8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Notları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Notları

 İNSANIN  DEĞERİ  

 1. ÜNİTE

İnsanın  diğer  canlılara benzer tarafları da vardır.  Örnegin doğmak ,yaşamak ,beslenmek, ölmek  gibi. İnsanın bilen  eylemde    bulunan  çeşitlı  değelere sahıp tavır takınan  ön  görü  yapılabılen  çok boyutlu bır varlıktır. İnsanlar özgür olma, sevme , çalışma ,eğitme ,konuşma   gibi  özelliklere  sahıptir.Sahıp olduğu  yetenekler insanın  degerini  ya da onurunu oluşturmaktadır.Buda  diğer canlılaraarsında özel  bir yere sahıp  olmasını sağlar.İnsana karşı dıkkatlı  özenli  ölçülü  davranmasına sevgi duyasına  saygı gostermesıni  gerektiren de bu  özelliklerdir.  İnsan  yaşamına  ve onuruna  saygı duymak  kendi sağlıgı kadar  başkalarının yaşa  ve sağliıgını da düşünmeyi bagimsız kararlar  alabilmeyi  başkalarının acısını  paylaşabılmeyi  kabullenıp  isteklerine  saygı  göstermeyi  savurgan  ve saldırgan olmaktan  kacınmayı   gerektirir . İnsan  yaşamına ve onuruna saygı  duyan bir kişi  kendisinin  ve  başkalarının  egitim hakkına saygılıdır.  İnsanlar  dil din  cinsiyet ve etkın  kökn  açısından  her türlü  ayrımcılıga  karşı  güçsüzlerin yanında  gelecek  kuşaklara  yaşanabılır bir  dünya bırakma cabasınsa insanoglu.İnsanların birbirinden  ayrılan  yanları farklı  özellikleri bulunur. Bundan  doguştan gelen farklılıklardan  ailenın  sosyoekonomık  durumu  göz  ve ten  rengi  gibi  yani  sıra  egitimin ve  yaşanan deneyımleri  de rolü vardır. Sonradan kontrol  dışı  oluşan  fiziksel  özellikler  mesale  aşırı kibirli  bedensel engelilik gibi kişisel  farklılıklara neden olabilir.  Kendini tanıma deger verme ve kendine saygı duyma ilk çoçukluk  yıllarıyla başlar. Kendini tanıyan  kişi gücünü zayıflıklarını sınırlarını bilir. Böylece  yaşamında daha iyi yön  verebilir diger insanların daha iyi anlayabilironlara ve kendisine saygı duyabilir. Ön yargı  herhangi bir bireye karşı  yeterlı neden olmaksızın sevgi düşmanlık gibi duygular uyandırır ve  buradan degilir. Ön yargı dışlama aşalama  gibi olumsuz davranışlar insan haklarını  özündeki özgürlük insanlara saygı  höşgörü adalet ve sorumluluk  gibi degerlerle  baglaşmaz  ön yargı  insan biyolojık ve toplumsal bir varlıktır. Onun  tüm canlılar  gibi yaşamını   sürdürmesine saglayan bir organızması vardır.Bu nedenle biyolojık bir varlıktır. İnsan yaşayabilmek için diger insanlar  muhtaçtir. Bu nedenle  insan toplumsal bır varlıktır.İnsanlara uzaktan bakıldıgında birbirinin  aynıymış  gibi görünürler. Oysa onları tanıdıkça farklı oldugunu farkına varırız. Buda doguştan gelen özelliklerin yeteneklerın aile ve çevre  faktörlerinin  önemlı rölü vardır. Yapısı işleyişi  ve degişimi düzenli bir toplum  bireylerin farklılıklarından bir sey yitirmeden bir araya gelmesiyle oluşur. Bunların toplamı toplumun  uyumlu bütünlügünü oluşturur.Atatürk bagımsızlık   barış  özgürlük  insanlıgın  mutlulugu  insana  saygı gibi evrensel  degerleri benımsemış bir devlet adamıdır. O birleşmiş Milletler Teşkılatı tarafından  bu nedenle  yalnızca   Türk milleti için degil tüm insanlık  için  onur  simgesi olarak  tanımlamıştır.

DEMOKRASİ  KÜLTÜRÜ 2.ÜNİTE

Demokratık yönetimde  insana ve insan  idaresine  önem  verilir. Bu yönetım  biçiminde insanlar  özgür iradesıyle  seçımler  yapabilme  ve  hayatına  yön  verebilme hakkına sahıptır.Seçım  ayrıca demokratık toplumların  en önemlı uyum  ve  uzlaşma mekanızmasıdır.Bu mekanızma halkın dogrudan dogruya ya da  dolaylı olarak yönetme  gücü  kullanarak  onları  belirlemesini  saglayan  demokratık  sürecin  işlenmesiyle  temel  araçtır.Demokrasi ise  devlet  tarafından ve nasıl  yönetecegını  ile ilgili bir yönetim  şeklidir. Her cumhurıyet demokratık  olmayabilir. Demokrasi yöneticilerin  seçimle  iş başinda geldigi  ve seçımle  görevlerinden  ayrıldıgı  bir yönetim  biçimidir. Demokrasi    temelden   insan hak ve özgürlüklerin koruyan ve geliştıren degerler üzerine  kuruludur. Bu degerler baglı olarak aile okulda   çevrede  ve bütün  bi ülkede   karar  alma  sürecınde  insanların  bireysel  tercıhlerıne dikkate  alınır ve düşüncelerinden  dolaylı  kımseye  baskı  yapılmaz   ve  farklılıkları  dışlanamaz.Vatandaş içinde  yaşadıgı toplumun devletıne vatandaşlık  bagıyla  baglı  olan bireydir.Devletin bize karşı bizim de  devlete  karşı  hak ve  görevlerimiz vardır. Bu  hak  ve  görevler vadantaş olmakla başlamaktadır. Vatandaşlık bireyi devlete  baglayan  hukuksal ve sıyasal bagdır. Demokratık vadandaş  olmak demokrasının  yaşanıp  geliştırılmesıne için temel kosuldur. Sorumluluk  taşıyabılır  başkalarıyla iş birligi yapabilir.İnsanlar arasında sosyoekonımık  dengesızlık girilmesi ekonomık açıdan zayıf durumda bulunanların güçlere karşı korunması  için çalışır. Demokratık vatandaş toplum içindeki  hak ve özgürlükleri bilen ve kullanan diger vatandaşlara görev ve  sorumluluklarını  yerıne getiren bir  bireydir. Ayrımcılık yapmaz ve talep etmez  eşıtsız uygulamalarla  başa  çıkar .Sorumluluk  üstlenır. Kendisini  ve toplumu ilgilendiren tüm konularda karar  alma süreçlerine  katılır.  Örnegin oy kullanılır eleştirirdestekler kamuoyu oluşturur. Bütün bunlar demokratık  davranışlardır. Toplumda farklı görüş  düşünce  inanç anlayışı ve kültürel  degerlere  sahıp olan  birey ya da  gruplar   da olabilir. Bu  durum o toplumun  kültürel  zenginlıgını   gösterir. Ülkemızde tarıh boyunca farklı kültürler iç içe olmuştur. Yunnus Emre ,Hacı Bektaş Veli ,Mevlana gibi büyük şairler ve düşünceleri bu farklılıkları  bir zen ginlık  kaynagı olarak görmüşlerdir. Kültürel  farklılıklar  hoşgörüyle  geliştirip  zenginleştiriler. Ayrımcılık insanın  kendisini degersiz hissetmesine küçük düşünmesine  yol açan  temel  bir insan  hakkı  ihlilalidir. Vatandaşlar birçok  ülkede    ayrımcılıgın  çeşıtlı  biçimleriyle  hala  mücadele  etmektedir. Ayrimcılık  çogu kez  cehaletten  ve ön yargılardan  kaynaklanır.Ayrımcılıgı kişiler yapanılecegı gibi  kurumlar  hatta  devletler  de yapabilir. Bu yüzden  ayrımcılıkla  hem  bireysel  hem de  kamuoyu  olarak mücadele  edilmelidir. Birlikte  yaşama  kültürü  eşitlik  adalet  insan  hakları  hoşgörü  ve dayanışma  gibi demokratık  deger  ve tutumlara  dayanır.  Bu kültür  şiddete  ve hukuk dışı yollara karşıdır.Herkesın bütün haklardan  yararlanmasını ve toplumun  gelişme  sürecine katılmasını  saglamayı amaçlar.

HAK  VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ  3.ÜNİTE

Hak  adaletın  hukukunu   gerektigini sey ya da  kazançtır. Bütün  haklarını ortak kökenı  özgürlüktür.Özgürlük  herhangi bir kısıtlama zorlamaya baglı olmadan düşünce veya davranmaya herhangi  bir  şarta  baglı olmama durumudur. Bazı  haklar gelenek ve görenekler gibi yazısız  ahlak kurallarında benımsemıştır. Örnegın ötobuslerde hamıle kadınlara ,yaşlılılara  gazılere  yer verılmesı bu haklardandır. Her türlü kara yolu trafıgınde gecış üstünlügü hakırı yasalara   hasta ve yaralı taşıyan ambulaslara verılmesı gibi  bazı haklar ise hukuk kurallarıyla güvence altına alınmaktadır.  Hak ve  hukuk birbirinden  ayrı düşünemez  bu  durum hukuk hakları korunması için vardır.  Her insanın hakkını  sınırı bir başkasının hakkının sınırında biter. Bu  nedenle de insanların elde ettigi her hak  onlara belirli  sorumluluklar  da yükler.  Hiçbir hak sonsuz ve sınırsız bir şekılde kullanılmaz. İnsan hakları tüm insanların doguştan  ve eşıt olarak sahıp oldukları haklardır. İnsan hakları evrenseldır. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm insanlar için aynıdır.Bunlar geri alınmaz devredilmez. Temel insan hakları  uluslar  arası belgelerde ve anayamızda güvence altına alınmıştır. Tüm insanlar için gereklı olan haklar ilk kez 10 aralık 1948de kanul edılen İnsan hakları evrensel bildirgesi otuz madde ekonomık sosyal kültürel medeni ve sıyasal hakları  yalnızca birer öneri niteligindedir. İnsan  hakları ihlal edıldıgınde demokratık ve  barışçıl  hak arama  yollarının gündeme getirilmesi de gerekir. Can ve mal  güvenlıgımızı  toplumun huzurunu ve güvenlıgını tehdıt  eden durumlarda  155 polıs ımdat 156 jandarma  imdat telefonlarından yayarlanınız. Demokrası için insanlar çeşıtlı kurallar oluştururlarve kurallar  koyanlar bunlara  uyulmasını   isterler. Bu sistem iki temel ilkeye sahıptır. Birincisi  özgürlük ilkesidir. Demokratık  yönetimde  kimse  başkalarıyla tarafından dayatılan  kurallara  tabi  olmaz ikincisi ise eşıtlık ilkesıdır.Bireyleri  etkileyecek kararlardan herkes eşıt derecede  söz hakkında  sahıptır. Özgür  ve bagımsız  kararlar   alabılen  bireyler  halıne  gelebilirler.İnsan haklarının korunması için her insan kendini  görevli  saymalıdır. Ancak tek tek  insanların  bu konuda yapabilcekleri sınırlıdır.  Vatandaşların bir araya gelerek  kuracakları sıvıl toplum  kuruluşları insan  haklarının  korunmasında daha etkılı olur. Sivil toplum kuruluşları devletın denetımı   altında  degıldır kararlarını bagımsız olarak verilir ve günümüzde demokrasının vazgecılmez  koşullarında biri halıne gelmıştır. Dernekler  vakıflar ve çeşıtlı meslek  kuruluşlu  bunlardan bazılarıdır. Bu yola hükümet üzerinde bir baskı oluşturulur. İyi işleyen  bir demokraside  sivil toplum örgütleri   yaygın ve aktıftır. İnsan hakları korusuyla ilgilenen  pek çok sivil toplum kuruluşu vardır. Bunlar insan   haklarıyla ilgili uygulamalar izler hak ihlaleri ortaya çıkarır ve belgelerdir.  İnsan  hakları  korusunda  kamuoyu oluşturur yetkileri harakete  geçırmek için  çaba  harcar  onları  uyarır  ve önerilerde bulunur . Çalışmaları tüm dünya  devletleri  üzerinde  etkili olabılmektedir.

GÖREV VE SOROMLULUKLARIMIZ 

4 .ÜNİTE 

Sorumluluk  kişinin  kendi davranışlarının  veya yetki  alanına giren herhangi bir olayın  sonuçları  üstlenmesidir.  Sorumluluk  duygusu  doguştan  getirilen  ya da  kendiliginden edinilen  bir duygu degıldır.Bir toplum içinde yaşamak insana çeşıtlı sorumluluklar getirir. Ancak insan kendine karşı da sorumludur. Egıtım insanları  başkalarıyla  karşıkılıklı  bagımlılık ilişkısı içinde  olduklarını  ögrenmelerini  saglar.Ayrıca uzlaşmazlıkların  üstesinden  gelmek diger  insanlara  oratak amaçlar ve gelenek için çalışmak  planlama  yapanilmek  toplumsal  yaşama aktıf olarak katılımı sglamak  gibi işlevleri   gerçekleşmesi  egitimle  mümkündür.  Demokratık yönetım varlıgı ve sürekliligi   kendisinin ve toplumun yaşam kalıtesının yükseltilmesi için bu sorumlulugu  üstlenebılen kişilerin varlıgına baglıdır.Belirli bir durumda neyin uygun oldugunu neyin uygun olmadıgını  bildiren ve çeşıtlı  yaptırımlara desteklenen davranış örneklerıne toplumsal kurallar denır. Bunların  resmı olan  ve resmı olmayan kurallar olarak  ayrabiliriz. Resmı olmayan  kurallar ise yazılıdır. Bunlar toplumda  çok uzun  zaman boyunca  uygulanmış ve gereklılıgı kanul edılmıştır. Töre gelenek görenek  örf ve adetler  bu  tür kurallardır. Bunlara uymayanlar bazen dışlanır yadırganır hoşgörülmez bazen de aşagılanır . Toplumsal   kurallar toplumun varlıgını devamını  ve düzeni  saglar.  Kurallarla  bireylere nasıl davranmaları gerektıgı konusunda yol gösterilir. Böylece toplumsal yaşam belli bir düzen içinde  sürer gider. Karar verme süreçlerine katılım çeşıtli  yolları vardır. Dilekçe yazma elektronık posta gönderme anketlere katılma televızyon radyo  ve internet  gibi kıtle ıletışım  araçalarıyla  belli yönde kamuoyu oluşturma bunlardan bazılarıdır.Demokratık vatandaş  aynı zamanda etkın ve sorumlu vatandaştır. Katılımcılık yalnızca ülkedeki düzenlemelere  ilgili degıldır. Aile okul ve çevrede kişi kendisinin  ilgilendiren konulara alınacak  kararlarda söz sahibidir. Devletin  başta gelen  görevi  vatandaşların  insan hak ve özgürlüklerinin korunmak  bunlara  saygılı olmaktır. Toplum  örgütlenmiş   temsılcısıs  devlet  oldugundan  bu haklar  devletle ilişkilidir.Bir hukuk devleti vatandaşlık haklarını  tanımak ve onun gereklerini yerıne getirmek zorundadırlar. Devletin  vatandaşa karşı  bazı  görevleri  oldugu  gibi  vatandaşın  da  devlete  karşı yerıne  getirmesi  gereken  görev  ve  sorumluluklar vardır. Bunların  başında  seçme seçılme   hakkını  ülke e yararına  kullanmak  vergı  vermek  resmı  nikah  yapmak  kanun ve kurallara  saygılı ülkesine  baglı  olmak  gibi  yükümlülülerdir.  Yöneticiler  kakı yeterınce  temsıl edemez.  Devletın  kamu  giderine  karşılayarak  geliri  elde edemez.  Dolasıyla vatandaşa  karşı  görevlerini yerine  getirilmez.Demokratık  yönetimin  yerini alır. İnsan  hakları  korunamaz  Bazı kişi ve gruplara  ayrıcslık tanınır.