kurmaca mekanlardır.

6. Metindeki gerçeğe uymayan durumlar ve olaylar:

v Sıçanın otları yemesiyle eski halinden on kat daha iyi olması,

v Malçı’nın da aynı ottan şifa bulması…

v Altı kulaklı aygırın varlığı…

v Atın sihirli olması ve konuşması ,

v Atın Malçı’ya ad vermesi, kendi adını da değiştirmesi,

v Malçı’nın şarkı söylemesiyle kurumuş yerlerin yapraklanması , ağaçların yapraklanmaya başlaması

7. Doğal bir durum değildir ;çünkü bu yetenekler gerçekliğe uygun değildir...

 

SAYFA 101

8. Hepsinde tasvirlere yer verilmiştir.Betimlemelere örnekler…

Balıkçı Güzeli adlı metinde “Bunun çok güzel, civan gibi bir oğlu varmış.”

Malçı Mergen metninde “ Ak ormanlık dağın koltuğunda , yer altı suyunun kenarında , sayılamayac kadar mal besleyen dağ gibi serveti besleyen altı köşeli keçe evinde Aybıçı adlı bay yaşarmış…”

“O en güzel sevgi” metninde ise “Kırmızı ışıklı reklam yazıları ya da THY’nin o kocaman beyazlı , açık mavili reklamı bu sis içinde çok kötü gözüküyordu…”

 

9.Balıkçı Güzeli’nde duyulan geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman ) ve geniş zaman kipi ; Malçı Mergen’de görülen geçmiş zaman (di’li geçmiş zaman) ve geniş zaman ; O En Güzel Sevgi metninde (görülen geçmiş zaman) kipi kullanılmıştır. Masallarda genelde duyulan geçmiş zaman kipi, öykülerde ise görülen geçmiş zaman kipleri kullanılır.

 

10. Metinlerin benzer yönleri yapısının olay örgüsü, yer , zaman ve kişi unsurları üzerine kurulması ; hepsinin edebi metin olmasıdır.

 

Farklılıkları :

Karagöz Oyunu gösterme amacıyla diğerleri anlatma amacıyla yazılmıştır.

1.metnin türü masal , 2.metnin türü masal 3.metin ise öyküdür.

 

11. Karagöz oyunu adlı metindeki olayın kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Metin göstermeye bağlı bir metin olduğu için karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.Diğer metinlerde de karşılıklı konuşmalara yer verilebilirdi.

 

SAYFA 102

12. Ah Şu Gençler adlı metin sahnede canlandırılabilir. Bu metinlerden Karagöz Oyunu ve Ah Şu Gençler metninde yay ayraç içinde açıklamalar vardır.Bu açıklamalar oyun sahnelenirken oyuncuların yapmaları gereken hareketleri göstermek içindir.

13. Tiyatro metinleri karşıklı konuşmaya dayanmaktadır.Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosu olduğu için bu oyundaki olaylar belirli tipler arasında geçmektedir.

14. Ah Şu Gençler metninde olaylar altı kişi arasında geçmektedir.