8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Testini Çöz

rabia koç tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

1. Milli  Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerdenhangisidir?

 

A) Mondros Ateşkes Anlaşması

 

B) İzmir’in işgali

 

C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması

 

D) Paris Konferansı

 

 2. Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?

 

A) Ordu Müfettişi

 

B) Ateşe

 

C) Ordu Komutanı

 

D) Baş Komutan

 

3. Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?

 

A) Kurmay Yüzbaşı

 

B) 9.Ordu müfettişi

 

C) Binbaşı

 

D) Yarbay

 

4. 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?

 

A) Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak

 

B) Padişahın isteklerini yerine getirmek

 

C) Milli mücadeleyi başlatmak

 

D) Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak

 

5. 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir  Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?

 

A) Amasya Genelgesi                                    

 

B) Erzurum Kongresi

 

C) Havza Genelgesi                                        

 

D) Sivas Kongresi

 

6.  Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.

 

Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu

 

B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu

 

C)  İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği

 

D)  Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği

 

7. Mustafa Kemal Samsun’a giderken gizli amacı neydi?

 

  A) Milli mücadeleyi başlatmak.

 

  B) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek,

 

 C) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,                                      

 

 D) Sivas Kongresi’ni düzenlemek

 

8. Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir. Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

 

A) Türk Milletini düşman işgaline karşı uyarmak

 

B) İstanbul hükümetinin devamını sağlamak

 

C )Milli birliği sağlamak

 

D) Vatanı düşmanlardan kurtarmak

 

9. M. Kemal’in Samsun’a gönderilme sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?

 

A) Bölgedeki Türk halkının direnişini durdurmak

 

B) Bölgedeki İngilizlere yardım etmek

 

C) Bölgenin Rumlara verilmesini sağlamak

 

D) Bölgedeki halkı işgallere karşı örgütlemek

 

10.  22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine  

 

    ulusun  kendi iradesi belirleyecektir '' maddesi özellikle neyi işaret etmektedir?

 

A) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması

 

B) Ulusal direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

 

C) Yönetim şeklinin değiştirilmesi

 

D) Kuva-ı Milliye birliklerinin kurulması

 

 

 

 

 

11. Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal '' Milletin geleceğini , yine milletin azim ve kararı  belirleyecektir.'' çağrısına karşı Türk milletinin verdiği ilk tepki hangisi olmuştur?

 

A) Düzenli orduya katılmak

 

B) İstanbul Hükümetinin isteğini kabul etmek

 

C) İşgallere karşı protestolar düzenlemek

 

D) Dış ülkelerin himayesini istemek

 

12  Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)        Halife ile mücadele etmek

 

B)        Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak

 

C)        İstanbul hükümetin durumunu tartışmak

 

D)        Kuva-yi Milliye gruplarını bir araya toplamak

 

13. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı.

 

     Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 

   A) Erzurum Kongresi 

 

   B) Amasya Genelgesi 

 

   C) Sivas Kongresi  

 

   D) Havza Genelgesi

 

14.  Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisibelirtilmemiştir?

 

A) Milli Mücadele’nin idare merkezi

 

B) Milli Mücadele’nin gerekçesi

 

C) Milli Mücadele’nin amacı

 

D) Milli Mücadele’nin yöntemi

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde ilerde rejimin değişeceğinin ilk sinyali verilmiştir?

 

A)Amasya Genelgesi                                 

 

B)Erzurum Kongresi

 

C)Sivas Kongresi                           

 

D)Amasya Görüşmesi

 

16.Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defaaşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir?

 

A)Erzurum Kongresi                                   

 

B)Amasya Genelgesi

 

C)Sivas Kongresi                           

 

D)Osmanlı Mebusan Meclisi

 

17. Amasya genelgesinde yer alan “ Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A) Ülke bütünlüğünü sağlamak

 

B) Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak

 

C) İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak

 

D) İşgalci güçlere teslimiyeti engellemek

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden birideğildir?

 

A) Kurtuluş Savaşının amacını ve yönetimini belirtmesi

 

B) Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması

 

C) Ulusal sınırlarımızı belirlemesi

 

D) Kurtuluş Savaşının gerekçesini belirlemesi

 

19. Amasya Genelgesi’nde “ Milletin durumunu göz önünde bulundurmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir” maddesiyle aşağıdakilerden hangisinin ilk işareti verilmiştir?

 

A) TBMM’nin  açılması

 

B) Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması

 

C) Düzenli Ordunun kurulması

 

D) Kuvayi  Milliye’nin oluşturulması

 

20. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Maddesiyle aşağıdakilerden hangisibelirlenmiştir?

 

A) Kurtuluş Savaşı’nın amacı

 

B) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi

 

C) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi

 

D) Kurtuluş Savaşı’nın sonucu 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile